Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Συμπολιτεία Θερμαϊκού: Εξηγήσεις για τις υπερβάσεις στην πολεοδόμηση

Να διερευνηθεί εάν υπήρξαν παρατυπίες στις επεκτάσεις του σχεδίου κτηματογράφησης – πολεοδόμησης στην Άνω Περαία, τους Άνω Νέους Επιβάτες και την Αγία Τριάδα, ζητάει η δημοτική παράταξη «Συμπολιτεία Θερμαϊκού». Δεδομένου ότι σε άλλους δήμους της περιοχής, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις στις συμπληρωματικές συμβάσεις, με μεγάλες αυξήσεις  του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.

Το θέμα κρατάει σε δικαιολογημένη αναστάτωση εκατοντάδες κατοίκους του δήμου Θερμαϊκού, μετά τα ειδοποιητήρια που άρχισαν να λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα και με τα οποία καλούνται άμεσα να καταβάλουν το 10% της προκαταβολής της εισφοράς σε χρήμα για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Πρόκειται για σημαντικά χρηματικά ποσά, που προκαλούν εφιάλτη στους πολίτες οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε απόγνωση με τα χαράτσια της Εφορίας.
Με αίτηση που κατέθεσε το πρωί στο δήμο Θερμαϊκού ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας», Σπύρος Κουζινόπουλος, αιτείται τη χορήγηση σειράς εγγράφων που σχετίζονται με το εγκεκριμένο σχέδιο της Άνω Περαίας, των Άνω Νέων Επιβατών και της Αγίας Τριάδας καθώς και της επέκτασης των οικισμών αυτών. Και συγκεκριμένα, την αρχική σύμβαση, τον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής στην εταιρία που έκανε τις σχετικές μελέτες, την έγκριση των συγκριτικών πινάκων και τις συμπληρωματικές συμβάσεις.
Τα ίδια στοιχεία, ζητούνται με την αίτηση και για την Πολεοδόμηση- κτηματογράφηση στη Νέα Μηχανιώνα, την Κερασιά και το Αγγελοχώρι.
Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού», οι ενέργειες αυτές «υπηρετούν και την προγραμματική πρόταση και δέσμευση της παράταξής μας για πλήρη διαφάνεια και δημόσιο έλεγχο νομιμότητας σε όλες τις πράξεις και αποφάσεις του δήμου, η οποία στην προκείμενη περίπτωση επιβάλλει την εξέταση του εν λόγω πολεοδομικού σχεδιασμού».
Η αίτηση του Σπ. Κουζινόπουλου επιδόθηκε με δικαστικό κλητήρα και στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Αθανάσιο Καρούντζο.
Στο σχετικό φάκελο που κατέθεσε ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού», επισυνάπτονται διάφορα επίσημα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν σοβαρές παρατυπίες σε δήμους της κεντρικής Μακεδονίας, με αυθαίρετες επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων, που είχαν ως συνέπεια να αυξάνονται σημαντικά τα χρήματα που εισπράττονταν από τους πολίτες.
Μάλιστα για το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2010, είχε παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε τη χώρα μας για τη διαδικασία που ακολουθούνταν στην ανάθεση συμβάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού.
Η υπόθεση αφορούσε την απευθείας σύναψη συμβάσεων παροχής κτηματογράφησης και πολεοδομικού σχεδιασμού από τους τότε δήμος Βασιλικών, Κασσάνδρας, Εγνατίας και Αρέθουσας. Όπως αναφέρονταν στην απόφαση της Κομισιόν, με βάση την οποία έγινε η παραπομπή της χώρας μας, οι τέσσερις δήμοι, ανέθεσαν απευθείας την κτηματογράφηση στη μία και την αυτή εταιρία. Για να ακολουθήσει ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, η επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων αυτών, με συνέπεια η αμοιβή της εταιρίας να εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Έτσι, η αξία της μιας από τις αρχικές συμβάσεις που ανατέθηκαν από το δήμο Βασιλικών το 2004 ανερχόταν σε 1,7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μετά την επαναδιαπραγμάτευση αυξήθηκε στα 3,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση μεγαλύτερη από 100%.
Άλλη σύμβαση που ανατέθηκε από το δήμο Εγνατίας, αρχικά ανερχόταν στα 440.000 ευρώ, μετά όμως την επαναδιαπραγμάτευση εκτοξεύθηκε σε 1,3 εκατ. Ευρώ, με αύξηση δηλαδή μεγαλύτερη από 200%. Ενώ όπως σημείωνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην με αριθμό ΙΡ/10/1242 απόφασή της, «οι αυξήσεις της αξίας των συμβάσεων σε ποσοστό έως 300%, δεν αποτελούσαν ασυνήθιστο φαινόμενο»!
Μετά από εκείνη την καταγγελία της Ε.Ε., το 6ο Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με απόφασή του στις 27 Οκτωβρίου 2011, καταδίκασε την Ελλάδα διότι «συνάπτοντας κατόπιν διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τη δημοσίευση σχετικής προκηρύξεως, δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο συμπληρωματικές υπηρεσίες κτηματογραφήσεως και πολεοδομικού σχεδιασμού που είχαν συνάψει οι δήμοι Βασιλικών, Κασσάνδρας, Εγνατίας και Αρέθουσας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει…»
Εκείνη η  καταδικαστική για τη χώρα μας απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν έγινε δυνατό να αποτραπεί παρά την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εφιστούσε την προσοχή στους δήμους που είχαν συνάψει δημόσιες συμβάσεις μελετών ότι «η σύναψη των οποιονδήποτε συμπληρωματικών συμβάσεων μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση και χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά εντός του αρχικά καθορισθέντος φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων μελετών».
Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, διάφοροι δήμοι που είχαν προχωρήσει σε συμπληρωματικές συμβάσεις, άρχισαν να ανακαλούν τις σχετικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων με βάση τις οποίες αυξάνονταν σε αστρονομικά ποσά οι αμοιβές για συμπληρωματική ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο διάφορων περιοχών.
Μεταξύ των δήμων αυτών, ήταν ο δήμος Θέρμης ο οποίος, με την 265/2013 απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου ανακάλεσε ως «μη νόμιμη» τη συμπληρωματική σύμβαση που είχε υπογράψει ο Καποδιστριακός δήμος Βασιλικών με τη συγκεκριμένη εταιρία, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως «σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από το Νόμο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εκείνη τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης ήταν παρούσα και η πολιτικός μηχανικός κ.Αθηνά Γιαννακού, η οποία μετείχε στην ανάδοχη σύμπραξη της μελέτης και η οποία τόνισε ότι εξαρχής είχε διαχωρίσει τη θέση της σε σχέση με τη νομιμότητα της συμπληρωματικής σύμβασης και κατήγγειλε αυτήν ως μη νόμιμη.

Ανάλογη απόφαση, την 14/2013, για την ανάκληση της συμπληρωματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει οι τέως δήμοι Εγνατίας και Αρέθουσας, έλαβε στις 25 Ιουνίου 2013 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Βόλβης, κοινοποιώντας μάλιστα την απόφαση αυτή στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το υπουργείο Εσωτερικών, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.