Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 η 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, στις 9:00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, με 38 θέματα Ημερήσιας Διάταξης που έχουν ως εξής: 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 79/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την προέγκριση χωροθέτησης για την εγκατάσταση και λειτουργία εκδοτηρίου Ο.Α.Σ.Θ. στον πεζόδρομο του Δ. Καλαμαριάς
Εισηγητές: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. - κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 80/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την εξέταση της με αριθμ. πρωτ.: 15758/15-05-2018 αίτησης του κ. Χρήστου Κουλακιώτη για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τον εξοπλισμό και το κουβούκλιο του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βλ.Γαβριηλίδη αριθ.45 και Καπεταν Γκόνη.
Εισηγητές: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. - κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ΥΕ Καθαριστών/τριών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας.
Εισηγητές: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” στη Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα “Βαλκάνια: τα νέα δεδομένα μετά τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ, η σχέση με την Αλβανία και ο ρόλος της Βουλγαρίας στην περιοχή”.
                 Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 5ο: Διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών & Ερασιτεχνών Αλιέων Καλαμαριάς «Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και καθορισμός του καλλιτεχνικού προγράμματός της.
               Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος του φεστιβάλ «Παρά θίν’ αλός 2018» ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας της Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.
               Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή κλήσεων ΚΟΚ λόγω θανάτου οφειλετών
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 8ο: Διαγραφή κλήσης του οφειλέτη ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ λόγω λανθασμένων στοιχείων  
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση προμήθειας καταστροφέων εγγράφου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς.
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας των Δημοτικών εγκαταστάσεων σε τρίτο.
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ.
                  Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρότασης της Δ/νσης Πρασίνου υποβολής φακέλων περί έκδοσης άδειας κοπής δυο (2) δένδρων
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος
ΘΕΜΑ 12ο: Εφαρμογή προγράμματος «τηλεφροντίδας» 24ωρης υποστήριξης κατ’ οίκον ,σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου Καλαμαριάς.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δυο φύλων κ. Παυλίδου - Βασιλειάδου Μαρία
 ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού περί εγκρίσεως του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς.
                  Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. – κ. Σ. Γεωργιάδης
 ΘΕΜΑ 14ο:  Ορισμός τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Δράσης της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 
                    Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. – κ. Ο. Αντωνούδη
 ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κολύμβησης για ευεξία, πρόληψη παθήσεων και ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, για το χρονικό διάστημα από 01-08-2018 έως 31-08-2018. 
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχομένων Υπηρεσιών Τμήματος Πολιτισμού για την υλοποίηση α) συναυλίας με την Ελένη Τσαλιγοπούλου & τους Bogaz musique, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Παρά θιν’ αλός 2018», β) ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τη συναυλία, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τους Bogaz musique, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Παρά θιν’ αλός 2018», γ) συναυλίας με τίτλο «Ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντάει τη Λίνα Νικολακοπούλου - Πέτα στα όνειρα σου», στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Παρά θιν’ αλός 2018», δ) εργασίας παραγωγής διαφημιστικών μηνυμάτων – TV & RADIO SPOT – για το Φεστιβάλ ΠΑΡΑ ΘΙΝ’ ΑΛΟΣ 2018, ε) εργασιών {καλλιτεχνική διεύθυνση & συντονισμός & κείμενα φεστιβάλ (Σχέδιο Δράσης),  παραγωγή & εξειδικευμένη καλλιτεχνική υποστήριξη εκθέσεων – έργων, επιμέλεια καταλόγου}, για τις ανάγκες διοργάνωσης του φεστιβάλ εικαστικών τεχνών «Πεδίο Δράσης Κόδρα 2018»,  στο πλαίσιο του «Παρά θιν’ αλός 2018», ζ) υλοποίηση υπηρεσιών φύλαξης για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς από 18/05/2018 έως και 17/08/2018.
                 Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του δικτυακού μηχανογραφικού εξοπλισμού για το πρώτο τρίμηνο.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών - κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παρεχομένων Υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στο πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης.
                    Εισηγητής: Αναπληρωτής Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των από 18/07/2018 και 31/07/2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών διαχείρισης ΑΕΚΚ του Δήμου Καλαμαριάς 
                     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος
 ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών διαχείρισης ογκωδών του Δήμου Καλαμαριάς από την εταιρεία «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος
 ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τη συστηματική καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη συντήρηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων και πιστοποίηση αυτών για ένα έτος, περίοδος 2017-2018.         
                     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ. Ευτ. της πόλης και Καθ. Πολ. – κ. Στ. Μουράτης
 ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αποκατάσταση ελλείψεων και βλαβών σε ανελκυστήρες του πρώην νομικού προσώπου ΔΟΠΑ & ΑΠΗ.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ. Ευτ. της πόλης και Καθ. Πολ. – κ. Στ. Μουράτης
 ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη συντήρηση και προμήθεια εξαρτημάτων των οργάνων των παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμαριάς.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ. Ευτ. της πόλης και Καθ. Πολ. – κ. Στ. Μουράτης
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παραχώρησης της κεντρικής πλατείας του Δημαρχείου Καλαμαριάς στο παράρτημα Χ.Α.Ν.Θ. Καλαμαριάς σε σκοπό την προώθηση του αθλήματος σκάκι στους Δημότες Καλαμαριάς. 
                    Εισηγητής:  Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παραχώρησης της κεντρικής πλατείας του Δημαρχείου Καλαμαριάς στο Σύλλογο «Ρυθμός» για πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 176.860,00 ευρώ (Γ’ Δόση).
                 Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 431/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (13η).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 432/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2018.
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 30ο: Διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο 166/2018, μισθωμάτων του κυλικείου στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Δήμου Καλαμαριάς, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/07/2018 έως 31/12/2018, λόγω λύσης της μισθωτικής σύμβασης. 
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης Συστήματος Διαχείρισης Προνοιακών Επιδομάτων για το τρίτο τετράμηνο.
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας για την συντήρηση και υποστήριξη στην εφαρμογή  Καταγραφής Δημοτικής Περιούσιας για το πρώτο τρίμηνο.
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας για την συντήρηση του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  COMIDOR OTA  για το πέμπτο δίμηνο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών  για την απόδοση κώδικα (<iframe>) από εξωτερικό streaming server για το πρώτο τρίμηνο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την χρήση του Λογισμικού του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και τις επιπλέον Υπηρεσίες για ένα έτος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας Συνδρομής δεύτερου έτους, έως τρεις κωδικών ετήσιας  πρόσβασης (3 ετήσιες άδειες χρήσης) στη  Διαδικτυακή Πλατφόρμα Παροχής Πληροφοριών Δημοσιευμένων Θέσεων Εργασίας σε Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα.
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2018  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Πρ. και Ανακύκλωσης –κ. Στ. Φωτόπουλος
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την ετήσια προληπτική συντήρηση και επιτήρηση υποσταθμών μέσης τάσης του Δήμου Καλαμαριάς.  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ. Ευτ. της πόλης και Καθ. Πολ. – κ. Στ. Μουράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.