Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Προσφυγή κατά της μεθοδευμένης απόφασης της Ε΄ Κοινότητας για Χρυσοχόου

 

Η βίλα Μορντώχ όπου η έδρα της Ε΄ δημοτικής κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης
Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας κατά της απόφασης της πλειοψηφίας της Ε΄ Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης  να ακυρώσει με διαδικασία fast track και "δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" απόφαση που είχε ληφθεί έξι χρόνια πριν από το ίδιο όργανο για τη μετονομασία της οδού Αθανασίου Χρυσοχόου σε Αλμπέρτου Ναρ λόγω της δράσης του κατά την περίοδο της Κατοχής, καταγγέλοντας σειρά παρατυπιών, κατέθεσε ο τοπικός σύμβουλος Στέργιος Καλαϊτζής-Καλλίδης. 

Το τοπικό συμβούλιο της Ε΄ Κοινότητας κλήθηκε από τη Πρόεδρο του και με βάση τη γνωμοδότηση ενός οικονομολόγου, 93 σελίδων, που στάλθηκε στα μέλη του Τ.Σ. με e-mail μόλις 25 λεπτά πριν να αναιρέσει – εξαφανίσει προηγούμενη απόφαση του ίδιου συμβουλίου, που είχε ληφθεί το 2016), καθώς επίσης του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης του 2018 με συντριπτική πλειοψηφία και τέλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Όπως αναφέρει στην προσφυγή του ο τοπικός σύμβουλος, η προσβαλλόμενη απόφαση της Ε΄ Κοινότητας, που λήφθηκε με ψήφους 9 υπέρ, 4 κατά και 2 λευκά για την ακύρωση της μετονομασίας καθώς και η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε πάσχουν και πρέπει να ακυρωθούν ως μη νόμιμες.

Στην καταγγελία του ο κ. Καλαϊτζής-Καλλίδης επισημαίνει τα προβλήματα νομιμότητας και παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη λήψη της απόφασης της 5ης Σεπτεμβρίου 2022, ενώ τονίζει ότι σε εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση που είχε αποστείλει πριν τη συνεδρίαση, και στην οποία ουδέποτε απάντησε η πρόεδρος του Τ.Σ. είχε ζητήσει να αναβληθεί η συνεδρίαση, Να ζητήσει το συμβούλιο τη γνώμη ιστορικών για το θέμα του Χρυσοχόου,  η νέα συνεδρίαση να γίνει δια ζώσης και τέλος να κληθούν στη συνεδρίαση για να εκφέρουν την άποψη τους οι εναγόμενοι από τους απογόνους του Αθ. Χρυσοχόου (Μηταφίδης, Γρίμπας, Σακέτας) σύμφωνα με αίτημα τους.

Αίτημα αναβολής της συνεδρίασης, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για επεξεργασία του θέματος, είχαν αποστείλει επίσης και οι τοπικοί σύμβουλοι Ελένη Αντωνίου, Αργυρώ  Κουράκη,   Φίλιππος  Αραμπατζόγλου και Λένα Διαμαντή στους οποίους επίσης δεν απάντησε  η πρόεδρος Ελισάβετ Αθανασιάδου, αδιαφορώντας για το νόμο, τους κανονισμούς και τη συνήθη διαδικασία.

Αλλά ακόμη και αυτή η παράτυπη διαδικασία δια περιφοράς μέσω e-mail, - σε μία περίοδο που έχει αποκατασταθεί η κανονικότητα στις διαδικασίες όλων των συλλογικών οργάνων και πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, όπως και τα δημοτικά συμβούλια σε όλη τη χώρα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα συμβούλια κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Α’, Β’, Γ’, Δ’, Τριανδρίας) εδώ και μήνες συνεδριάζουν δια ζώσης, όπως επίσης  είναι ανοικτές, εκ του σύνεγγυς όλες οι δημόσιες λειτουργίες στη χώρα - "μπάζει" για τον τρόπο που ολοκληρώθηκε. Δεδομένου ότι εμφανίστηκε στην απόφαση κάποιοι από τους τοπικούς συμβούλους που τάχθηκαν υπέρ, να ψήφισαν δι' αντιπροσώπου!!,

Έτσι, σύμφωνα με τα email με τα οποία ψήφισαν οι σύμβουλοι, τα οποία ο καθένας από αυτούς απέστειλε προς τη γραμματέα του συμβουλίου και ταυτόχρονα κοινοποιούσε προς όλους τους άλλους συμβούλους, παρατηρήθηκαν τα παρακάτω :

Α) Στο email της συμβούλου κ. Φαρμάκη Αναστασίας αναφέρεται : « Η ψήφος μου εκπροσωπεί και την κ. Κοροξενίδου και τον κ. Ανδρεάδη». Σημειωτέον ότι δεν κοινοποιήθηκαν σε κανέναν από τους συμβούλους email με τις ψήφους της κ. Κοροξενίδου και το κ. Ανδρεάδη.

