Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Με μία και μοναδική συμμετοχή ο διαγωνισμός για τα LED στο Θερμαϊκό

Με έναν και μοναδικό συμμετέχοντα, ολοκληρώθηκε τελικά ο ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός του δήμου Θερμαϊκού για την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED, ενώ την ίδια στιγμή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης απέρριπτε τυπικά και ουσιαστικά, προσφυγή ενδιαφερόμενου για τον διαγωνισμό επιχειρηματία.

Τελικά, τη μόνη προσφορά σε ένα διαγωνισμό ύψους περίπου 3.500.000 εκατομμυρίων ευρώ, κατέθεσε η εδρεύουσα στην Αλεξανδρούπολη εταιρεία DASTERΙ SYSTEMS Α.Ε., προσφέροντας το ποσό των 2.662.400 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ποσό "χαμηλότερο από το κόστος προμήθειας του προϋπολογισμού της μελέτης της προμήθειας", όπως αναφέρει η τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου Θερμαϊκού που διενήργησε το σχετικό διαγωνισμό.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, προτείνεται η συγκεκριμένη εταιρεία ως προσωρινή ανάδοχος της προμήθειας "γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει α) σταθμισμένο κόστος επένδυσης χαμηλότερο από το προδιαγεγραμμένο από τη μελέτη της προμήθεια σταθμισμένο κόστος επένδυσης και β) κόστος προμήθειας χαμηλότερο από το κόστος προμήθειας του προϋπολογισμού της μελέτης της προμήθειας και συνεπώς είναι συμφέρουσα για το Δήμο".
Στο διαγωνισμό, όπως είχε ανακοινώσει στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης, είχαν πάρει μέρος τέσσερις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Όμως, οι δύο από αυτές είχαν καταθέσει.... λευκές κόλλες, ενώ και η τρίτη διαπιστώθηκε από την επιτροπή ότι δεν διέθετε κάποια προαπαιτούμενα από τη διακήρυξη στοιχεία, με συνέπεια να αποκλειστεί και να μείνει έτσι ένας και μοναδικός διαγωνιζόμενος, στον οποίο και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
Το πρακτικό αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της 3ης Νοεμβρίου 2017 για τα LED, που ήρθε στη χτεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Θερμαϊκού, εγκρίθηκε από όλα σχεδόν τα μέλη της επιτροπής, εκτός από τον εκπρόσωπο της "Συμπολιτείας Θερμαϊκού" που ψήφισε λευκό, καθώς η δημοτική παράταξη επανειλημμένα είχε ζητήσει στο δημοτικό συμβούλιο την ακύρωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, με τον κατ' ουσία ένα και μοναδικό διαγωνιζόμενο, και την προκήρυξη νέου με ποιο διαφανείς διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προσέλευση, άρα και ποιο ανταγωνιστικές προσφορές.  
Σημειώνεται ότι φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Θερμαϊκού με χρήση 10ετούς διάρκειας εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό του δανείου προέρχεται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ), μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων (ΤΠΔ) και το υπόλοιπο 50%  ευθέως από το ΤΠΔ.
Η επένδυση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 5.000 περίπου φωτιστικών τύπου Led προς αντικατάσταση διαφόρων τύπων και μεγεθών ισχύος υφιστάμενων φωτιστικών και την προμήθεια 10.000 λαμπτήρων τύπου Led προς αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης
Με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, απέρριψε την προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού φωτιστικών σωμάτων δήμου Θερμαϊκού, που είχε υποβληθεί από τον επιχειρηματία κ. Φώτη Γεωργίου, και με την οποία κατήγγειλε το διαγωνισμό ως "φωτογραφικό".
Όπως  αναφέρει με απόφαση που έχει ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2017 και υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΜ-Θ, Ηλία Θεοδωρίδη, "από τη διακήρυξη του διαγωνισμού δεν προκύπτει ότι οι όροι που αφορούν την τεχνική και οικονομική ικανότητα των διαγωνιζόμενων, είναι υπερβολικοί και καταχρηστικοί, εφόσον η επιβολή τους προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβάνεται στα υποδείγματα διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, αλλά και νομολογιακά έχει επανειλημμένως κριθεί ως νόμιμη".

Σφοδρή αντίθεση
Όπως είναι γνωστό, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, που όπως καταγγέλθηκε είναι πανομοιότυπος για τους δήμους  Θερμαϊκού, Θάσου και Αλεξανδρούπολης, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση για τον τρόπο διενέργειάς τους από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιριών (ΠΣΤΕ), ο οποίος με επιστολή του προς τους τρεις Δήμους , ζήτησε να ακυρώσουν και οι τρεις τους διαγωνισμούς και να προκηρύξουν νέους, «αίροντας κάθε φωτογραφικό-περιοριστικό κριτήριο συμμετοχής», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις, ο ΠΣΤΕ χαρακτήριζε τους πανομοιότυπους και από τους τρεις δήμους όρους του διαγωνισμού ως «σκανδαλωδώς λεπτομερείς» που περιορίζουν σε σχεδόν μια τις συμμετοχές – εναλλακτικές επιλογές, προκαλώντας σοβαρή οικονομική ζημία, χωρίς ουσιαστικό ποσοτικό ή ποιοτικό όφελος στους τρεις Δήμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.