Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Μαζί συνεδρίαση Δ.Σ και απολογισμός πεπραγμένων δήμου Θερμαϊκού

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου: Αρχικά, με ώρα έναρξης 4 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 1η τακτική για το έτος 2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο ώρες αργότερα, στις 6 μ.μ. θα αρχίσει στον ίδιο χώρο, ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2018.

Σημειώνεται ότι η δημοτική παράταξη "Συμπολιτεία Θερμαϊκού" εξέφρασε την αντίθεσή της και καταψήφισε την πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίασης απολογισμού πεπραγμένων στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κτίριο των Ν. Επιβατών, ζητώντας αυτή να γίνει σε μεγαλύτερο χώρο (π.χ. Ξενία Περαίας, δημοτικό θέατρο Επανομής ή Καψαλάκειο Ν.Μηχανιώνας), προκειμένου να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν όσο γίνεται περισσότεροι δημότες.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :  Παράταση χρόνου παράδοσης της υπ’ αριθ. 15877/11-09-2018 σύμβασης για την «Προμήθεια πέντε μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με σύστημα πρέσας χωρητικότητας 22 Κ.Μ.
           Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος. 

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 22991/17-10-2017 αρχικής σύμβασης  «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θερμαϊκού για ένα έτος» με αύξηση της αρχικής της αξίας.  
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού» προϋπολογισμού 138.168,75 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/2018 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη αίτησης παράτασης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 3, επί του αγροτεμαχίου 5045 θέση Ποταμός Επανομής της Δ.Κ. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.  
       Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη, ανταλλαγής τμήματος κληροτεμαχίου με αριθ. 6400 Επανομής, ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού,  με τμήμα  όμορου κληροτεμαχίου με αριθ. 6406 ιδιοκτησίας Σ. Μοσχόπουλου, με σκοπό την επίτευξη ευθυγράμμισης ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006)» 
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εκμίσθωσης της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο θίασο «Θέατρο Σκιών Κούκλας & Μαριονέτας»  του κ. Αθανασίου Ανάργυρου.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση εκμίσθωσης της αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στην  REDICOLO Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την παρουσίαση παράστασης κουκλοθεάτρου με τίτλο «ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


ΘΕΜΑ 9ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Ν. Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού, για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα στον «Πολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο οικισμού Ανθουπόλεως Ν.Μηχανιώνας». 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 11ο : Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 549/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτήριου (LOCA) σε τμήμα του  αγροτ. 1517 αγροκτήματος Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού στη θέση Πάλιουρα.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 14ο  : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής «Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης και Ανταλλακτικών - Επισώτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄), «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», για το έτος 2019.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ.κ. Θ. Παζαρόπουλος και Ν. Γιάκης. 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 730/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίησης ορίων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νέας Μηχανιώνας».
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης 

ΘΕΜΑ 16ο : Παράταση του υπ’ αριθ. Πρωτ. 21074/30-11-2018 συμφωνητικού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της διοργάνωσης  για την  εκδήλωση  βράβευσης των πρωτευσάντων  μαθητών/μαθητριών του Δήμου Θερμαϊκού για το σχολικό έτος 2017-2018.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 18ο : Παράταση χρόνου παράδοσης της υπ’ αριθ. 8881/23-05-2018 σύμβασης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.