Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Την Τετάρτη η νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. Θερμαϊκού


Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη, πραγματοποιείται την προσεχή Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1.         Γνωμοδότηση και έκδοση ψηφίσματος, για τη λειτουργία ιχθυαγοράς, εκτός του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος κ.Ε.Ζαριφέ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.         Πλειστηριασμός κατασχεμένων ακινήτων, οφειλετών του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
3.         Λήψη απόφασης για λύση μίσθωσης, από το Δημοτικό κατάστημα 18 της Δημοτικής Αγοράς Επανομής και απόδοση του μισθίου στο Δήμο. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
4.         Λήψη απόφασης για λύση μίσθωσης, από το Δημοτικό κατάστημα, έναντι του Ι.Ν.Α.Νικολάου, στην παραλία Ν.Μηχανιώνας και απόδοση του μισθίου στο Δήμο. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
5.         Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, περί έκπτωσης ή μη, προμηθευτή του Δήμου, για προμήθεια ξυλείας για κατασκευή ραφιών και διαχωριστικών στην αίθουσα αρχειοθέτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
6.         Έγκριση διενέργειας προμήθειας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
7.         Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
8.         Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
9.         Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
10.       Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
11.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
12.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
13.      Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
14.      Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (27-3-2013) και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
15.      Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (7-2-2013) και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
16.      Τροποποίηση της υπ΄αρ.31/2013 Απόφασης ΔΣ, που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Επιλύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
17.      Σύμβαση συνεργασίας αποκομιδής ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Μπάρμπας.
18.      Έγκριση της υπ΄αρ.39/2013 Απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. Εισηγήτρια:Δημ.Σύμβουλος κ. Κ. Καζουλίδη.
19.      Έγκριση της υπ΄αρ.42/2013 Απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ. Εισηγήτρια: Δημ.Σύμβουλος κ. Κ.Καζουλίδη.
20.      Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από παλαιό Ιπποδρόμιο έως Αγελαδάρικο του Δήμου Επανομής». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
21.      Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Βελτίωση και ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ.101 έως 109 και 42 Τ.Περαίας - Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
22.      Ορισμός εκπροσώπου, για συμμετοχή στο Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
23.      Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Πλακόστρωση οδών Ανθέων – Δημοκρατίας - Φιλίππου».  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
24.      Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
25.      Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.  
26.       Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
27.      Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
28.      Συγκρότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
29.      Έγκριση της υπ΄αρ. 60/2013 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΘ, με τίτλο «Παραχώρηση μηχανήματος έργου (καλαθοφόρο), άνευ ανταλλάγματος, από την ΔΕΥΑ Θερμαϊκού προς τον Δήμο Θερμαϊκού». Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ.Ι. Βογιατζής.
30.      Αμοιβή πληρεξούσιων δικηγόρων και διάθεση πίστωσης.     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
31.      Παραχώρηση χρήσης του οικήματος της παλαιάς κοινότητας Ν.Επιβατών, για τις ανάγκες στέγασης Συλλόγου. Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Ι.Αλεξανδρής.
32.      Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
33.      Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής ενεργειακής μελέτης, για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β. Αθανασιάδης.
34.      Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής ενεργειακής μελέτης, για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Ν.Μηχανιώνας  του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
35.      Εξέταση αίτησης του φορέα ΚΑΠΠΑ 2000. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Τσακμάκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.