Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει το δημοτικό  συμβούλιο Θερμαϊκού αυτή την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, ώρα 5:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στους Νέους Επιβάτες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :  Ψήφισμα για Κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Εισηγητής   : Γραμματέας Δ.Σ. - κ Νικόλαος Μπαλάφας

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης.
            Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φαρμακείου.
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 4ο :      Έγκριση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας.
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 112/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ με θέμα 2η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017.
             Εισηγήτρια : Προέδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 116/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ με θέμα Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΔΗΚΕΘ, λόγω σύστασης επτά (7) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.
             Εισηγήτρια : Προέδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 7ο : Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ.
Εισηγήτρια : Προέδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 9ο : Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας του δήμου μας.

ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ενός μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου για τις υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 12ο : Διαγραφή οφειλής από το Χρηματικό Κατάλογο 0001/2006/2017 -Καραγιάννη Ελένη.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 13ο : Αλλαγή οφειλέτη στον Χρηματικό Κατάλογο 73-2/2010/2017 και επιστροφή χρημάτων στον κ. Σιδηρόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 14ο : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2018.
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 90/2017  μελέτης   προϋπολογισμού  δαπάνης 117.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. ) για  το έργο :    «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου».
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

          Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης

ΘΕΜΑ 17ο   Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Θερμαϊκού.
          Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 18ο   Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2016»,  μετά από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 21305/27-9-2017 υπογραφείσα σύμβαση. 
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 19ο Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση τμημάτων  ΕΠΟ27 Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Θερμαϊκού - Ναυτική Σχολή» 
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 20ο :  17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 21ο Λήψη απόφασης – σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση μέσω δημοπρασίας τμήματος κοινόχρηστου χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Νέας Μηχανιώνας για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη». 
          Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 109/ 2017 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης  400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  για  το έργο : «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ. Ε. Θερμαϊκού»
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 23ο :  Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση χώρου στο Ο.Τ. 10 Δ.Κ. Περαίας (αριθ. Μελ. 38/2016)».

          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.