Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Προσλήψεις προσωπικού από φορείς της Βορ. Ελλάδος

Προσλήψεις προσωπικού σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες της Βορείου Ελλάδος, «τρέχουν» αυτό το διάστημα. Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τις σχετικές προκηρύξεις που εκδόθηκαν:

■ Συνολικά 13 άτομα θα προσληφθούν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, Κύπρου 14, Τ.Κ. 65 110 - ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την στο τμήμα Λογιστηρίου του κτιρίου Διοίκησης της Εφορείας. Τηλ. επικοινωνίας: 2510 222 246.

■ Tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, που εδρεύει στα Άβδηρα του Νομού Ξάνθης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 670 61 Άβδηρα Ξάνθης. Τηλ. επικοινωνίας: 2541051003.

■ Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε προκήρυξη που γνωστοποιεί τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό - αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Πανόραμα Βέροιας Τ.Κ. 59 100 Βέροια Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00’ έως 13:00’.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη δύο ατόμων με την ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ για το τμήμα των Βρεφονηπιακών σταθμών της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για την αντιμετώπιση κατε πειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedka.gr  της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. (Δ/νση: Αγ. Νικολάου-Μικρουλέα) καθημερινά από 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ. Τηλ.:2310455988).

■ Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τη σελίδα του ΑΣΕΠ.


■ H Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας που εδρεύει στην Αθήνα έβγαλε ανακοίνωση όσον αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, για το Σπήλαιο και το Μουσείο Πετραλώνων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι είτε στην αρμόδια υπηρεσία, είτε στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου