Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του δήμου Θερμαϊκού

Ποια είναι τα δυνατά σημεία του δήμου Θερμαϊκού και ποια τα αδύνατα σημεία του; Πως μπορεί να γίνει καλύτερη η ποιότητα ζωής των κατοίκων του; Σε ποιους τομείς πρέπει να ρίξει το βάρος της η διοίκηση του νέου δήμου; Πως μπορεί να ισχυροποιηθεί η περιοχή μας, αξιοποιώντας στο έπακρο τα «ατού» που διαθέτει; Απάντηση στα ερωτήματα αυτά, δίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014 που παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουνίου στο δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού.
Το κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, που πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο, δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, από πολίτες και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.
Όπως αναφέρεται στο σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014, «η ισχυροποίηση των δυνατών σημείων του Δήμου Θερμαϊκού θα προέλθει από την αξιοποίηση των ευκαιριών που εντοπίζονται στα ακόλουθα: Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας. Η εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή. Η συμμετοχή στη Ζώνη Καινοτομίας. Δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η ανάπτυξη εσωτερικού τουρισμού μικρής διάρκειας (μιας ημέρας) από το Π.Σ. Θεσσαλονίκης. Ανάπτυξη θαλάσσιας συγκοινωνίας. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων και υπηρεσιών. Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, που προβλέπει την ενίσχυση της δικτύωσης των αστικών κέντρων και τη συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου, συμπληρωματικά προς τοται  μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ανάδειξη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σε κέντρο παροχής υπηρεσιών γνώσης και τεχνολογίας για τη Ν.Α. Ευρώπη  και η ενίσχυση της Ελληνοβαλκανικής οικονομικής συνεργασίας.
Η αναστροφή ή βελτίωση των αναπτυξιακών αδυναμιών θα προκύψει από τη συντονισμένη αντιμετώπιση των αδύνατων σημείων που είναι: Οι αυξανόμενες ανάγκες σε υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες λόγω της μεγάλης ανάπτυξης. Η αδυναμία κάλυψης επενδυτικών δαπανών με ίδιους πόρους. Η ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Η αναξιοποίητη δημοτική περιουσία. Οι ελλιπείς υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης. Οι ελλείψεις οδικού δικτύου. Η έλλειψη χώρων πρασίνου-παιδικών χαρών στον οικιστικό ιστό.
Η αξιοποίηση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων (ισχυρών σημείων) και των ευκαιριών του Δήμου Θερμαϊκού θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών που είναι: Η οικονομική κρίση και η στενότητα πόρων, σε συνδυασμό με τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στον Δήμο. Η πιθανή αισθητική και λειτουργική υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη συνεχή εξάπλωση του πολεοδομικού ιστού. Η αδυναμία των υποδομών να ανταποκριθούν στην οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη. Η γειτνίαση με Χαλκιδική. Η μη προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου και η τυχόν υποβάθμισή του. Η ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πίεση για μη περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές, που δημιουργεί η οικιστική ανάπτυξη. Η ευμετάβλητη τουριστική αγορά και ο έντονος ανταγωνισμός των περιοχών - προορισμών παραθαλάσσιου τουρισμού.

Ευκαιρίες
Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων και υπηρεσιών.
Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, που προβλέπει την ενίσχυση της δικτύωσης των αστικών κέντρων και τη συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου, συμπληρωματικά προς το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή.
Η ανάπτυξη και λειτουργία της θαλάσσιας συγκοινωνίας.

Περιορισµοί από εξωγενείς παράγοντες
Οικονομική Κρίση και η στενότητα πόρων, σε συνδυασμό με τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στον Δήμο.
Η μη προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου και η τυχόν υποβάθμισή του.
Η ευμετάβλητη τουριστική αγορά και ο έντονος ανταγωνισμός των περιοχών - προορισμών παραθαλάσσιου τουρισμού.


ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
(STRENGTHS)
ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
(WEAKNESS)

ü1  Παραθαλάσσια Ζώνη
ü2   Φυσικό περιβάλλον
ü3   Κοντινή απόσταση από το Π.Σ. Θεσσαλονίκης.
ü4   Γειτνίαση με Χαλκιδική.
ü5 Κοντινή απόσταση από διεθνές αεροδρόμιο.
ü6   Υψηλή οικιστική ανάπτυξη.
ü7   Ραγδαία πληθυσμιακή ανάπτυξη.
ü8   Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ανθρώπινων πόρων.
ü9   Τουριστικές υποδομές.
ü10 Σημαντικές πολεοδομικές επενδύσεις. 
ü1  Ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες λόγω της μεγάλης ανάπτυξης.
ü2   Αδυναμία κάλυψης επενδυτικών δαπανών με ίδιους πόρους.
ü3   Η ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
ü4   Αναξιοποίητη δημοτική περιουσία.
ü5 Ελλιπείς υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης.
ü6   Ελλείψεις οδικού δικτύου
ü7   Έλλειψη χώρων πρασίνου-παιδικών χαρών στον οικιστικό ιστό.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
(OPPORTUNITIES)

ΑΠΕΙΛΕΣ
(THREATS)
ü1  Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.
ü2   Η εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή.
ü3   Η συμμετοχή στη Ζώνη Καινοτομίας.
ü4   Δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
ü5 Η ανάπτυξη εσωτερικού τουρισμού μικρής διάρκειας (μιας ημέρας) από το Π.Σ. Θεσσαλονίκης.
ü6   Ανάπτυξη θαλάσσιας συγκοινωνίας.
ü7   Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων και υπηρεσιών.
ü8   Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, που προβλέπει την ενίσχυση της δικτύωσης των αστικών κέντρων και τη συγκρότηση ενός πολυκεντρικού δικτύου, συμπληρωματικά προς το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
ü9   Η ανάδειξη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σε κέντρο παροχής υπηρεσιών γνώσης και τεχνολογίας για τη Ν.Α. Ευρώπη  και η ενίσχυση της Ελληνοβαλκανικής οικονομικής συνεργασίας.
ü1  Οικονομική Κρίση, στενότητα πόρων.
ü2   Νέες αρμοδιότητες χωρίς τους αναγκαίους πόρους.
ü3   Πιθανή αισθητική και λειτουργική υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη συνεχή εξάπλωση του πολεοδομικού ιστού.
ü4   Η αδυναμία των υποδομών να ανταποκριθούν στην οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη.
ü5 Γειτνίαση με Χαλκιδική.
ü6   Η μη προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου και η τυχόν υποβάθμισή του.
ü7   Η ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ü8   Η πίεση για μη περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές, που δημιουργεί η οικιστική ανάπτυξη.
ü9   Η ευμετάβλητη τουριστική αγορά και ο έντονος ανταγωνισμός των περιοχών - προορισμών παραθαλάσσιου τουρισμού.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.