Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

Εκδήλωση για ανέργους Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας


Εκδήλωση με τίτλο «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» οργανώνει την Τρίτη 14 Μαΐου στις 10.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ραιδεστού, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤ.Α» (Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»).

Το Σχέδιο «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» περιλαμβάνει την ένταξη στην απασχόληση 160 νέων ανθρώπων, τη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στην εκδήλωση προσκαλούνται επιστήμονες, αγρότες και άνεργοι των δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το σχέδιο δράσης για την απασχόληση, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκε να κάνει δημόσια παρουσίαση η νεοφυής Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ειδικών Ειδών Διατροφής, με έδρα στον Κούκκο Πιερίας και αντικείμενο την προμήθεια-παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, την καλλιέργεια-παραγωγή αγροτικών προϊόντων, την συνεργασία για πρώτη μεταποίηση και την προώθηση ειδικών μορφών διατροφής, όπως είναι τρόφιμα χωρίς γλουτένη, τρόφιμα για διαβητικούς κλπ.
Η καινοτομία της νέας αυτής μορφής συλλογικής δράσης είναι ότι πρόκειται για δομή της αγοράς, δηλαδή εμπορική, η οποία όμως δεν προσδίδει την εμπορική ιδιότητα στα μέλη της. Έτσι μέλη της μπορούν να είναι οποιοιδήποτε πολίτες, ακόμα και συνταξιούχοι ή/και κρατικοί ή άλλοι λειτουργοί, καθόσον δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα, ούτε έχουν το ασυμβίβαστο. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.
Η Κοιν.Σ.Επ. είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν οι ΚοινΣΕπ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: ΚοινΣΕπ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚοινΣΕπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΚοινΣΕπ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ και ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Η ΚοινΣΕπ Ειδικών Ειδών Διατροφής είναι ΚοινΣΕπ Συλλογικού-Παραγωγικού Σκοπού.
Τα Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων είναι: μια ΚοινΣΕπ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη (7 για Ένταξης), τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά και νομικά, δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργ Τοπ Αυτοδιοίκησης ή ΝΠΔΔ ΟΤΑ, κάθε μέλος έχει τουλάχιστον μία συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές, όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό μερίδων τους, κάθε μέλος της Διοικ Επιτροπής πρέπει να είναι μέλος της επιχείρησης, μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου σε ΚοινΣΕπ, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις, μέλος μίας ΚοινΣΕπ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη ΚοινΣΕπ στον ίδιο τόπο και σκοπό, τα κέρδη της ΚοινΣΕπ δεν διανέμονται στα μέλη της, , η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως : 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους και το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.