Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Συμμετοχή του δήμου Θερμαϊκού στο πρόγραμμα BIOREAL

Ο Δήμος Θερμαϊκού θα συμμετάσχει στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας ‘’BIOREAL’’, συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης 1.284.942 ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα κατασκευαστεί μια μονάδα κομποστοποίησης.

Το  BIOREAL αποβλέπει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, αποσκοπώντας στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής.
·         Μείωση αποβλήτων: επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων από χώρους υγειονομικής ταφής.
·         Προστασία δημόσιας υγείας.
·         Εμπλουτισμός εδάφους: αποτελεσματική επιστροφή της οργανικής ουσίας και των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, με πολλαπλά οφέλη.
·         Εξοικονόμηση χρημάτων.
·         Κοινωνικά οφέλη.
·         Οικονομικά οφέλη: ο στόχος είναι να απορροφηθούν τα κονδύλια από διάφορους άξονες χρηματοδότησης που θα διευκολύνει οικονομικά και θα δράσει και ως οικονομικό κίνητρο, προς επιχειρήσεις και τοπικές αρχές που επιθυμούν ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της μείωσης και της ανακύκλωσης των βιοαποβλήτων (όπως είναι τα πράσινα απόβλητα κήπων και πάρκων και τα υπολείμματα τροφών).
Η βασική ωφελούμενη ομάδα είναι οι κάτοικοι του δήμου καθώς επίσης και οι τουρίστες και οι επισκέπτες της περιοχής. 

Το παραπάνω πρόγραμμα αποτελεί τη βάση για έναν ευρύτερο σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων και των άλλων αποβλήτων για όλο τον Δήμο συνολικά. Είναι γεγονός ότι οι Δήμοι τα επόμενα χρόνια, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις σε ότι αφορά τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων, που σε εύλογο χρονικό διάστημα κατακλύζονται από μικροοργανισμούς και άλλα έμβια όντα, όπως είναι τα πράσινα απόβλητα κήπων και πάρκων και τα υπολείμματα τροφών. Αυτή η ιδιαιτερότητά τους καθιστά απαραίτητη και την ιδιαίτερη διαχείριση και την αξιοποίησή τους. Με την ορθολογική διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων θα μειώνονται  οι ποσότητες που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, θα μειώνεται η ρύπανση και θα βελτιώνεται ποσοτικά και ποιοτικά τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου