Σάββατο 19 Αυγούστου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Καλαμαριάς

Την πρώτη μετά την καλοκαιρινή διακοπή, τακτική συνεδρίασή του, πραγματοποιεί το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς αυτή τη Δευτέρα, 21 Αυγούστου, ώρα 21:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, με 27 Θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα αυτά έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στη Διεύθυνση Πρασίνου.
                   Εισηγητής: Αναπληρωτής Δήμαρχου Καλαμαριάς – κ. Σ. Μουράτης
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση για τη διοργάνωση διημέρου εκδηλώσεων στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 13.354,80 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την υλοποίησή τους.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για τη διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με την Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση για τη διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστών Καλαμαριάς στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 444/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2017.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδη στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συμμετάσχει στην 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής «Οικονομικών των Ο.Τ.Α. της ΚΕΔΕ» για το 2017. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης  ποσού 278,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εξόδων κίνησης.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού διαμερίσματος επί της οδού Τάκη Οικονομίδη αρ. 32 προς το σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΔΡΟΜΩΝΕΣ».
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.800,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Σωματείου «Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ανάπλασης Αη-Γιάννη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 9ο:  Διαγραφή οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο 550/2017, που αφορά κλήσεις ΚΟΚ έτους 2007
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ' αριθ.  πρωτ.: 27286/21-7-2017 αίτησης της κ. Χρυσάνθη Τσακίρη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ' αριθ.  πρωτ.: 26254/18-7-2017 αίτησης του κ. Δημήτρη Μπιτζιάδη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ανανέωσης συνδρομής σε ημερήσια  τοπική  εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» («ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ΚΑΙ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 527,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
Εισηγητής: Α/Α Αντιδήμαρχος Πολ.Πρ.Ευτ.της Πόλης & Καθ. Πολ. -  κ. Σ. Μουράτης
 ΘΕΜΑ 13ο:Ανάκληση της υπ’ αρ. 703/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης δημοτικής περιουσίας στην Ε.Υ.Α.Θ.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 14ο: Διόρθωση της υπ’ αριθ. 240/2017 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την παράταση του  
                   Έργου: «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδικών αξόνων Γ. Γεννηματά – Στρ. Σαράφη στην επέκταση Δήμου Καλαμαριάς»  (Αριθ. μελ.  10 / 2016)
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 68/2017 μελέτης του έργου: «Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους οδικούς άξονες του Δήμου Καλαμαριάς». Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
ΘΕΜΑ 16ο: Υποβολή αίτησης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Καλαμαριάς εις ότι αφορά την υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση της Πρότασης με τίτλο: «Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης», προϋπολογισμού 6.860.000,00€ στην Πρόσκληση με κωδικό: Αρ43 παρ 1.2.3 και τίτλο: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας».        
                     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 41θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της Καραφουλίδου Αλεξάνδρας.
                      Εισηγητής: Πρόεδρος Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών –κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 42θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της Λάζου Τιμόκλειας.     
                     Εισηγητής: Πρόεδρος Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών –κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 43θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του Ζιάκα Βασίλειο.      
                     Εισηγητής: Πρόεδρος Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών –κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 44θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του Ζιάκα Στέφανου.      
                     Εισηγητής: Πρόεδρος Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών –κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 45θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του Τσακαρδάκα Χαρίσιου.      
                     Εισηγητής: Πρόεδρος Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών –κ. Σ. Ζαμπέτογλου
 ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 47θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της Νικήτα Αναστασίας.       
                     Εισηγητής: Πρόεδρος Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών –κ. Σ. Ζαμπέτογλου
 ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 151/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. που αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση πεπραγμένων  για τη χρονική περίοδο 01/01/2016 – 31/12/2016.                             
                     Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. –κ. Ο. Αντωνούδη
 ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 152/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. που αφορά την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου.       
                     Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. –κ. Ο. Αντωνούδη
 ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 18/2017 και 15/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού περί εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματος) και του ετήσιου απολογιστικού πίνακα υλοποίησης του προϋπολογισμού για τη χρήση 01.01.2016-31.12.2016 αντίστοιχα.      
                     Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. – κ. Σ. Γεωργιάδης
 ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 8/2017 και 23/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς που αφορά την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου.      
                     Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» – κ. Π. Καλεμκερής
ΘΕΜΑ 27ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 331/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

                   Εισηγητής: Αναπληρωτής Δημάρχου Καλαμαριάς – κ. Π. Θεοδοσιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.