Κυριακή 4 Αυγούστου 2013

Ανάπτυξη του δυτικού θαλάσσιου μετώπου του Θερμαϊκού

Στην ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου του Θερμαϊκού, στο τμήμα του που βρίσκεται εκτός των δυτικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, σχεδιάζει να προχωρήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 
Αυτός είναι ο κύριος στόχος του έργου, υπό τον τίτλο «Μελέτη και δράσεις για την αποκατάσταση εδαφών και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό υποβαθμισμένων περιοχών εκτός των δυτικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης», το οποίο ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίασή του το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «IPA Ελλάδα - ΠΓΔΜ 2007-2013». Στην πρόταση συμμετέχουν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το πανεπιστήμιο Κυρίλλου και Μεθοδίου Σκοπίων.

ΣΕ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο αφορά στην αποκατάσταση και στην υποστήριξη ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού για υποβαθμισμένες περιοχές και συγκεκριμένα για το τμήμα που εκτείνεται από το ρέμα του Δενδροποτάμου στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης μέχρι και τον κόλπο του Καλοχωρίου στον δήμο Δέλτα.
O κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού μοντέλου καταγραφής και αποκατάστασης των υποβαθμισμένων περιοχών και η δημιουργία προτύπων αειφόρου ανάπτυξης σε αστικές και περιαστικές ζώνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 770.000 ευρώ και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του ορίζεται στους δεκαπέντε μήνες.
«Η αναβάθμιση και η ανάδειξη του θαλασσίου μετώπου του Θερμαϊκού έχει αναχθεί σε στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο μας. Για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα έχει βασικό συντονιστικό ρόλο και θα συνεργαστεί στενά με τους άλλους εταίρους, ώστε σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιστημόνων να οριστικοποιήσουμε τις απαιτούμενες δράσεις και να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίησή τους», επεσήμανε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Όπως πρόσθεσε, «το δυτικό τμήμα του Θερμαϊκού κόλπου έχει υποστεί πολύ μεγάλη μόλυνση και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην αποκατάσταση των εδαφών, προωθώντας παράλληλα ένα σχέδιο για την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να συμβάλουμε στην αποκατάσταση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης».
Η πρόταση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες:
1. Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου καταγραφής και δυναμικής παρακολούθησης σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση χωρικών δεδομένων των υφιστάμενων χρήσεων γης, παράλληλα με τον ισχύοντα σχεδιασμό.
2. Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης και ανάλυσης χωρικών και σημειακών δεδομένων για την αποτύπωση της εδαφικής ποιότητας και της ικανότητας των εδαφών να στηρίζουν διάφορες χρήσεις, με έμφαση στη χωρική αποτύπωση των ρυπασμένων στην περιοχή εδαφών.
3. Διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας των εδαφών και προτάσεις για αύξηση των μηχανικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να φέρουν με ασφάλεια τις προτεινόμενες υποδομές. Δημιουργία προτύπων αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών.
4. Υποστήριξη του υπό μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού και πιλοτική εφαρμογή στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιοχής σε συνθήκες αειφορίας και της ανάδειξής της ως τμήματος του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης.
 


Πηγή: εφημερίδα Μακεδονία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.