Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Οι πολίτες θα πληρώνουν τα "σπασμένα" στους ΟΤΑ


Οι πολίτες, θα πληρώνουν εφεξής τα «σπασμένα» της κακοδιοίκησης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι δήμοι, που παρουσιάζουν αυξημένα ελλείμματα, πάνω από τις προβλέψεις των προϋπολογισμών τους, θα προβαίνουν υποχρεωτικά σε αύξηση των δημοτικών φόρων. Ενώ οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ που σημειώνουν αποκλίσεις θα τιμωρούνται με παρακράτηση των αποδοχών τους ή και με απομάκρυνση.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα δημοσιονομικά προβλέπει αναλυτικότερα:
- μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των υπόλοιπων υπουργείων συνάπτονται ξεχωριστά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους μνημόνια με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους περικόπτεται, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των υπουργείων ή επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ίσο με το ποσό της υπέρβασης. Σε περίπτωση που για δυο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί μέτρα, ο ΥΠΟΙΚ ορίζει επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Στις ΔΕΚΟ, στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, εκτός από τον ορισμό οικονομικού επόπτη προβλέπονται επιπλέον κυρώσεις, όπως είναι η μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων, η απαγόρευση δανεισμού, η αναστολή πληρωμών των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης εάν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, τότε εκδιώκονται τα μέλη του δ.σ.
- Στους ΟΤΑ συνιστάται «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας». Σε περίπτωση απόκλισης από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, για δύο συνεχή τρίμηνα, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το οποίο θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις, όπως η άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, η αναστολή προσλήψεων, η επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού και η αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. Επίσης, προβλέπεται αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο, σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του και αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.