Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, ώρα 4 μ.μ., στην 25η τακτική του συνεδρίαση, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στους Νέους Επιβάτες. Σημαντικότερο θέμα της συνεδρίασης, τα δημοτικά τέλη για το έτος 2019 που μειώνονται μόνο κατά 6%, αν και η “Συμπολιτεία Θερμαϊκού” είχε ζητήσει να υπάρξει γενναία μείωσή τους λόγω του δυσβάστακτου ύψους στο οποίο βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της υπ’αριθ. 494/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού που αφορά Καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή ΤΑΠ, έτους 2019.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση της υπ’αριθ. 493/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού που αφορά Καθορισμό Τελών Συντελεστών Κοινοχρήστων Χώρων. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’αριθ. 492/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού που αφορά Καθορισμό τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το σταθμαρχείο του Ο.Α.Σ.Θ.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 4ο : Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία 2019».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 134/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ «4η τροποποίηση  Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΔΗΚΕΘ».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΘ κ. Κυριακή Καζουλίδη

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 135/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ «1η τροποποίηση  Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΔΗΚΕΘ».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΘ κ. Κυριακή Καζουλίδη

ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 136/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ «Υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ έτους 2018».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΘ κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 8ο :  Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 10ο :  Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου ΚΑΠΠΑ 2000 στον αθλητικό σύλλογο ΑΜΣ Αστέρα Πλαγιαρίου.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 11ο :  Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου ΚΑΠΠΑ 2000 στον αθλητικό σύλλογο ΑΜΕ Κλειώ Θεσσαλονίκης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 12ο :  Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου στον ΕΑΣ Αχιλλέα Περαίας.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με διαπραγμάτευση για την ετήσια συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούσαν οι υπηρεσίες των πρώην Δήμων Ν.Μηχανιώνας και Επανωμής με απ’ευθείας ανάθεση.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου


ΘΕΜΑ 14ο :  Απαλλαγή οφειλετών από τέλη ενταφιασμού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 15ο :  Απαλλαγή οφειλετών από τέλη ενταφιασμού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 16ο :  Διαγραφή χρεών που αφορούν τέλη.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 17ο :  Διαγραφή χρεών που αφορούν τέλη ύδρευσης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 18ο :  Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο .
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 19ο : Εισήγηση για την εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο
Εισηγήτρια : Γενικός Γραμματέας Δήμου Θερμαϊκού- κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση υλοποίησης της υπ’αριθ. 137/2018 μελέτης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από στροφή Κάβου έως τις Αλυκές Αγγελοχωρίου» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙV Άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από στροφή Κάβου έως τις Αλυκές Αγγελοχωρίου» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙV Άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Θερμαϊκού 2016 (αρ.μελ.84/2016). 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου 

ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου Δημοτικής Αγοράς Επανομής (αρ.μελ.34/2016). 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 26ο :  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ του Δήμου Θερμαϊκού (αρ.μελ.97/2015). 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 27ο :  Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών (λακούβες-καθιζήσεις)».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 28ο :  Έγκριση της υπ’αριθμό 19/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά Διοργάνωση Αγοράς των Καταναλωτών του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 29ο :  Έγκριση της υπ’αριθμό 20/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά σύμφωνη γνώμη για χωροθέτηση προσωρινής κατασκευής με χαμηλό διαχωριστικό σε τμήμα Κ.Χ. στη δημοτική Κοινότητα Ν.Μηχανιώνας.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 30ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας που βρίσκεται στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη για τη δι3ξαγωγή επιμορφωτικής συζήτησης με θέμα «Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες συμμαχία για συμβίωση».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.