Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομίας για ένταξη του κτιρίου ΔΙΑΣ στο ΕΣΠΑ

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο επαναχρησιμοποίησης του δημοτικού κτιρίου "ΔΙΑΣ" στη Νέα Μηχανιώνα και τη δημιουργία εκεί Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας. Η απόφαση  ένταξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5028214, υπογράφεται από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης  Τομεακών ΕΣΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εγκριτική πράξη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης:
Η Πράξη αφορά μελέτες εφαρμογής και την αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου σήμερα κτιριακού κελύφους «ΔΙΑΣ», χωροθετημένο σε κομβική θέση στο παραλιακό μέτωπο της Ν. Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού και η επανάχρησή του ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας. 
Πρόκειται για ένα τριώροφο επιβλητικό κτίσμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποτελούμενο από ισόγειο, δύο ορόφους και βατό δώμα, συνολικού εμβαδού 1.794μ2, κατασκευασμένο στα τέλη της δεκαετίας του '60, επίμηκες ως προς την κάτοψή του. Ακόμη και σήμερα, σε κατάσταση εμφανούς εγκατάλειψης, το κτίριο «ΔΙΑΣ» δεσπόζει στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού, διατηρώντας και μεταφέροντας μνήμες ενός ιδιαίτερου για τον τόπο παρελθόντος. 
Η έντονη εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει, εξαιτίας της χρήσης του 1ου ορόφου ως ανοικτού αποθηκευτικού χώρου και της σταδιακής απομάκρυνσης από το ισόγειο των καταστημάτων, είναι ασύμβατη με την παλαιότερη εξέχουσα παρουσία του στη ζωή της κοινότητας. Με την εγκατάλειψη του κτιρίου υποβαθμίζεται αισθητά το παραλιακό μέτωπο του οικισμού, μια περιοχή υψηλής επισκεψιμότητας από τους περιοίκους και τους τουρίστες, φυσικού κάλους και συνύπαρξης ποικίλων χρήσεων και δραστηριοτήτων. Πρόσθετα, ο στατικά ανεπαρκής σκελετός, διαμορφώνει ένα περιβάλλον αφιλόξενο και υψηλής επικινδυνότητας για τους κατοίκους και τους περιηγούμενους την παραλιακή ζώνη. 
Το αίτημα για την συλλογή, προστασία και ανάδειξη της ναυτικής και αλιευτικής κληρονομιάς της κοινότητας, την προστασία και έκθεση του θαλάσσιου πλούτου, είναι διαρκές και επιτακτικό, σε μια προσπάθεια πολιτιστικής και τουριστικής ανάδειξης της ταυτότητας της Ν. Μηχανιώνας. Η προνομιούχα τοποθεσία του κτιρίου «ΔΙΑΣ», τα ιδιαίτερα δομικά, μορφολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του, οι πολλές εναλλακτικές δυνατότητες εισόδου, ο βαθμός προσβασιμότητας και ελεγχόμενης κυκλοφορίας στο εσωτερικό του, οι σημαντικές αστικές υποδομές στον άμεσο περίγυρό του, η αναγνωρισιμότητά του αφού λειτούργησε επί σειρά δεκαετιών ως το γνωστότερο αναψυκτήριο του οικισμού, συνηγορούν ως σαφείς και θετικοί συντελεστές για την επανάχρηση του κτιρίου και δη ως Μουσείο.
Το κτιριολογικό πρόγραμμα του Μουσείου αναπτύσσεται γύρω από τις 4 παρακάτω βασικές Λειτουργικές Ενότητες:
1η: Κύρια είσοδος-Φουαγέ (Εκδοτήρια εισιτηρίων, αναμονή κοινού, ενημέρωση για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες, δυνατότητα πρόβλεψης βεστιάριου), έκτασης 95μ2
2η: Ενότητα εκθέσεων (μόνιμες εκθέσεις, περιοδικές εκθέσεις, κατάστημα Μουσείου-πωλητέα), έκτασης 557μ2 
3η: Ενότητα έρευνας και εκπαίδευσης (Γραφεία ερευνητών – Βιβλιοθήκη, Αίθουσες-Εργαστήρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Αίθουσα διαλέξεων και χώρος αναμονής κοινού), έκτασης 232μ2
4η: Υποστηρικτικές λειτουργίες και εγκαταστάσεις (Γραφεία διοίκησης και προσωπικού, Καφέ-αναψυκτήριο, Εργαστήριο συντήρησης συλλογών, Αποθήκη συλλογών, Γενικοί αποθηκευτικοί χώροι, Χώροι υγιεινής επισκεπτών & προσωπικού, Η/Μ εγκαταστάσεις), έκτασης 459μ2
Συνολικό εμβαδόν Μουσείου 1.752μ2 (συμπεριλαμβανομένου του εμβαδού του αιθρίου, των διαδρόμων κυκλοφορίας, του κλιμακοστασίου & των ανελκυστήρων, των τοιχοποιιών).
Τέλος, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός των διαμορφώσεων του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, ώστε η πρόσβαση, η παραμονή και η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους οχημάτων να είναι απρόσκοπτες. Ο ευρύτερος περίγυρος του Μουσείου θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τη λειτουργική και αισθητική ένταξη του Μουσείου στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του και να αναδείξει τη νέα του χρήση, με την πρόβλεψη του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού (σημάνσεις, φωτισμό, παγκάκια, ράμπες, κιγκλιδώματα, συστήματα ηλιοπροστασίας, φυτεύσεις, κάδους απορριμμάτων, κλπ)
Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου είναι 2.489.432,48 χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει η παραμικρή συμμετοχή από το Δήμο Θερμαϊκού.

Σημειώνεται ότι η επισκευή, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση του κτιρίου ΔΙΑΣ για τη δημιουργία εκεί ενός μουσείου Θάλασσας, ήταν στην ιδρυτική προγραμματική διακήρυξη της δημοτικής παράταξης Συμπολιτεία Θερμαϊκού ακόμη από την ίδρυσή της, το 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου