Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, ώρα 9 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 34525/21.09.2017 αίτησης της κ. Στύλλου- Βαϊρακτάρη Αναστασίας – Ειρήνης για χορήγηση άδειας παραχώρησης χώρου επί του οδοστρώματος.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Έργων Συντήρησης & Σημάνσεων του Δήμου Καλαμαριάς». Κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου – καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς – της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – του Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Α., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.122,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Κατακύρωση αποτελέσματος. Ματαίωση της προμήθειας του άγονου μέρους των προς προμήθεια ειδών.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (14η).
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 28,24 ευρώ για την επιστροφή του στον κ. Νικόλαο Πασαλίδη ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 6οΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για την επιστροφή του στην κ. Πηνελόπη Καζαντζή ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 7οΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 ευρώ για την επιστροφή του στην εταιρεία Lavipharm Hellas A.E. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 ευρώ για την επιστροφή του στον κ. Αλέξανδρο Καισίδη ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 ευρώ για την επιστροφή του στην εταιρεία Κ.Ι. Ταουσιάνης Α.Ε.  ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για την επιστροφή του στην κα. Παρασκευή Τσομπανίδου  ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους 734/2015 & 550/2017, που αφορούν κλήσεις ΚΟΚ έτους 2006-2007.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή κλήσεων έτους 2009 (ΑΒΚ 250/2017) λόγω λανθασμένων στοιχείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή 28 κλήσεων διαφόρων ετών λόγω θανάτου της ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφή κλήσεων έτους 2009 (ΑΒΚ 250/2017) λόγω λανθασμένων στοιχείων 
ΘΕΜΑ 15ο: Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ λόγω θανάτου του κ. ΜΟΤΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 16ο:Διαγραφή  από τον βεβαιωτικό  κατάλογο 33/17-1-2017, μισθωμάτων των καταστημάτων Κ19-Κ20 στην αγορά του Φοίνικα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/3/2017 έως 31/12/2017, λόγω λύσης της μισθωτικής σύμβασης.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 17ο:Διόρθωση της  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 432/2017 (ΑΔΑ:ΨΙ02ΩΕΡ-ΒΦΒ).
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. -  Προγραμ. Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δυο φύλων κ. Παυλίδου - Βασιλειάδου Μαρία
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “REACT” για τους πρόσφυγες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δυο φύλων κ. Παυλίδου - Βασιλειάδου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.