Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

H τελευταία πριν το Πάσχα συνεδρίαση του Δ.Σ. Θερμαϊκού

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Απριλίου, ώρα 4 μμ το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, στην τελευταία πριν το Πάσχα συνεδρίασή του, με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη που έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 134/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης και ψήφισης Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2015»
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 135/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2015».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 140/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης και ψήφισης Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016»
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 141/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2016».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 145/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης και ψήφισης Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 146/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2017».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

 ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2019».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης και ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 9ο : Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης μόνιμού προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη θέσεων του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». 
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 117/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «έγκρισης εξώδικού συμβιβασμού για αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων στα Ο.Τ. Γ34 και Γ35 του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 118/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «έγκρισης εξώδικού συμβιβασμού για αποζημίωση συνολικής ρυμοτομούμενης έκτασης 469,55 τ.μ. που βρίσκεται στο πρόσωπο του Ο.Τ. Γ101 του ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Μηχανιώνας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 12ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Μηχανιώνας που βρίσκεται στην  Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη, για την διεξαγωγή - ενημέρωσης τρίτεκνων πολυμελών οικογενειών του Δήμου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 13ο : Εκμίσθωση Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο «Θέατρο Σκιών & Μαριονέτας» του κ. Αθανασίου Ανάργυρου.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ».  
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου