Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Απογραφικό Δελτίο για τους άρρενες γεννημένους το 1999

Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Θερμαϊκού ανακοινώθηκε ότι οι άρρενες γεννημένοι το 1999 (κλάσης 2020) υποχρεούνται να καταθέσουν δελτίο απογραφής τους από 2 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Μαρτίου 2017 στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.

Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα τα παρακάτω
δικαιολογητικά πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1.       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο
2.       Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ
3.       Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου