Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

Ποιές είναι οι προθεσμίες από το Σύνταγμα για τις εκλογές

Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα διέπουν τις διαδικασίες μέχρι το άνοιγμα της κάλπης, την ημέρα για την οποία αποφασιστούν, εν τέλει, οι πρόωρες εκλογές που επέλεξε η κυβέρνηση. Η ημερομηνία παραμένει «γρίφος» -αν και το Μαξίμου έχει επιλέξει την 20η Σεπτέμβρη και θα εξαρτηθεί από το χρόνο που θα «ροκανιστεί» στη διάρκεια των διερευνητικών εντολών σχηματισμού κυβέρνησης.

Οι περαιτέρω προθεσμίες θα καθορισθούν από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου που ξεκινά την ημέρα δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος διάλυσης της Βουλής (άρθρο 31 παρ.3 του π.δ. 26/2012). Το Σύνταγμα (άρθρο 41) ορίζει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες από τη διάλυση της Βουλής, που όπως προκύπτει από τις διαδικασίες (ανακήρυξη υποψηφίων, ψηφοδέλτια κλπ) δεν μπορεί να είναι κάτω από 20 ημέρες.
Από εκεί και πέρα:
Μέχρι και τη μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων από τους στρατιωτικούς, κ.λ.π. στους προϊσταμένους και διοικητές τους, σχετικά με την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι (άρθρο 27 παρ.1 του π.δ. 26/2012).
Εντός 5 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για την αποστολή των καταστάσεων των στρατιωτικών, κ.λ.π. στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 27 παρ.5 του π.δ. 26/2012). Στις επόμενες 3 ημέρες λήγει η προθεσμία για την άσκηση ένστασης κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών κ.λ.π. (άρθρο 27 παρ.5 του π.δ. 26/2012).
Εντός 9 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για τη δήλωση ονόματος και εμβλήματος κομμάτων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου (άρθρο 37 παρ.1 του π.δ. 26/2012).
Εντός 9 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για την επίδοση στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου δήλωσης συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζομένων κομμάτων (άρθρο 37 παρ.2 του π.δ. 26/2012).
Εντός 9 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για την πρόταση υποψηφίων (άρθρο 32 παρ.6 του π.δ. 26/2012).
Εντός 9 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων κ.λ.π. από την υπηρεσία και τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 του Συντάγματος (άρθρο 30 παρ.1 του π.δ. 26/2012), δηλαδή μέχρι και εννέα (9) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Εντός 10 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ενεργείται η ανακήρυξη των υποψηφίων από τα αρμόδια δικαστήρια των πρωτοδικών (άρθρο 33 του π.δ. 26/2012).
Εντός 10 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για την αποστολή στην εισαγγελία του Άρειου Πάγου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους Περιφερειάρχες, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, των ονομαστικών καταστάσεων των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων κ.λ.π. καθώς και των καταλόγων των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων (άρθρο 68 παρ.6 του π.δ. 26/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν.4239/2014).
Εντός 10 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για τον καθορισμό, από τους Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας των νομών με σχετική απόφασή τους, των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας (άρθρο 55 παρ.2 του π.δ. 26/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν.4239/2014)
Εντός 10 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για την αποστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου πινάκων των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σ’ όλη την Επικράτεια (άρθρο 68 παρ.6 περ. α΄ του π.δ. 26/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν.4239/2014).
Εντός 12 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για την επίδοση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου των δηλώσεων για την κατάρτιση των συνδυασμών (άρθρο 34 παρ.5 και άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.4239/2014).
Εντός 14 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ενεργείται η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Α΄ Τμήμα του Άρειου Πάγου (άρθρο 35 και άρθρο 3 παρ.2 του π.δ. 26/2012).
Εντός 15 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου λήγει η προθεσμία για την κλήρωση ή τον διορισμό από τα αρμόδια δικαστήρια των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αναπληρωματικών αυτών (άρθρο 58 παρ.3 και 4 του π.δ. 26/2012).
Ενέργειες που υπολογίζονται πριν από την ψηφοφορία
Έως 8 ημέρες πριν από την ψηφοφορία, τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου νομού (άρθρο 71 του π.δ. 26/2012).
Έως 8 ημέρες πριν από την ψηφοφορία είναι η προθεσμία για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 36 παρ.1 του π.δ. 26/2012). Ταυτόχρονα λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο (πρωτοδικείο) του υποψήφιου που προτάθηκε για συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 36 παρ.2 του π.δ. 26/2012).
Έως 6 ημέρες πριν από την ψηφοφορία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούν
Έως 5 ημέρες πριν από την ψηφοφορία γνωστοποιείται στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού στους δήμους του νομού των αποφάσεων καθορισμού των εκλογικών τμημάτων (άρθρο 55 παρ.4 του π.δ. 26/2012).
Έως 5 ημέρες πριν από την ψηφοφορία ειδοποιούνται τα διορισθέντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών με φροντίδα του εισαγγελέα του οικείου πρωτοδικείου (άρθρο 58 παρ.6 του π.δ. 26/2012).
Την 5η ημέρα πριν από την ψηφοφορία γνωστοποιούνται με προκήρυξη του οικείου Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι και οι συνδυασμοί (άρθρο 39 παρ.2 του π.δ. 26/2012).
Έως 3 ημέρες πριν από την ψηφοφορία δημοσιεύεται το πρόγραμμα ψηφοφορίας από τις δημοτικές αρχές (άρθρο 56 του π.δ. 26/2012).
Έως 2 ημέρες πριν από την ψηφοφορία πρέπει να έχουν φτάσει οι έφοροι και οι τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισμού τους (άρθρο 68 παρ.13 του π.δ. 26/2012).
Μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, η αλλαγή καταστήματος ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτού που αρχικά ορίστηκε δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανώτερης βίας (άρθρο 55 παρ.5 του π.δ. 26/2012).

Πηγή: www.news247.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.