Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση - ποταμός του Δ.Σ. Θερμαϊκού με μόνο .... 51 θέματα !

Με μόνο... 51 θέματα, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού αυτή την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, ώρα 5 μ.μ. Και μάλιστα θέματα σοβαρά, όπως το πρόγραμμα δράσης και ο προϋπολογισμός της ΔΥΚΕΘ, ο προϋπολογισμός του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, το θέμα της διάβρωσης των ακτών του Θερμαϊκού, αλλά και η εκμίσθωση της κοινοτικής πλαζ στον Πάλιουρα, το γνωστό κτήμα-Καραγκιόζη, "για χρήση camping - κατασκήνωση".

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 135/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.». 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 136/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.». Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 137/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) που αφορά την «Έγκριση  Πίνακα 5Γ. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. για το έτος 2018, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Θερμαϊκού. 
Εισηγήτρια: Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 165/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.) που αφορά την «Έγκριση  Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2018». 
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. κ. Γραμματάς Χάκης. 
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 166/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.) που αφορά την «Έγκριση  Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Γ.)για τον προϋπολογισμό του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. έτους 2018.
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. κ. Γραμματάς Χάκης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Αποτίμηση και αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δήμου Θερμαϊκού». 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Θερμαϊκού για το έτος 2018. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 266/2017 απόφασης του Δ.Σ. - Έγκριση Εκμίσθωσης Πολυχώρου αναψυκτηρίου επί του αγροτεμαχίου 1158α Περαίας,  του Δήμου Θερμαϊκού, λόγω συμπλήρωσης νομοθεσίας για Τουριστικούς σκοπούς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού καταστήματος - ταβέρνα εντός του Ο.Τ. Γ14 της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος αγροτεμαχίου 1517 αγροκτήματος Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, στη θέση «Πάλιουρα» για χρήση camping - κατασκήνωση, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων της πρώην κοινοτικής πλαζ - camping - κατασκήνωσης» για τουριστική εκμετάλλευση.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης τμήματος του υπ’ αριθ. 6400 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 13ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του υπ’ αριθ. 6 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, για την στέγαση του Συλλόγου Εικαστικών Τεχνών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Δωρεάν Παραχώρηση ή μη του κλειστού γυμναστηρίου «Αινείας» στην Ν. Μηχανιώνα του Δήμου Θερμαϊκού στον  Γ.Ο. «Αίαντα», για τη διεξαγωγή του 5ου Κυπέλλου Τραμπολίνο.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης αποθηκευτικού χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο Α. Περαίας, στον αθλητικό σύλλογο «ΖΕΦΥΡΟΣ».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη,  παραχώρησης αποθηκευτικού χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο Α. Περαίας, στον αθλητικό σύλλογο «ΠΕΡΣΕΑΣ».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 17ο : Εξέταση αίτησης για παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. 
  Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. κ. Γραμματάς Χάκης.
ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση Πρακτικής Άσκησης.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης. 
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την προμήθεια νερών, αναψυκτικών, καφέδων, κ.λπ. για τις ανάγκες του Γραφείου Δημάρχου.
  Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης. 
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το έργο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη». Καθορισμός όρων σύμβασης. Ορισμός εκπροσώπου.
  Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.κ. Θ. Μπίρος και Θ. Παζαρόπουλος.  
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου  «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Επανομής» (Αριθ. μελέτης 15/2015), με ανάδοχο τον  ΟΡ. ΜΙ.  Α.Τ.Ε.
  Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ & Δ.Κ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 23ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2016».  
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 24ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2017 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 25ο : Διαγραφή οφειλέτη από τους χρηματικούς καταλόγους
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης βράβευσης πρωτευσάντων μαθητών.  
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης -κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ή μη, χώρου εντός του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Αγγελοχωρίου του Δήμου Θερμαϊκού, για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα στον σύλλογο: «Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγελοχωρίου»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 29ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θερμαϊκού στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και διακριτικό τίτλο (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ)» καθώς και ορισμός Δ.Σ., ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Υ.
Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Σπύρος Αδαμίδης. 
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση μελέτης «Αναθεώρηση Χρήσεων Γης στον οικισμό της Επανομής - εντός ισχύοντος σχεδίου πόλης».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση μελέτης «Αναθεώρηση Χρήσεων Γης στον οικισμό της νέας Μηχανιώνας - εντός ισχύοντος σχεδίου πόλης».
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 125/ 2017 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης  13.401,29 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  για  το έργο: «Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο Δημ. Σχολείου Ν. Επιβατών»
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής  του έργου : «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Θερμαϊκού Ν. Θεσσαλονίκης» (Αριθ. μελέτης 25/2012).
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής  του έργου : «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Σπυρίδωνα στην Δ.Κ. Επανομής Δ.Θερμαϊκού » (Αριθ. μελέτης 75/2015).
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  «Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θερμαϊκού»(Αριθ. μελέτης 01/2015).
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 36ο : Ορισμός οργάνου παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον Δήμο Θερμαϊκού για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος στην επίβλεψη  γεωλογικών μελετών .
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 37ο : Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων στην περιοχή του Αλιευτικού  Καταφυγίου Νέων Επιβατών.
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 38ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος για θέματα της αναδόχου Σύμπραξης μελετητικών γραφείων κατά του Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με την μελέτη «Ίδρυση νέων Κοιμητηρίων Δήμου Μηχανιώνας» (αριθ. Αποφ. 622/2017 Ο.Ε.).
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 39ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου προκειμένου να αναλάβει την διεκπεραίωση για τον Δήμο Θερμαϊκού της ενδικοφανούς διαδικασίας (εξώδικα, ενστάσεις, αίτησης θεραπείας προσφυγές) για το έργο : «Αποκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού» με ανάδοχο την εταιρεία  «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» (αριθ. Αποφ. 630/2017 Ο.Ε.).
Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 40ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ή μη, χώρου εντός του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού, για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα στον σύλλογο τουριστικού εξωραϊσμού του Οικισμού λυόμενων σπιτιών «Η ΑΝΘΟΥΠΟΛΙΣ» 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 41ο : Ανάκληση  της υπ’ αριθ. 183/2016 απόφασης του Δ.Σ. και Έγκριση Εκμίσθωσης κτιρίου «Άκτιο» (πρώην Κοινοτική πλαζ Αγίας Τριάδας),  του Δήμου Θερμαϊκού με την συμπλήρωση της εφαρμοστέας νομοθεσίας για Τουριστικούς σκοπούς».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 42ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ισογείου τμήματος του  δημοτικού διωρόφου κτιρίου εντός του Ο.Τ. 11 της Δ.Κ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Θερμαϊκού, στο ΔΗ. Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. για την στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Αγγελοχωρίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 43ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού ισογείου κτιρίου εντός του Ο.Τ. 26 οικ. 128 της Τ.Κ. Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού, στο ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. για την στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Κερασιάς.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 44ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2018.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης. 
ΘΕΜΑ 45ο : Επιλογή χώρου διεξαγωγής της ειδικής δημόσια συνεδρίασης για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Σπύρος Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 46ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θερμαϊκού, για συμμετοχή τους στην Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωής αξίας των ζώων που θα θανατωθούν ή θα σφαγούν για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα.
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαυρομάτης. 
ΘΕΜΑ 47ο : Εισήγηση για τη συγκρότηση επιτροπής σφραγίσεων - αποσφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 2018.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 48ο : Εισήγηση για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων παιδότοπων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 49ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, για τη συγκρότηση Επιτροπών, σύμφωνα με α) το Π.Δ.23/2000 (ΦΕΚ 18 Α΄) και β) το Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 444 Β’ /99),  για το έτος 2018.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.
ΘΕΜΑ 50ο : Έγκριση 20ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 51ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2018.  
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.