Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, στις 4 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος των Νέων Επιβατών. Πρώτο θέμα της συνεδρίασης, να μπορούν να γίνονται συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και στις δημοτικές κοινότητες Επανομής και Νέας Μηχανιώνας.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού εκτός της έδρας του, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις δημοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου του (άρθρο 67 παρ.10 ).
Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ. - κ. Σπύρος Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή των Χρηματικών Καταλόγων 0269Α/2015 και 0269Β/2015, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη και το πρόσωπο των φορολογούμενων.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Αλλαγή οφειλέτη στον Χρηματικό Κατάλογο 0086/2015.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Χορήγηση 1ης Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου : «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στο Ο.Τ.10 Δ.Κ. Περαίας».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 7ο : Δωρεάν παραχώρηση του πάρκου της παραλίας Ν. Επιβατών (απέναντι από το Α.Τ. Θερμαϊκού) για την διοργάνωση των «ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΩΝ 2017», από 13 έως 17 Ιουλίου 2017.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση Εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου υπ’ αριθ. 4 επί του αγροτεμαχίου 5045, θέση Ποταμός Επανομής της Δ.Κ. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης καταστήματος με αρ.14 της Δημοτικής Αγοράς Επανομής στον Κυνηγετικό σύλλογο Επανομής και περιχώρων.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτική αποκατάσταση οδών λόγω θεομηνίας» (αριθ. μελ. 138/2016)
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτική αποκατάσταση οδών λόγω θεομηνίας»  (αριθ. μελ. 138/2016)
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου «Κρασπεδώσεις & πλακοστρώσεις τοπικής κοινότητας Μεσημερίου» (αριθ. μελ. 96/2015)
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή του Έργου «Πρόσθετες εργασίες στην πλατεία Σωκράτους & 28ης Οκτωβρίου και στις βασικές καθέτους» (αριθ. μελ. 40/2011).
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
            Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ190030303024 με όμορη δημοτική έκταση με ΚΑΕΚ190030303039 στην Αγία Τριάδα.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 16ο : Μίσθωση  αποθήκης για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
            Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης τμήματος του αγροτεμαχίου 1158α, εμβαδού 11.965,64 τ.μ. αγροκτήματος Περαίας της Δ.Κ. Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού
            Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 18ο : 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

            Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου