Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Δήμος Θεσσαλονίκης: Σε πρόγραμμα εκκαθάρισης οφειλών

Σε 44.585.051 ευρώ ανέρχονται τα χρέη του 
Την υπαγωγή του δήμου  Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα εκκαθάρισης  ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Προϋπόθεση της υπαγωγής του δήμου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι η υπογραφή συμφώνου αποδοχής των όρων εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων με το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  νοούνται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους φορείς -εκτός Γενικής Κυβέρνησης- για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου παραστατικού και οι οποίες έχουν αποσταλεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο υποβολής των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων.
Συγκεκριμένα, οι δήμοι μπορούν να επιχορηγηθούν προκειμένου να εξοφλήσουν το κατά τις 30-9-2012 σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Η αποπληρωμή των χρεών προς το Δημόσιο θα γίνει άτοκα από τους παρακρατηθέντες πόρους των Δήμων σε διάστημα έως και πέντε ετών. Παράλληλα, με την υπογραφή των μνημονίων κατανόησης, οι Δήμοι δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τρίτους (παραστατικά έκδοσης ως 30-6-2012 που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα) ανέρχονται σε 44.585.051,93 ευρώ εκ των οποίων τα 38.939.542,64 αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις απαλλοτριώσεων και τα υπόλοιπα 5.645.509,29 αφορούν λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους (προμηθευτές, εργολάβους κλπ).
Στο πλαίσιο της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης και εκπόνησης πραγματικά ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, στόχος του Κράτους είναι όχι μόνο να μειωθούν σημαντικά τα χρέη του δημοσίου προς τρίτους, αλλά και να μην δημιουργούνται νέα. Βασικό εργαλείο στην επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, για να προσαρμόζουν την πορεία των εξόδων σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων, ώστε να πραγματοποιούνται δαπάνες που θα μπορούν έγκαιρα να πληρώνονται.
Στόχος της ένταξης του δήμου στη σχετική ρύθμιση είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατασχέσεων από ιδιοκτήτες που η ιδιοκτησία τους απαλλοτριώθηκε και θα πρέπει να τους δοθεί η ορισθείσα αποζημίωση.
Επίσης, η αποφυγή του κινδύνου καταβολής τόκων και δικαστικών εξόδων σε προμηθευτές του Δήμου που οι οφειλές τους έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες και ενδέχεται να προσφύγουν δικαστικά. Επιπλέον, πέρα από την ενίσχυση της ρευστότητας της τοπικής αγοράς, χωρίς την πίεση των παλαιών χρεών που προέρχονται κυρίως πριν από το 2011, βελτιώνεται η υλοποίηση του προϋπολογισμού και διευκολύνεται η περαιτέρω χρηματοοικονομική διαχείριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.