Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Συνεδριάζει στις 23 Μαϊου το Δ.Σ. Θερμαϊκού


Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη 23 Μαϊου, στις 7:00 μμ, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Μεταξύ των θεμάτων, θα κατατεθεί από τον δήμαρχο κ. Γιάννη Αλεξανδρή η πρόταση για την έκδοση ψηφίσματος κατά της προωθούμενης ιδιωτικοποίησης της Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ).

Αναλυτικά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:

 1.            Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.            Αποβολή μισθώτριας εταιρείας, από δύο (2) δημοτικά ακίνητα-καταστήματα, τα οποία βρίσκονται στην παραλιακή οδό Ν.Βότση, στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
3.            Ανανέωση της υπ΄αρ.219/2012 απόφασης ΔΣ, που αφορά την μείωση κατά 20% μηνιαίου μισθώματος, ενός ισογείου καταστήματος, στη δημοτική ιχθυαγορά Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
4.            Λύση μισθώσεων στο δημοτικό ακίνητο «ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΣ», στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
5.            Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. Γ150, επί της οδού Πολυτεχνείου 113, στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
6.            Έξωση εταιρείας από  Δημοτικό ακίνητο (κατάστημα)- αναψυκτήριο, επί της παραλιακής οδού Κουντουριώτου 107 στους Ν.Επιβάτες. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
7.             Έγκριση της υπ΄αρ.115/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
8.            Παραχώρηση χρήσης προς τον Δήμο, Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΑΠ-ΠΑ 2000.  Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Ι.Αλεξανδρής.
9.            Αποδοχή παραίτησης Δημ.Συμβούλου, από μέλος του ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε.Ζαριφέ.
10.        Αποδοχή παραίτησης Δημ.Συμβούλου, από Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γ. και Α.Καβούνη και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κ.Ε.Ζαριφέ.
11.       Αποδοχή παραίτησης Δημ.Συμβούλου, από μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΘ και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε.Ζαριφέ.
12.       Αποδοχή παραίτησης Δημ.Συμβούλου, από μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΘ και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε.Ζαριφέ.
13.       Λύση σύμβασης με τον ανάδοχο για «Εργασίες διαχωρισμού με τη χρήση γυψοσανίδας στα σχολεία του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
14.       Έγκριση κατανομής ποσού 1.809,29 €, προς την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τις αμοιβές των σχολικών τροχονόμων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Βογιατζής.
15.       Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βο-γιατζής.
16.       Έγκριση διενέργειας προμηθειών, για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.
17.       Έγκριση κατεπείγουσας μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου Οικονομικών, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
18.       Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
19.       Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης Δημ.Συμβούλων στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
20.       Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για το μήνα Μάιο, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
21.       Καταβολή εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
22.       Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
23.       Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
24.       Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
25.       Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
26.       Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
27.       Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
28.       Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
29.       Έγκριση της υπ΄αρ.8/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον κανονισμό πεζόδρομου στην οδό Φιλίππου της Δ.Κ.Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
30.       Έγκριση της υπ΄αρ.9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην κατάργηση τμήματος μονόδρομου στην Αθ.Διάκου της Δ.Κ.Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
31.       Έγκριση της υπ΄αρ.10/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στη Δ.Κ.Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
32.       Έγκριση της υπ΄αρ.11/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραχώρηση χώρου για διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων στη Δ.Κ.Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.
33.       Έγκριση της υπ΄αρ.13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση κοπής δένδρων στον Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
34.       Έγκριση της υπ΄αρ.14/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση φύτευσης δένδρων, σε κοινόχρηστο χώρο, στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρ-χος κ. Β.Αθανασιάδης.
35.       Έγκριση της υπ΄αρ.15/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση της υπ΄αρ.99/2010 απόφαση ΔΣ του πρώην Δήμου Μηχανιώνας, περί καθορισμού ρυθμίσεων κοινοχρήστων χώρων στην οδό Πολυτεχνείου στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.
36.       Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Καλλικρατικού Δ.Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
37.       Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
38.       Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ενίσχυση και Αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου Δήμου Μηχανιώνας».Εισηγητής: Αντι-δήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
39.       Καθορισμός οριογραμμών ρέματος, στην περιοχή του αγροτεμαχίου 1053α Περαίας.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
40.       Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Επιχειρήσεων, που επιφέρει η υποπαράγραφος ΣΤ12 του πολυνόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα. Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Ι.Αλεξανδρής.
41.       Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ. Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Ι.Αλεξανδρής.
42.       Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά στη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Ι.Αλεξανδρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.