Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

Αποθεματικά 14,5 εκατ. ευρώ στο Δήμο Θερμαϊκού!

του Σπύρου Κουζινόπουλου
Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού πραγματοποιείται αυτή τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, ώρα 4:00 μ.μ. με μοναδικό θέμα την έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2018 στο Δήμο Θερμαϊκού. Το αξιοσημείωτο σε αυτό τον ισολογισμό, είναι ότι τα διαθέσιμα κονδύλια του Δήμου στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ήταν 14.530.645,55 ευρώ, αυξημένα κατά 17,07% έναντι της προηγούμενης χρονιάς και είναι απορίας άξιο γιατί οι διοικήσεις του Δήμου, τόσο η προηγούμενη όσο και η σημερινή, έχοντας αυτό το απόθεμα, δεν προχωρούν σε γενναία μείωση των δημοτικών τελών.

Οι ορκωτοί ελεγκτές με επικεφαλής τον κ. Αριστοτέλη Ανδρουτσόπουλο που διενήργησαν τον έλεγχο, προτείνουν στα συμπεράσμαστά τους προς τη διοίκηση του Δήμου τη διενέργεια σε ετήσια βάση φυσικής απογραφής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ούτως ώστε να διαπιστώνεται η φυσική κατάσταση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων.

Οι απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις του Δήμου από πώληση αγαθών και υπηρεσιών, από 1.864.543,63 που ήταν στις 31-12-2017 μειώθηκαν στις 31-12-2018 σε 1.787.584,69, ποσοστό -4,13%.
Όπως επισημαίνουν οι Ορκωτοί, θα πρέπει να βρει ο Δήμος τρόπους ώστε να διεκδικήσει με κάθε μέσο τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του πριν την παρέλευση εξαετίας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παραγραφής τους. 
Επίσης προτείνεται στη Διοίκηση του Δήμου να αναβαθμίσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, δημιουργώντας κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας σε ευαίσθητες και υψηλού ρίσκου διαδικασίες και πράξεις.

Τα διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα κονδύλια του Δήμου Θερμαϊκού ήταν στις 31-12-2018 στο ποσό των 14.530.645,55 έναντι 12.412.406,75 που ήταν το προηγούμενο έτος, αυξημένα δηλαδή κατά 17,07%. Από αυτά είχαν κατατεθεί τα ακόλουθα ποσά:
-Στην Eurobank ποσό 14.287.128,65
-Στην Τράπεζα Πειραιώς 27.134,27
-Στην Εθνική Τράπεζα  5.728,54
-Στην Τράπεζα της Ελλάδος  210.104.12
-Στο ταμείο του Δήμου ποσό 549,97 ευρώ

Τα δάνεια
Συνολικά τα δάνεια του Δήμου ανέρχονταν στις 31-12-2018 στο ποσό των 2.766.454,66 ευρώ από τα οποία τα 1.172.793,56 ήταν από την Eurobank, 914.114,17 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 679.546,93 από την Τράπεζα Πειραιώς.
Τα έσοδα του 2018 ήταν 15.276.537, 44 αυξημένα κατά 5,61% έναντι του 2017. Τα έσοδα από πώληση υπηρεσιών, όπου πρόκειται κυρίως για τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη ήταν 7.378.78,02 ενώ τα έσοδα από φόρους, εισφορές και πρόστιμα ήταν 1.504.930,29 και οι τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν 6.392.828,83.
Τα έξοδα του Δήμου Θερμαϊκού το έτος 2018 ανήλθαν σε 13.482.065,55 αυξημένα κατά 3,08% έναντι του 2017 που ήταν 13.079.656,95
Στο τέλος των παρατηρήσεών τους οι Ορκωτοί ελεγκτές επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Θερμαϊκού δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων όταν ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.