Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Αντιδράσεις για τον πλωτό σταθμό LNG στον Θερμαϊκό

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Θεσσαλονίκη η πρόθεση της κυβέρνησης να αδειοδοτήσει μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) τη δημιουργία από την εταιρεία ELPEDISON πλωτoύ τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στον Θερμαϊκό κόλπο, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα έχει κάτι τέτοιο στο περιβάλλον, στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και την υγεία των κατοίκων ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Ειδικοί επιστήμονες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις επισημαίνουν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν, αλλά και θέτουν την εύλογη απορία γιατί, εν μέσω προεκλογικής περιόδου θα πρέπει να εκφέρουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους εντός προθεσμίας μόλις 15 ημερών οι Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που έχουν θαλάσσιο μέτωπο στο Θερμαϊκό Κόλπο

O καθηγητής περιβάλλοντος Γιάννης Κρεστενίτης

 Ο Πλωτός Τερματικός Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ-LNG) θα  μετατρέπει σε φυσικό αέριο το υγροποιημένο αέριο σε θερμοκρασία -160οC με τη χρήση του αρκετά ζεστότερου θαλασσινού νερού, και θα μεταφέρεται με υποθαλάσσιο αγωγό, αρχικά και με χερσαίο στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις της ELPEDISON. Το θαλασσινό νερό που θα χρησιμοποιείται για την αεριοποίηση του ΥΦΑ θα αντλείται τοπικά και στη συνέχεια, αρκετά ψυχρότερο θα απορρίπτεται στη θάλασσα, με επιπτώσεις στην τοπική θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.

Όπως σημειώνει ο ομότιμος καθηγητής Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Γιάννης Κρεστενίτης, η περίπτωση του Πλωτού Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στον Όρμο της Θεσσαλονίκης έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτό που σχεδιάζεται και για τον Παγασητικό Κόλπο, αλλά με δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις: (α) η περιοχή του Όρμου της Θεσσαλονίκης μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιβαλλοντικά θαλάσσια ημίκλειστη περιοχή, με πολλές χερσαίες απορροές που συμβάλουν στην υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος, ανήκει στο βόρειο τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου που έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή και άρα απαιτεί αυστηρότερα μέτρα προστασίας, και (β) στην περίπτωση της εγκατάστασης Πλωτού Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στον Παγασητικό υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση από κινήματα πολιτών, συλλογικότητες, κόμματα, επιστημονικούς φορείς (Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Μαγνησίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών – Τμήμα Θεσσαλίας), αλλά και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο δεν έχει ακόμη εμφανιστεί, ίσως γιατί η προεκλογική περίοδος έχει στρέψει την προσοχή αλλού ή γιατί δεν έχουν γίνει αντιληπτές οι επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης και επίσης ότι και εδώ επιχειρείται κάτι που θα αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις, αφού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποφεύγεται – ακριβώς για λόγους ασφάλειας – η κατασκευή πλωτών τερματικών σταθμών ΥΦΑ τόσο κοντά στην ακτή και σε ημίκλειστες θαλάσσιες περιοχές (κόλπους/όρμους), και μάλιστα με τόσο μεγάλη πυκνότητα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, όπως συμβαίνει σε όλο το ανάπτυγμα των ακτών του Κόλπου της Θεσσαλονίκης.


Η αδιαφορία της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας

Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο «Κοιτάμε Μπροστά» με ανακοίνωσή της ζητάει να πάρει θέση η διοίκηση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για τον πλωτό τερματικό σταθμό LNG στον όρμο της Θεσσαλονίκης αλλά και να φέρει το ζήτημα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τονίζοντας παράλληλα πως το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει υποβαθμιστεί και δεν συζητά πλέον τα σοβαρά ζητήματα της πόλης, ούτε και υποστηρίζεται ο μητροπολιτικός του ρόλος, αλλά οι  αποφάσεις παίρνονται σε… «ανώτερα» επίπεδα και η Περιφέρεια απλά ακολουθεί πειθήνια! 

Ανάμεσα στα ερωτήματα που θέτει η Περιφερειακή παράταξη είναι:

-Γιατί άραγε δόθηκε προθεσμία μόλις 15 ημερών, εντός προεκλογικής περιόδου, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) μόνο προς τους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης που έχουν θαλάσσιο όριο στο Θερμαϊκό Κόλπο, για να υποβάλλουν αντιρρήσεις στο αίτημα για την επέκταση της ήδη υπάρχουσας αδειοδότησης για την κατασκευή Πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα 2 σκάφη;

-Γιατί δεν δόθηκε μεγαλύτερη προθεσμία σε περίοδο που θα μπορούσε να γίνει διαβούλευση με μεγαλύτερη ηρεμία και συγκέντρωση;

-Γιατί δεν περιλήφθηκαν στους αποδέκτες και οι υπόλοιποι Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος;

-Γιατί δεν περιλήφθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας;

-Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε περίπτωση ατυχήματος;

-Υπάρχουν ζητήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης, αισθητικής υποβάθμισης;

-Θα υπάρξουν επιπτώσεις σε οικονομικές δραστηριότητες, όπως οι μυδοκαλλιέργειες της Χαλάστρας;

-Υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ή αποφεύγεται η κατασκευή παρόμοιων σταθμών τόσο κοντά στην ακτή (μόλις 3,4 χλμ από τον 6ο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης) και σε ημίκλειστες θαλάσσιες περιοχές με μεγάλη πυκνότητα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων;

-Ποιό το όραμα της διοίκησης για τον Θερμαϊκό Κόλπο; Θα φτιάξει το Παραλιακό Μέτωπο για να χαζεύουν οι τουρίστες και οι κάτοικοι τον Πλωτό Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), που θα καλύπτει 80 στρέμματα σε έκταση και 170.000 κυβικά μέτρα σε συνολικό όγκο;


Κοινή ανακοίνωση δημοτικών παρατάξεων

Κοινή ανακοίνωση κατά της κατασκευής σταθμού LNG στον όρμο της Θεσσαλονίκης από τις Δημοτικές Κινήσεις «Κίνηση για τη Θεσσαλονίκη 2310» και «Οικολογία-Αλληλεγγύη». Όπως υπογραμμίζουν:

"Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα, που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε περίπτωση ατυχήματος, με περιβαλλοντικές επιπτώσεις από διαρροές ρύπων και αλλαγές στη ροή των ρευμάτων, με επιπτώσεις στην τοπική θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, ακόμη και με επιπτώσεις σε παρακείμενες οικονομικές δραστηριότητες, όπως οι μυδοκαλλιέργειες της Χαλάστρας. Η χωροθέτηση της μονάδας προβλέπεται να γίνει σε απόσταση μόλις 3,4 χλμ από τον 6ο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης και 3,1 χλμ από την ακτή της Χαλάστρας στα δυτικά. Η απαιτούμενη πλωτή επιφάνεια ανέρχεται σε περίπου 80 στρέμματα ενώ ο συνολικός όγκος της μονάδας υπολογίζεται σε 170.000 κυβικά μέτρα. Δηλαδή, θα πρόκειται για μια επιβλητική αντιαισθητική εγκατάσταση, ορατή σε όλους τους Θεσσαλονικείς που θα κάνουν βόλτα στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, από τον Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και τον Ναυτικό Όμιλο!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.