Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Θέσεις εργασίας στο δήμο Θέρμης και Σύνδεσμο ΟΤΑΤην πλήρωση 63 θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκηρύσσουν ο δήμος Θέρμης και ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Στο δήμο Θέρμης θα καλυφθούν με οκτάμηνες συμβάσεις τρεις θέσεις, εκ των οποίων δύο θέσεις οδηγών λεωφορείων ΔΕ και μία θέση χειριστή μηχανημάτων (γκρέιντερ) ΔΕ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2313 – 300747. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 και να το υποβάλουν στο Γραφείο Προσωπικού του δήμου Θέρμης στην οδό Δημοκρατίας 1 (ΤΚ57001). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5 Δεκεμβρίου.
Στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης θα καλυφθούν 60 θέσεις με οκτάμηνες συμβάσεις εκ των οποίων: μία θέση μηχανικού περιβάλλοντος ΠΕ, δύο θέσεις μηχανολόγων μηχανικών ΠΕ, μία θέση περιβαλλοντολόγου ΠΕ, μία θέση χημικού μηχανικού ΠΕ, δύο θέσεις χημικών ΠΕ, μία θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ, μία θέση ηλεκτρολόγου μηχανημάτων ΤΕ, μία θέση τοπογράφου μηχανικού ΤΕ, μία θέση λογιστή ΤΕ, μία θέση μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ, μία θέση ζυγιστή ΔΕ, δύο θέσεις παρασκευαστών ΔΕ, δύο θέσεις ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων ΔΕ, μία θέση ηλεκτροσυγκολλητή ΔΕ, έξι θέσεις τεχνιτών δομικών έργων ΔΕ, δύο θέσεις μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων ΔΕ, μία θέση τεχνίτη υδραυλικού ΔΕ, δύο θέσεις χειριστών εκσκαφέων ΔΕ, πέντε θέσεις χειριστών φορτωτών (ομάδας Ε) ΔΕ, δύο θέσεις χειριστών φορτωτών (ομάδας Ε και ΙΑ) ΔΕ, οκτώ θέσεις οδηγών Γ και Ε ΔΕ, δύο θέσεις οδηγών Γ και Δ και 14 θέσεις εργατών ΥΕ. Τα κριτήρια με τα οποία θα καταταγούν οι υποψήφιοι στους πίνακες προτεραιότητας είναι τα εξής: α) ο χρόνος ανεργίας. 200 μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες, β) η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας. 50 μονάδες για κάθε τέκνο, γ) τα ανήλικα τέκνα. 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο, δ) η ιδιότητα του γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. 50 μονάδες για κάθε τέκνο, ε) ο βαθμός του βασικού τίτλου. Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για την κατηγορία ΔΕ με το 20, στ) η εμπειρία. Επτά μονάδες για κάθε μήνα εμπειρίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anakyklosi.gr (ανακοινώσεις – διακηρύξεις). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 3 Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.