Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Τι προβλέπει η ΣΜΠΕ του ΤΑΙΠΕΔ για το κάμπινγκ Αγίας Τριάδας

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το κάμπινγκ Αγίας Τριάδας που ανάρτησε το ΤΑΙΠΕΔ στην επίσημη ιστοσελίδα του, είναι στο μεγαλύτερο μέρος της επανάληψη της αντίστοιχης που είχε ετοιμαστεί πριν από μία δεκαετία και συγκεκριμένα το 2013 για το ξεπούλημα της υπέροχης αυτής έκτασης. 

Όπως αναφέρεται σχετικά με τις χρήσεις γης στη ΣΜΠΕ, η περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως «περιοχή τουρισμού-αναψυχής». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Θερμαϊκού, στο camping της Αγίας Τριάδας δύνανται να αναπτυχθούν ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης και συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, θρησκευτικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

Η πρόταση χωρικού προορισμού του ακινήτου αντιμετωπίζει το ακίνητο ως δύο ζώνες οι οποίες, αν και έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τη λειτουργία τους.

Οι αντίστοιχες εξειδικευμένες προτάσεις του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α αφορούν στη διαμόρφωση δύο ζωνών χρήσεων γης στο υπό μελέτη ακίνητο συνολικής έκτασης 161.456,84 τ.μ.. Η πρώτη ζώνη (Ζώνη Ι), 102 περίπου στρεμμάτων αναπτύσσεται με χρήσεις Παραθεριστικού - Τουριστικού χωριού, και η δεύτερη ζώνη (Ζώνη ΙΙ), 37 περίπου στρ. επίσης αναπτύσσεται με χρήσεις Τουρισμού – Αναψυχής. Ειδικότερα:

Ζώνη Ι (Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό): Στην περιοχή επιφανείας 101.924,61 τ.μ., με γενική χρήση «Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό» προτείνεται να ισχύσουν οι κάτωθι ειδικές χρήσεις: α) παραθεριστική κατοικία γ) περίθαλψη δ) ξενοδοχεία στ) αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυμναστήρια κ.λπ.) ζ) κέντρα αναζωογόνησης (spa) η) εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής θ) εμπορικά καταστήματα Οι χρήσεις υπό στοιχεία η΄ και θ’, επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της χρήσης παραθεριστικής κατοικίας.» Επιπλέον, εντός της ζώνης καθορίζεται χώρος με χρήση «Εκπαίδευση» για την ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος.

Δεν επιτρέπονται: β) τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών) ε) εγκαταστάσεις γκολφ ι) χώροι συνάθροισης κοινού.

Ζώνη ΙΙ: Τουρισμός – Αναψυχή: Αποτελεί έκταση συνολικού εμβαδού 37.053,74 τ.μ., όπου καθορίζεται γενική χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή» και προτείνεται να ισχύσουν οι κάτωθι ειδικές χρήσεις: α) Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα κλπ.) β) Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κλπ.) γ) τουριστικοί λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών. δ) Κατοικία ε) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών ζ) Κοινωνική πρόνοια η) Αθλητικές εγκαταστάσεις θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις ι) Θρησκευτικοί χώροι ια) Περίθαλψη ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού ιγ) Εστίαση ιδ) Αναψυκτήρια ιε) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής ιστ) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων ιη) Ελικοδρόμιο ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου. Δεν επιτρέπονται: στ) Καζίνο

Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος: Αποτελεί έκταση συνολικού εμβαδού 18.049,81 τ.μ. και περιλαμβάνεται εντός του νότιου τμήματος της περιοχής επέμβασης. Εντός της Ζώνης Προστασίας περιλαμβάνονται οι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εντάσσονται στην περιοχή επέμβασης και ορίζονται ως προστατευόμενες. Για τον λόγο αυτό, εντός της Ζώνης αυτής απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση.

«Απώτερος σκοπός είναι οι προτεινόμενες χρήσεις γης, κατά μήκος του θαλάσσιου αστικού μετώπου, να συνδεθούν λειτουργικά με την ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει την έκταση του ακινήτου και αποτελεί αστική περιοχή, αλλά και τη θάλασσα. Παράλληλα κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί ο ρόλος του παράκτιου μετώπου και ο χαρακτήρας του τουρισμού και της αναψυχής», επισημαίνεται στη ΣΜΠΕ του ΤΑΙΠΕΔ. Μάλιστα, εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό όφελος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον καθώς συνδυάζει οικιστικές χρήσεις στο παραθαλάσσιο μέτωπο σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων, για την έλξη εγχώριων αλλά και ξένων επενδυτών.

Στο ακίνητο, το οποίο έχει έκταση 126,6 στρέμματα και εκτεταμένο αμμώδες παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου 600 μ., υπάρχουν εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις, κάποιες εκ των οποίων έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Οι συντελεστές δόμησης και οι όροι κάλυψης

Στη Ζώνη Ι – Παραθεριστικό -Τουριστικό Χωριό ορίζονται: • Συντελεστής Δόμησης ίσος με 0,2 • Επιτρεπόμενη κάλυψη στο 20% • Το ύψος καθορίζεται κατά ΝΟΚ Ειδικά για το παραθεριστικό – τουριστικό χωρίο: • η εισφορά σε κοινόχρηστους – κοινωφελείς χώρους είναι το 50% της έκτασης, ήτοι 50 περίπου στρέμματα. • Συνεπώς, ο συντελεστής δόμησης επί της δομήσιμης επιφάνειας διαμορφώνεται σε 0,4.

Στη Ζώνη ΙΙ – Τουρισμός – Αναψυχή ορίζονται: • Συντελεστής Δόμησης ίσος με 0,2 • Επιτρεπόμενη κάλυψη στο 50% • Το ύψος καθορίζεται κατά ΝΟΚ • Για τα ξενοδοχεία ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 18 μέτρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.