Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Δήμος Θερμαϊκού:"Να λυθεί το θέμα καθαριότητας των σχολείων"

Ενώ απομένουν λίγες μόνο μέρες μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους, εντούτοις ακόμη δεν λύθηκε το πρόβλημα καθαρισμού των σχολείων, με συνέπεια να υποβαθμίζεται σοβαρά η υγιεινή των σχολείων. Αυτό επισημαίνουν σε έγγραφό προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας, που απέστειλαν ο δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Αλεξανδρής, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Κώστας Βογιατζής και οι πρόεδροι της Πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του δήμου.

Στο έγγραφο, που κοινοποιείται σε περισσότερους από επτά ακόμη αποδέκτες, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

«ΘΕΜΑ : Καθαρισµός σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης.
Αξιότιµοι κύριοι,
 Θα θέλαµε να θέσουµε υπ’ όψιν σας ένα θέµα υψίστης σπουδαιότητας που αφορά στην
καθαριότητα των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης.
Όπως σας είναι γνωστό, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/02.10.2008
τεύχος Α') «Ο καθαρισµός των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, µπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές – καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης έργου διάρκειας ενός διδακτικού έτους».
Επίσης ο Ν. 4076/12 (ΦΕΚ 159/10.08.2012 τεύχος Α’) περί ρυθµίσεων θεµάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλων διατάξεων, κεφάλαιο Β’, άρ.6, ορίζει ότι:
«γ.i) Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α' 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των διατάξεων αυτών.ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορεί να καλυφθούν µε συµβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήµους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.».
∆υστυχώς, παρόλο που οι ∆ήµοι στην πλειονότητά τους έχουν φροντίσει εµπρόθεσµα να αποστείλουν στον ΑΣΕΠ τις αποφάσεις των δηµοτικών τους συµβουλίων για έγκριση σύναψης  συµβάσεων µίσθωσης έργου προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών τους µονάδων σε καθαριότητα, έως και σήµερα δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση.
Επειδή η σχολική χρονιά σε λίγες ηµέρες ξεκινάει χωρίς τα σχολεία να είναι καλυµµένα στην πλειονότητά τους µε προσωπικό καθαριότητας.
Επειδή η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται σοβαρά η υγιεινή των σχολείων.
Επειδή η έλλειψη κατάλληλων συνθηκών υγιεινής στα σχολεία συνεπάγεται την σκανδαλώδη αύξηση επιδηµιών και ξεχασµένων ασθενειών, ενώ οι κίνδυνοι για την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής που διατρέχουν µαθητές και δάσκαλοι είναι σοβαροί και µεγάλοι.
Επειδή η υγιεινή και η καθαριότητα στα σχολεία είναι αναφαίρετο δικαίωµα των µαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών αλλά και όλης της κοινωνίας.
Επειδή σ’ αυτή την κρίσιµη οικονοµική συγκυρία που βιώνουµε όλοι µας η εκπαίδευση των παιδιών µας µέσα σε ένα υγιές περιβάλλον είναι το µοναδικό, ίσως, στήριγµα στο οποίο µπορούµε να εναποθέσουµε τις ελπίδες µας για ένα καλύτερο αύριο.

Επειδή το πρόβληµα είναι υψίστης σηµασίας, παρακαλούµε όπως λυθεί άµεσα το ζήτηµα του καθαρισµού των σχολείων και ενηµερωθούν έγκαιρα οι ∆ήµοι της χώρας, αλλά και τα σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για το τι µέλλει γενέσθαι.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.