Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Ανελκύονται δύο ημιβυθισμένα πλωτά μηχανήματα από το λιμάνι του Αγγελοχωρίου

Τους όρους μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση δύο ημιβυθισμένων πλωτών μηχανημάτων, που βρίσκονται  εγκαταλειμμένα στο αλιευτικό καταφύγιο Αγγελοχωρίου εδώ και μία δεκαπενταετία, καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Θερμαϊκού στη σημερινή της συνεδρίαση.

Πρόκειται για τα ναυάγια του πλωτού γερανού  μετά ρυμουλκού Π/Γ «ΓΟΛΙΑΘ», νηολογίου Πειραιά και του Ρ/Κ «ΤΩΝΗΣ», νηολογίου Θεσσαλονίκης, που είναι παρατημένα στο βυθό από το έτος 2001, δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα, αφενός με τη ρύπανση του ειδικώς προστατευόμενου θαλάσσιου περιβάλλοντος του Αγγελοχωρίου και αφετέρου βάζοντας σε καθημερινός κίνδυνο την ασφάλεια των κινουμένων και ελλιμενιζόμενων αλιευτικών σκαφών της περιοχής.
Το πλοίο-πλωτός γερανός «Γολιάθ», ολικής χωρητικότητας 563,55 κόρων, είναι κατασκευασμένο από σίδηρο, ενώ το ρυμουλκό «Τώνης», ολικής χωρητικότητας 22,69 κόρων, είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.
Το όλο έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
ü  Έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ναυάγιο, ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ανέλκυση και απομάκρυνσή της από την περιοχή ευθύνης του Δήμου.
ü  Προσδιορισμός απαιτούμενων μέσων και ενεργειών για την ασφαλή ανέλκυση και απομάκρυνσή του σύμφωνα με τους κανονισμούς.
ü  Ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου από τη Λιμενική Ζώνη του Δήμου Θερμαϊκού, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται.
ü  Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν ρύπανσης από τις εργασίες ανέλκυσης και απομάκρυνσης καθώς και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
ü  Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης νέου ναυαγίου, ατυχημάτων, ζημιών από τις εργασίες ανέλκυσης και απομάκρυνσης.
ü  Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών από πετρελαιοειδή κατάλοιπα και απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που τυχόν διασκορπιστούν, οπουδήποτε ευρίσκονται αυτά (σε βυθό, επιφάνεια θαλάσσης, παραλία ή κρηπίδωμα), συλλογή τους, μεταφορά τους και τελική διάθεση με νόμιμα περιβαλλοντικά τρόπο.
ü  Τελική διάθεση ναυαγίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου