Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Δήμος Θερμαϊκού: «Υιοθετούμε την πρόταση της «Συμπολιτείας- Όχι στην εκποίηση του κάμπινγκ Αγίας Τριάδας»

Από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού δόθηκε στη δημοσιότητα το με αριθμό 9/2014 ομόφωνο ψήφισμά του, με το οποίο, υιοθετώντας πλήρως τη σχετική παρέμβαση της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» και του επικεφαλής της, Σπύρου Κουζινόπουλου, ζητάει να μην εκποιηθεί το κάμπινγκ Αγίας Τριάδας, αλλά να παραχωρηθεί στη  δικαιοδοσία του Δήμου, προς πλήρη αξιοποίηση επ΄ ωφελεία των δημοτών. Δηλώνει δε ότι θα αγωνισθεί με όλα τα μέσα, για την αποτροπή ξεπουλήματος του κάμπινγκ.

Το σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                                  
Από τα πρακτικά υπ'αριθμ.9/2014 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού     

   Αριθ.Απόφασης:190/2014              Θέμα: Πρόταση Δημοτικής Παράτα-
                                                             ξης «Θερμαϊκός-Συμπολιτεία  Αλλη-
                                                             λεγγύης και Ανατροπής», για την
                                                             παραχώρηση στο Δήμο Θερμαϊκού
                                                             του κάμπινγκ Αγίας Τριάδας.
                                    
 
   Στους Ν.Επιβάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, Λογοθέτου 1, σήμερα 25 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30΄, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, μετά την υπ’ αριθ. 16.151/6-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πάρι Πεντούση, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε καθένα Δημ.Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και  67 του Ν.3852/2010.
   Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Γραμματέας διαπίστωσε ότι από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 21, δηλαδή:
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
   1.ΠΕΝΤΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ                              1.ΣΑΦΛΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
   2.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              2. ΣΑΡΒΑΝΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
  3.ΦΑΡΙΝΗ-ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     3. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  4.ΤΖΕΚΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ                           4. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ
  5.ΖΗΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                       5. ΤΡΕΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                               
  6.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ                6. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  7.ΓΚΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              7. ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                
  8.ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     8. ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  9.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 10.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  10.ΧΑΛΒΑΤΖΕΛΗ  ΟΥΡΑΝΙΑ
 11.ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       11.ΤΖΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 12.ΜΙΣΑΛΕΜΗ ΙΩΣΗΦ                              12.ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 13.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ            -Ο ΔΣ κ.Καραπουλουτίδης από-
 14.ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ    χώρησε από τη συνεδρίαση κα-
 15.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                    τά τη συζήτηση των προ ημερη-
 16.ΦΕΡΒΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                      σίας διάταξης θεμάτων.
 17.ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    -Οι ΔΣ κ.κ.Ε.Φαρίνη, Π.Παπαδο-
 18.ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         πούλου και Θ.Παζαρόπουλος    
 19.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  αποχώρησαν από τη συνεδρία-
 20.ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    ση κατά τη συζήτηση του 11ου  
 21.ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ                           θέματος της Η.Δ.

   Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αλεξανδρής προσκλήθηκε  και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
   Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η Δημοτική Υπάλληλος κ.Μαρία Δρακάκη.
   Με την έναρξη της συνεδρίασης έγινε ομόφωνα δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο το κατεπείγον όλων των προς συζήτηση θεμάτων.
    Ακολούθως  ο Πρόεδρος, εκφωνώντας το 11 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16-6-2014 επιστολή της Νεοεκλεγείσας Δημοτικής Παράταξης «Θερμαϊκός-Συμπολιτεία Αλληλεγγύης και Ανατροπής», υπογραφόμενη από τον επικεφαλής της παράταξης κ.Σπύρο Κουζινόπουλο, με θέμα «την μη εκποίηση του Κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, αλλά την παραχώρηση και την αξιοποίηση του από το Δήμο».
   Η εν λόγω επιστολή, στην οποία αναλύεται το σκεπτικό της πρότασης για τη λήψη απόφασης από το Δημ.Συμβούλιο, έχει διανεμηθεί σ΄όλα τα μέλη του σώματος και έχει ως εξής:  
   Ένας από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου, που έχουν απομείνει στην περιοχή του Θερμαϊκού, το απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, έκτασης 123 στρεμμάτων, κινδυνεύει να αφανισθεί, αν υλοποιηθεί η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούλημά του, προκειμένου να δημιουργηθούν εκεί βίλες και πολυτελείς εξοχικές κατοικίες.
Το αποτέλεσμα θα είναι να καταστραφεί ολοκληρωτικά ένας υπέροχος χώρος, που υπήρξε στο παρελθόν όαση ψυχαγωγίας, αναψυχής, διασκέδασης και χαράς για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του νομού Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας παράλληλα χιλιάδες τουρίστες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τους οποίους δούλευαν τα μαγαζιά της περιοχής και έβρισκαν δουλειά οι άνεργοι νέοι.
Παράλληλα, με την εφαρμογή των σχεδίων του ΤΑΙΠΕΔ, θα συντελεστεί ένα ανίερο, βέβηλο και μιαρό οικολογικό έγκλημα, καθώς θα κοπούν τα χιλιάδες δέντρα που κατακλύζουν τους χώρους του κάμπινγκ. Με τις πανύψηλες λεύκες, τα αιωνόβια πεύκα, τους φοίνικες και την κάθε λογής βλάστηση, που σε συνδυασμό με την εκπληκτική του παραλία, το καθιστούν έναν επίγειο παράδεισο.  
Αυτοί που απεργάζονται την καταστροφή της μοναδικής αυτής έκτασης, αγνοούν περιφρονητικά τη θέση του δήμου Θερμαϊκού, ότι σε ενδεχόμενη αξιοποίηση του κάμπινγκ Αγίας Τριάδας, οι χρήσεις θα πρέπει να προκριθούν με γνώμονα την γενικότερη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ενώ η προτεινόμενη από το ΤΑΙΠΕΔ κυρίαρχη χρήση κατοικίας, αφενός δεν ευνοεί τον τουριστικό χαρακτήρα του Θερμαϊκού, αλλά ούτε την επιχειρηματικότητα και την αύξηση απασχόλησης της περιοχής θα βοηθήσει. Όταν, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις του ελληνικού κράτους, τα επόμενα χρόνια θα σημειωθεί ραγδαία αύξηση των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας, ο αφανισμός ενός χώρου προσέλκυσης τουριστών, μόνο ως ανοησία μπορεί να θεωρηθεί.
Το αξιοπερίεργο είναι ότι όσοι εμπνεύσθηκαν την καταστροφή του περιβαλλοντολογικού πλούτου της περιοχής, προκειμένου να δημιουργηθούν στη θέση του άχαροι όγκοι μπετόν-αρμέ, δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι ο θεσμός των κάμπινγκ γνωρίζει εκ νέου άνθιση σε όλη την Ευρώπη. Και με την κατάλληλη προβολή, θα μπορούσε στο μεγαλύτερο μέρος του έτους να κατακλύζεται από τουρίστες. Πολύ περισσότερο που αυτό το κάμπινγκ στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού, κάποτε έσφυζε από ζωή τα καλοκαίρια, διαθέτοντας 350 θέσεις για τροχόσπιτα και σκηνές, χωρητικότητας 1.200 ατόμων και φιλοξενώντας στην ακτή του 6.000 λουόμενους, με συνέπεια να δουλεύουν και τα καταστήματα της περιοχής.
Θεωρούμε ότι εάν επιτευχθεί το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για την εκποίηση και καταστροφή του κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, τότε θα ακολουθήσει σίγουρα και το αντίστοιχο κάμπινγκ της Επανομής, που αντικανονικά περιήλθε στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Ιδιωτικοποίησης, αν και με βάση δικαστικές αποφάσεις ανήκει στο Δήμο Θερμαϊκού.
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και του Δημοσίου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θερμαϊκού, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει με ενιαία στόχευση και σχεδιασμό. Να περιγράφει και να προσανατολίζει το μέλλον και την προοπτική του δήμου μας και να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Να λαμβάνει υπ΄ όψιν του το μέχρι σήμερα σχεδιασμό και τις υπάρχουσες μελέτες που η ίδια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδότησε. Να προωθεί την ανάπτυξη της περιοχής και ιδιαίτερα τις δημοτικές κοινότητες που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση (όπως αυτή της Αγ.Τριαδας). Να διαμορφώνει τους όρους για τη λειτουργία μιας σύγχρονης πόλης που θα σέβεται το περιβάλλον και τις ανάγκες των ανθρώπων της. Ένας τέτοιος σχεδιασμός μπορεί να προκύψει μέσα από μια ανοιχτή διαβούλευση του δημοτικού συμβουλίου με τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου Θερμαϊκού.
Πιστεύουμε ό,τι τίποτε από τα παραπάνω δεν υλοποιείται με το ξεπούλημα της έκτασης του κάμπινγκ από το ΤΑΙΠΕΔ. Αντίθετα τίθεται σε αμφισβήτηση το σύνολο της περιουσίας, όχι μόνο του Δημοσίου, αλλά και του Δήμου στην περιοχή.
Κατόπιν όλων αυτών, σας καλούμε να ενώσετε τη φωνή σας, με απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου στο αίτημα να μην εκποιηθεί το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, αλλά αντιθέτως να παραχωρηθεί στη δικαιοδοσία του δήμου Θερμαϊκού. Προκειμένου με την κατάλληλη αξιοποίησή του και την παράλληλη ανάπτυξη τουριστικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να μετατραπεί σε πηγή αναψυχής, ξεκούρασης, άθλησης όχι μόνο για τους κατοίκους του δήμου Θερμαϊκού, αλλά και για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και ευρύτερα.
Όλοι μαζί δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτό το οικολογικό και αναπτυξιακό έγκλημα.
Δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί αυτός ο υπέροχος χώρος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για σημαντικές αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης της περιοχής μας.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να καταστραφεί η όαση πρασίνου για να μετατραπεί σε  άχαρους όγκους τσιμέντου.
Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, το χρωστάμε στις επόμενες γενιές.
   Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ Κουζινόπουλο, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά το κείμενο της επιστολής, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη παραχώρησης του χώρου στην δικαιοδοσία του Δήμου και τα ευεργετικά αποτελέσματα που θα προκύψουν απ΄αυτή την ενέργεια, για τους Δημότες μας και την εν γένει κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.
   Στην εξέλιξη της συζήτησης το θέμα εξετάσθηκε ενδελεχώς και με ζωηρό ενδιαφέρον, ενώ καταγράφηκαν οι απόψεις και θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
   Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση, ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να λάβει τη σχετική απόφαση.
   Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του γραπτή και προφορική εισήγηση, ως και τις τοποθετήσεις των Δημ.Συμβούλων


                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    1.Υποβάλλει το αίτημα προς τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) και το ΤΑΙΠΕΔ να μην εκποιηθεί το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, αλλά να παραχωρηθεί στην  δικαιοδοσία του Δήμου, προς πλήρη αξιοποίηση επ΄ ωφελεία των δημοτών και της εν γένει κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου. 
    2.Δηλώνει ότι θα αγωνισθεί, χρησιμοποιώντας κάθε μέσον και διαδικασία, προς αποτροπή της σχεδιαζόμενης πράξης, υποστηρίζοντας το δίκαιο και τα συμφέροντα της τοπικής μας κοινωνίας.  
  
     Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 190/2014. 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


           Δρ ΠΑΡΙΣ ΠΕΝΤΟΥΣΗΣ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΙΩΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.