Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης καταγγέλουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Με ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατέθεσαν σήμερα εννιά Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου, επισημαίνουν τη μη ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής.

Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης αποτελεί ένα έργο κοινής ωφέλειας και επειδή είναι ο μοναδικός ΧΥΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, δέχεται όλα τα απορρίμματα των Δήμων που υπάγονται σε αυτή, ενώ συχνά εξυπηρετεί και γειτονικούς ΟΤΑ. Συχνά τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζονταν προβλήματα στη λειτουργία του, τα οποία οδήγησαν σε ελέγχους, επιβολή προστίμων και στην υπογραφή σχεδίου συμμόρφωσης με πρόβλεψη διορθωτικών έργων.
Σήμερα, έχουν κατατεθεί νέες καταγγελίες από φορείς της περιοχής  που διαμαρτύρονται για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής τους εξαιτίας της μη ορθής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Οι καταγγελίες συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό με λύματα/στραγγίδια σκούρου χρωματισμού στον αποδέκτη/ρέμα απορροής.
Η σημερινή εικόνα του ΧΥΤΑ αποδεικνύει ότι δεν έγινε ορθή υλοποίηση του σχεδίου συμμόρφωσης από τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και επιπλέον ότι οι ενέργειες του από το 2016 εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) δεν προχώρησαν ώστε να μειωθεί δραστικά ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
Παράλληλα, η από 1/1/2019 εξαγγελία για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας βιοαποβλήτων στη Μαυροράχη για να καλύψει τη διαχείριση του καφέ κάδου των ΟΤΑ δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει γίνει κάποια ενέργεια ενθάρρυνσης και καθοδήγησης των ΟΤΑ για τη χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων. Δεν έχει προετοιμαστεί τέλος η νέα τιμολογιακή πολιτική για την δημιουργία κινήτρων για την ανακύκλωση.
Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι εκτός από τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, με 3,7 εκατομμύρια ευρώ, των μελετών για τα νέα σύγχρονα έργα απορριμμάτων που θα στηρίξουν τη διαλογή στην πηγή, κάτι που αποτέλεσε πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρξε καμία αλλαγή και αναβάθμιση της διαχείρισης απορριμμάτων στο νομό Θεσσαλονίκης και στον ΧΥΤΑ Μαυροραχης. Αντίθετα υπάρχουν καταγγελίες για υποβάθμιση και προβλήματα στη λειτουργία του.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ερωτάται ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
1.          Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα διορθωτικά έργα που προβλέπονται στο σχέδιο συμμόρφωσης του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, τα όποια θα έπρεπε να έχουν περατωθεί, βάσει του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στο σχέδιο και υπογράφηκε από τον ΦοΔΣΑ;
2.          Με δεδομένο το έντονο πρόβλημα με την επεξεργασία των διασταλλαζόντων του ΧΥΤΑ και την ρύπανση που προκαλεί στον περιβάλλοντα χώρο, για ποιο λόγο ο ΦοΔΣΑ αποφασίζει να μεταφέρει επιπλέον στραγγίσματα στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης;
3.          Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να υλοποιήσει τον ΠΕΣΔΑ, εκτός των χρηματοδοτήσεων για την εκπόνηση των μελετών για τις 2 ΜΕΑ και τις 7 ΜΕΒΑ και με δεδομένο το μεγάλο αποθεματικό που διαθέτει, με στόχο τη δραστική μείωση των απορριμμάτων που μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ, αλλά και την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης;
4.          Έχουν γίνει έλεγχοι στο ΧΥΤΑ και τις απορροές από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και του ΥΠΕΝ μετά τις νέες καταγγελίες των κατοίκων; Αν ναι ποια τα ευρήματα τους;
5.          Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο με βάση τα ανωτέρω ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή κατά την ΑΕΠΟ λειτουργία του ΧΥΤΑ αλλά και η μείωση της ποσότητας και της βλαπτικότητας των διατιθέμενων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ;
6.          Ποιοι άλλοι έλεγχοι έχουν γίνει σε ρυπογόνες δραστηριότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που απορρίπτουν επεξεργασμένα ή μη λύματα στο ρέμα του Μπογδάνα που καταλήγει στη λίμνη Κορώνεια;
Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φάμελλος Σωκράτης, Βέττα Καλλιόπη, Γιαννούλης Χρήστος, Μάλαμα Κυριακή, Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης), Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Νοτοπούλου Κατερίνα, Πούλου Γιώτα και Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου