Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού


Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, στις 4 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Σαν πρώτο θέμα έχει οριστεί η επανάληψη της διαδικασίας εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση για τη διάλυση και την εκκαθάριση της «Τουριστικής Επιχείρησης Θερμαϊκού Α.Ε.». Αναλυτικά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο : Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, στο Δήμο Θερμαϊκού (επαναληπτική διαδικασία).
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ Παλιούρα

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση λύσης της «Τουριστικής Επιχείρησης Θερμαϊκού Α.Ε.» εκκαθάριση αυτής. Ορισμός εκκαθαριστών και ανάκτηση μεριδίων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής «Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης και Ανταλλακτικών - Επισώτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄), «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», για το έτος 2020.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πρασίνου - κ. Κωνσταντίνος Μπάρμπας.
ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση ή μη εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 18 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με εκμισθωτή τον κ. Μπρέντα Νικόλαο βάσει του άρθρου 41 του Ν. 4605/2019
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξη -κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.

ΘΕΜΑ 5ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας που βρίσκεται στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη για την διεξαγωγή εκδήλωσης - ομιλίας του ΚΚΕ - ΚΟΘ Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξη -κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2019 απόφασης του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά «Διαδικασία Εγγραφής και Καθορισμός συνδρομών μελών στα ΠΑγΟ του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. για την περίοδο 2019-2020»
Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. -κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της υπ’ αριθμ.6886/10-10-2016 απόφαση ένταξης, της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με Κωδικό ΟΠΣ 5001394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - κ. Παναγιώτης Τροκάνας.

ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης των ναυαγίων εντός λιμένων/αλιευτικών καταφυγίων διαχείρισης του Δήμου Θερμαϊκού για το έτος 2020 και ορισμός Προέδρου.
Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος - κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 10ο : Προτάσεις Μεταβολών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης.
Εισηγήτρια : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος - κ. Σοφία Ζηφκοπούλου.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ με θέμα «Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΠΕΡΑΙΑΣ».
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. με θέμα «Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ Ν. Κερασιάς».
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. με θέμα «Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ Ν. Μηχανιώνας».
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 68/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. με θέμα «Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ Επανομής».
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. με θέμα «Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ Μεσημερίου».
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.