Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

Συνεδριάζει απόψε το βράδυ το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

53 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, που θα συνεδριάσει σήμερα Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, περιόδου 2018-2019, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την περίοδο 2018-2019.
                   Εισηγητές: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης


ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας.
        Εισηγητές: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης


ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στα Δημοτικά Κοιμητήρια.
         Εισηγητές: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης


ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης στο Δήμο  Καλαμαριάς.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής ,Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Δύο Φύλων  κ. Μ. Παυλίδου – Βασιλειάδου, προκειμένου να παραστεί σε συνέδριο στην Ηγουμενίτσα.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης


ΘΕΜΑ 6ο: Διοργάνωση εκδήλωσης για τη Μικρασιατική καταστροφή σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Ν. Κρήνης «Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και καθορισμός του καλλιτεχνικού προγράμματός της.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης

ΘΕΜΑ 7ο: Διοργάνωση εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα στον αύλειο χώρο του Κυβερνείου (Παλατάκι) και καθορισμός του καλλιτεχνικού προγράμματός της.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συνεργασίας με την Ένωση Σκακιστών Καλαμαριάς για τη διοργάνωση του 15ου Ανοιχτού Τουρνουά Σκάκι Καλαμαριάς.
                   Εισηγητής: Αναπληρωτής Δήμαρχος Καλαμαριάς-κ. Σ. Μουράτης.

ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 76/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, για την οριοθέτηση του Πάρκου Ζαμπέτογλου, με τον καθορισμό ρυμοτομικών γραμμών, πεζόδρομων και αρίθμηση Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) επί της οδού Μ. Χρυσάνθου στη συμβολή με την οδό Αγριτέλη.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 10ο:Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΠΆΡΚΟΥ ΟΎΛΩΦ ΠΆΛΜΕ ΣΤΗ ΝΈΑ ΚΡΉΝΗ», με Κωδικό ΟΠΣ 5016652 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ – ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ», με Κωδικό ΟΠΣ 5028171 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ – ΠΑΓΚΑΛΟΥ - ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5011039 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 13ο:  Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – Δ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5011038 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
                     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 14ο:  Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΡΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ », με Κωδικό ΟΠΣ 5028168 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών, των παρακάτω έργων: 1.«Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Γ. Γεννηματά – Δ. Στρογγύλη – Μακεδονίας» [Αριθ. μελ.: 50/2017] και 2. «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Βιοπούλου – Δεληγιαννίδη – Παγκάλου - Αταλάντης». [Αριθ. μελ.: 7/2017]
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ανάθεσης εργασίας καθαρισμού των ακτών Δ. Καλαμαριάς από αστικά απορρίμματα, φύκια κλπ.», προϋπολογισμού 24.738,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε τρίτο.
                     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος

ΘΕΜΑ 17ο:Παραχώρηση οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων στον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση γνωμάτευσης της επιτροπής εκτίμησης άχρηστων υλικών.                     
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ. Ευτ. της πόλης και Καθ. Πολ. – κ. Στ. Μουράτης

ΘΕΜΑ 19ο: Διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο 167/07-2-2018, μισθωμάτων του περίπτερου στην οδό Εθνικής Αντίστασης 20 Καλαμαριά, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 06/02/2018 έως 31/12/2018, λόγω διακοπής εκμετάλλευσης.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 20ο: Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ λόγω θανάτου του ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ             
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 21ο:Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ λόγω θανάτου του ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ Δημήτριου του Αθανασίου
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου
                                       
ΘΕΜΑ 22ο: Διαγραφή  οφειλών ΤΑΠ για τα έτη 2008-2009-2010-2011 από τους βεβαιωτικούς  καταλόγους με αριθ. 282-283-287-288/2013.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 23ο: Διαγραφή κλήσης έτους 2011 (ΑΧΚ 252/2018) λόγω λανθασμένων στοιχείων- ΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδη στην Πάφο.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση παροχής χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ., Αλ., Δ.Υ.& Ισ. των δυο φύλων κ. Μ. Παυλίδου.