Β) Στο email της κ. Καραγιάννη Εύας αναφέρεται: «Ψηφίζουμε θετικά εγώ κι ο κύριος Αμπατζής». Δεν κοινοποιήθηκε σε κανέναν από τους συμβούλους email με τη ψήφο του κ. Αμπατζή.

Στο ίδιο email της κ. Καραγιάννη ΔΕΝ αναφέρεται για ποια θέματα από τα τρία της ημερήσιας διάταξης ψηφίζει η ίδια θετικά καθώς και ο κύριος Αμπατζής.

Γ) ΔΕΝ κοινοποιήθηκαν στους συμβούλους τα email με τις ψήφους των συμβούλων κ. Αθανασιάδου Ελισάβετ (Πρόεδρος της κοινότητας) και της κ. Ιωαννίδου Μαρίας. Κι' όμως στην Εγκύκλιο Νο 375/ αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», στη σελίδα 13 αναφέρεται ότι "Το συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις κατά κανόνα με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά. Κατά τη ψηφοφορία οι σύμβουλοι καλούνται να δηλώσουν τη βούληση τους ονομαστικά".

Και ο κ. Στέργιος Καλαϊτζής-Καλλίδης καταλήγοντας υπογραμμίζει: "Η ιδιαιτερότητα του υπ’ αριθμ. 1 θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη μετονομασία της οδού Χρυσοχόου σε Αλμπέρτου Ναρ, επέβαλε τη δια ζώσης συνεδρίαση. Καθώς μόνο αυτή μπορούσε να εξασφαλίσει τη διαλογική συζήτηση, δεδομένου ότι για το θέμα αυτό έχουν διατυπωθεί όχι μόνο από πολιτικά κόμματα, δημοτικές παρατάξεις, εκλεγμένους συμβούλους αλλά και από επιστήμονες – ιστορικούς εντελώς αντικρουόμενες απόψεις. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης και των εισηγήσεων της εν λόγω συνεδρίασης από την Πρόεδρο του συμβουλίου, ΔΕΝ συνοδευόταν από καμιά επιστημονική – ιστορική γνωμοδότηση, ως όφειλε. Μόνον μετά την έγγραφη διαμαρτυρία μου προς της Πρόεδρο του συμβουλίου το πρωί της ημέρας της συνεδρίασης, κοινοποιήθηκε προς τους συμβούλους μια γνωμοδότηση του διδάκτορος Οικονομικής Ιστορίας κ. Χεκίμογλου. 

Όμως η άποψη του γνωμοδοτούντος κ. Χεκίμογλου είναι ΜΙΑ ΜΟΝΟΝ από τις απόψεις που έχουν αναπτυχθεί επί του συγκεκριμένου ιστορικού θέματος. Η παρουσίαση μόνο αυτής καλλιεργεί την επίπλαστη εντύπωση ότι είναι «γενικώς αποδεκτή». Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί πολλές άλλες απόψεις επιστημόνων – ιστορικών που αντιμάχονται σφοδρά την άποψη του κ. Χεκίμογλου, υπάρχει αρκετά πλούσια σχετική βιβλιογραφία. Είναι χαρακτηριστικό ότι εντελώς αντίθετη άποψη μ’ αυτή του κ. Χεκίμογλου υποστήριξε σε ψήφισμα του το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (κατ’ εξοχήν αρμόδιο επί του θέματος) με το οποίο καταδικάζει τη προσπάθεια επαναφοράς της ονομασίας «Αθ. Χρυσοχόου», εκφράζει την ανησυχία του και καλεί τον Δήμο Θεσσαλονίκης να υπερασπιστεί την απόφαση του του 2018. Καμιά από τις απόψεις αυτές δεν ετέθησαν υπ΄όψιν των συμβούλων της κοινότητας έτσι ώστε να σχηματίσουν ολοκληρωμένη άποψη επί του ζητήματος. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.