Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Συζήτηση για τη μεταστέγαση του Δημαρχείου Θερμαϊκού

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, ώρα 4 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η εκλογή μελών για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αλλά και η έγκριση αναζήτησης κτιρίου για τη μεταστέγαση του Δημαρχείου.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

ΘΕΜΑ 2ο :Διατύπωση απόψεων επί του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γεώργιος Τσαμασλής.

ΘΕΜΑ 3ο :Έγκριση του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:                «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Θερμαϊκού».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 467 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Κοινότητας Ν. Κερασιάς της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος  Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 5ο  :Συμμετοχή στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθηση (Κ.Δ.Β.Μ) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 500212 και ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου και υπεύθυνου κέντρου κοινότητας.
Εισηγήτρια : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος - κ. Σοφία Ζηφκοπούλου
ΘΕΜΑ 6ο:Ορισμός Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους 2019 και για το έτος 2020.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 7ο: Απαλλαγή από Τέλη ενταφιασμού.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.  

ΘΕΜΑ 8ο:Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Δράση «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - κ. Παναγιώτης Τροκάνας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 345/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί χορήγησηςβεβαίωσης έγκρισης απότμησης -υποβιβασμός πεζοδρομίου και στιγμιαίαςχρήσης του πεζοδρομίου, επί της οδού Θράκηςστο Ο.Τ. 47 οικ. 353Α στην οδό ΟσίαςΠαρασκευής 30 με την οδό Θράκης της Δ.Κ.Ν.Επιβατών με σκοπό τη διαμόρφωσηεισόδου-εξόδου
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής .  
ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί χορήγησηςάδειας θέσης σήματος απαγόρευσης στάσης - στάθμευσης επί της οδού Αμπελοκήπων18στον Δήμο Θερμαϊκού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής .

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περίΑπαγόρευση διέλευσηςοχημάτων στην οδό Λ.Οικονομίου της Δ.Κ.Αγ.Τριάδας, για τους θερινούς μήνες.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση της αναζήτησης ακινήτου για την ανάγκη μετεγκατάστασης του Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείο).
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γεώργιος Τσαμασλής.

ΘΕΜΑ 14ο: Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Τμημάτων των Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμημάτων Υπηρεσιών άλλων Διευθύνσεων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξη -κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.
ΘΕΜΑ 15ο:Αποδοχή αίτησης παραίτησης από μέλος του Δ.Σ. του «Συνδέσμου Προστασίας και Περίθαλψής Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και αντικατάσταση του.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 16ο:Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συμμετοχή του στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του Λιμεναρχείου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους 2019 και για το έτος 2020
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 18ο:Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία 2020».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 

ΘΕΜΑ 19ο: Εκμίσθωση Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στον «εκπαιδευτικό οργανισμό ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την «Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου», του Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας
ΘΕΜΑ  21ο :Ορισμός Καταχωρητή Οφειλών στο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Υπεύθυνο Λογαριασμού - Διαχειριστή των ποσών που θα κατατεθούν για τις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.» με θέμα «Καταβολή μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου του ΔΣ.  του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»
Εισηγητής :Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.- κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

ΘΕΜΑ 24ο: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

ΘΕΜΑ 25ο: Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία : «Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου» και διακριτικό τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ Π.Ο.Α.Υ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου Πλακόστρωση και οδοφωτισμός Τ.Κ. Αγγελοχωρίου»(αριθ. μελ. 107/2016).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 28ο: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.