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. ΤΙΜΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτ. Επίλ. Φορολογικών Διαφορών-κ. Στ. Ζαμπέτογλου

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. ΚΟΚΚΑΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτ. Επίλ. Φορολογικών Διαφορών-κ. Στ. Ζαμπέτογλου

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτ. Επίλ. Φορολογικών Διαφορών-κ. Στ. Ζαμπέτογλου

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κας ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτ. Επίλ. Φορολογικών Διαφορών-κ. Στ. Ζαμπέτογλου

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. ΠΑΓΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
                   Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτ. Επίλ. Φορολογικών Διαφορών-κ. Στ. Ζαμπέτογλου

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παρεχομένων Υπηρεσιών Τμήματος
Πολιτισμού (εργασία αποθήκευσης και φύλαξης εξοπλισμού των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 01-05-2018 έως 31-07-2018).
                    Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ.  Μπακογλίδης

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ για την 15η Εθελοντική Αιμοδοσία στις 08/10/2018 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού.
                    Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ.  Μπακογλίδης

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τις εργασίες «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών συσκευών των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμαριάς».
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ., Αλ., Δ.Υ.& Ισ. των δυο φύλων κ. Μ. Παυλίδου

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την «ετήσια προληπτική συντήρηση και επιτήρηση υποσταθμών μέσης τάσης του Δήμου Καλαμαριάς».
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ. Ευτ. της πόλης και Καθ. Πολ. – κ. Στ. Μουράτης

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη «Συντήρηση ανελκυστήρων των κτηρίων του πρώην νομικού προσώπου Δ.Ο.Π.Α. και Α.Π.Η. και πιστοποίηση αυτών».
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ. Ευτ. της πόλης και Καθ. Πολ. – κ. Στ. Μουράτης

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών διακίνησης της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου με ταχυμεταφορά.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών καθαρισμού του Δημοτικού κολυμβητηρίου για το χρονικό διάστημα από 01-06-2018 μέχρι 30-06-2018.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών καθαρισμού των Δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 01-06-2018 μέχρι 30-06-2018.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κολύμβησης για ευεξία, πρόληψη παθήσεων και ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, για το χρονικό διάστημα από 01-07-2018 έως 31-07-2018.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας για την Τεχνική Υποστήριξη για το βιβλιοθηκονομικό πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Καλαμαριάς για το δεύτερο εξάμηνο.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την για την υποστήριξη και συντήρηση των προγραμμάτων διαχείρισης έργων ΑCE ERP eCM-Κατασκευή, ACE ERP eCM-Μελέτη/Κοστολόγηση και ACE ERP eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ της Τεχνικής Υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα από 01/05/2018 έως 31/07/2018.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του εσωτερικού ασύρματου δικτύου του Δήμου Καλαμαριάς για το δεύτερο τρίμηνο.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας για την τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη του αυτόματού ηλεκτρονικού συστήματος εμφακέλωσης του Δήμου Καλαμαριάς για το τρίτο τετράμηνο.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου
                        
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών «Ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων – μηχανημάτων και Ι.Χ.» του Δήμου Καλαμαριάς από την ατομική επιχείρηση «ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ»
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών «Εργασία Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Καλαμαριάς, μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά 2018-2019» από την επιχείρηση «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.»
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος

ΘΕΜΑ 46ο:Έγκριση του από 20/07/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασίας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων λιμενικής εγκατάστασης του Δήμου Καλαμαριάς από την εταιρεία «NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ.Α.Ε.» 
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχομένων εργασιών την εργασία «Συντήρηση πάρκων, νησίδων και λοιπών χώρων πρασίνου».
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 424/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (12).                
                    Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 49ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού καταστήματος στην περιοχή Αγορά του Φοίνικα προς το σωματείο με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΟΣ’’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου


ΘΕΜΑ  50ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 3.496,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εκδήλωση μνήμης για το Μπλόκο της 13ης Αυγούστου 1944 στο πάρκο Κερασούντος.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου


ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση προμήθειας ενός Ψηφιακού Συστήματος Ταχυδρομείου, Ζύγισης, Αυτόματου Υπολογισμού Τελών και Γραμματοσήμανσης.
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου


ΘΕΜΑ 52ο: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. – κ. Σ. Γεωργιάδης


ΘΕΜΑ 53ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 602/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. – κ. Σ. Γεωργιάδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.