Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015

Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015 και ώρα 20:30, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης εσόδων.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 12355/2013 σύμβασης του υποέργου 9 της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 3ο: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε» για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης.
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για το ΠΟΛΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ πολιτιστικό κέντρο Δήμου Καλαμαριάς» της Πράξης  Ανέγερση και προμήθεια εξοπλισμού Πολυλειτουργικού κέντρου στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου του Δήμου Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδη στην Πάδο της Κύπρου για το Δίκτυο «Πάφος Αδελφοποιημένες Πόλεις της Ελλάδας». Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης.
ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 156/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 7ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.088,53 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εκδήλωση μνήμης για το μπλόκο της 13ης Αυγούστου 1944 στο πάρκο Κερασούντος. 

ΘΕΜΑ 8ο: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ ετών 2007-2012.

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους τελών και δικαιωμάτων δικαστικών επμελητών.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή  ποσού 692,24 ευρώ από τον Χρηματικό Κατάλογο 238/19.03.2015 της εταιρίας «ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή  ποσού 180,00€ από τον Χρηματικό Κατάλογο 238/19.03.2015 που αφορά οφειλή του «ΠΙΛΑΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ» .
ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή  ποσού 240,00€ από τον Χρηματικό Κατάλογο 238/19.03.2015 που αφορά οφειλή της εταιρίας «Α. ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή  ποσού 140,00€ από τον Χρηματικό Κατάλογο 599/23.07.2014 που αφορά το 50% οφειλής του «ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΩΜΑ». 

ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφή  από τον βεβαιωτικό  κατάλογο 41/21-1-2015, μισθωμάτων του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμαριάς, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 7/4/2015 έως 31/1/2016, λόγω λύσης της μισθωτικής σύμβασης.
ΘΕΜΑ 15ο: Επανεξέταση της αριθ.  356/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη λύση μισθωτικής σύμβασης για το κατάστημα Κ68 στην αγορά του Φοίνικα.

ΘΕΜΑ 16ο: Επιβολή προστίμου παράνομης υπαίθριας διαφήμισης στον ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΡΑΦΑΗΛ. 
ΘΕΜΑ 17ο: Επιβολή προστίμου παράνομης υπαίθριας διαφήμισης στην ΚΑΖΑΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΘΕΜΑ 18ο: Επιβολή προστίμου παράνομης υπαίθριας διαφήμισης στην εταιρία ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ Β. & ΣΙΑ ΟΕ

ΘΕΜΑ 19ο: Διόρθωση της υπ. Αριθμ. 264/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου ως προς το ΑΦΜ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (περίπτωση 3).

ΘΕΜΑ 20ο: Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους 734/2007/2015 &  387/2008/2015, που αφορούν κλήσεις ΚΟΚ ετών 2006 & 2008, αντίστοιχα. 
ΘΕΜΑ 21ο:Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 323,74 ευρώ για την επιστροφή του ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στους κάτωθι δικαιούχους:  α) 37,42€ στον Τσίρο Κωνσταντίνο με ΑΦΜ 020097472,  β) 40,93€  στην Τσακιρίδου Μαριάνθη με ΑΦΜ 072117252, γ) 28,13€ στον Ορφανίδη Σάββα με ΑΦΜ 033469248, δ) 190,97€  στην εταιρεία Γεωργαλάς Ευθύμιος & ΣΙΑ ΟΕ με ΑΦΜ 033469248, και ε) 26,29€ στην Νταμπούδη Στυλιανή  με ΑΦΜ 046002557 ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία  στο Δήμο Καλαμαριάς  Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών και Γονέων». Καθορισμός όρων σύμβασης. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων.
ΘΕΜΑ 23ο: Παράταση   προθεσμίας   εκτέλεσης  του  έργου: «Βελτίωση μικροκλίματος - ανακατασκευή πεζόδρομου Αν. Θράκης» της Πράξης (373672) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Υποέργο 4, αρ. μελ. 53/2014)
    
ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 270/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
    
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τοποθέτησης δυο πρόσθετων αιθουσών στον αύλειο χώρο του 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς. 
 ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του Εργου: «Προσαρμογή των πεζοδρομίων   των κάθετων οδών στην οδό Μεταμορφώσεως (βόρεια πλευρά) » (Αριθ. μελέτης 24/2012). 
ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 118/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΑ που αφορά τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και την έκθεση πεπραγμένων της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για την χρονική περίοδο 01.01.2014-31.12.2014.
ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 139/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΑ που αφορά ενημέρωση για την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου, για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014, από την εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της με αριθμό 151/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη  λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου, που αφορά στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για εμβαδό 10,72μ2 στον κ.Ιωάννη Ζαχαρόπουλο, επί του πεζόδρομου της οδού Κτενίδου».

ΘΕΜΑ 30ο: Αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού έτους 2015 και ψήφιση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 31ο: Συνένωση των καταστημάτων Κ59-Κ60 και Κ61-Κ67 στην αγορά του Φοίνικα.
ΘΕΜΑ 32ο:.Εγκριση της υπ’ αρ. 14/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Μουσείο φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς «Χρήστος Καλεμκερής», που αφορά στον Απολογισμό οικονομικού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλαμαριάς σε υποβολή  πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE με τίτλο : Οικολογική διαχείριση όμβριων σε αστικές περιοχές. Προγράμματα επίδειξης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ 34ο: Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμαριάς», λόγω συνταξιοδότησης.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου για ένα έτος, περίοδος 2015-206», προϋπολογισμού 132.167,81€ συμπερ. του ΦΠΑ 23%.
ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 234/2015 απόφασης του ΔΣ, ως προς τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στο Πάρκο «Αλησμόνητων Πατρίδων» και  ψήφιση πίστωσης ποσού 553,50€ συμπερ. του ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Μνήμης» για τη μικρασιατική καταστροφή και  ψήφιση πίστωσης ποσού 4.625,00€ συμπερ. του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών, όπου απαιτείται.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στο συνοικισμό «Ν.Βότσης» και  ψήφιση πίστωσης ποσού 1.025,00€ συμπερ. του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών, όπου απαιτείται.
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού και  ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00€ συμπερ. του ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης της Νέας Χορωδίας και δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Καλαμαριάς στην πόλη Negotin της Σερβίας, προκειμένου ο Δήμος Καλαμαριάς να λάβει μέρος στο 50ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ. Ψήφιση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση μίσθωσης ενός λεωφορείου για τη μεταφορά των μελών της Νέας Χορωδίας του Δήμου Καλαμαριάς στην πόλη Negotin της Σερβίας, προκειμένου ο Δήμος Καλαμαριάς να λάβει μέρος στο 50ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ (δαπάνη μίσθωσης ποσού 2.000,00€).

ΘΕΜΑ 43ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 309/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην επέκταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.