Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018, στις 5 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, έχοντας 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη και άλλα 3 εκτός ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ 1ο : Παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερολογιακών μηνών της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών, συμμόρφωση, προσαρμογή και υποστήριξης του Δήμου Θερμαϊκού ως προς το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 GDRP», σύμφωνα και με το σχετικό όρο αυτής.
Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 104/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. περί «Καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη χρονιά 2018-2019 για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Νικολέτα Γαργαροπούλου

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Το.Π.Φ.Υ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4486/2017.
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της δαπάνης της Συμμετοχής του Δήμου στη Δ.Ε.Θ. 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης

ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Κοινότητα Ν.Επιβατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης

ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 419/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 420/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή


ΘΕΜΑ 10ο : Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 11ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο – ΣΑΦΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.