Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

Τα εξωφρενικά κέρδη των πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ

Αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα o πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Στέλιος Παπάς σχετικά με την κακοδιαχείριση που χαρακτήριζε την προηγούμενη διοίκηση άλλα και για τους πρώην μετόχους οι οποίοι όπως αποκαλύφθηκε αγόραζαν τις μετοχές σε εξευτιλιστικές τιμές ενώ παράλληλα είχαν εγγυημένο κέρδος.

Ακόμη, εξήγγειλε την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων με 60 οχήματα σε διάστημα ενός διμήνου και την αναδιάταξη των δρομολογίων με σκοπό την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού στην Θεσσαλονίκη, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό της τετράμηνης παρουσίας της νέας διοίκησης του ΟΑΣΘ.
Ενδεικτικό της κακοδιαχείρισης από τους πρώην μετόχους, είναι ότι ο λογαριασμός για τα αποθεματικά που προκύπτει από τις αποσβέσεις, και χρησιμοποιείται για την ανανέωση των παγίων εξοπλισμών, θα έπρεπε για το 2016 να είναι της τάξης των 50 εκ. ευρώ. Αντί γι`αυτό βρήκαν μόνο 700 ευρώ στον λογαριασμό!
Ο Στ. Παππάς προέταξε δύο αντιτιθέμενες αντιλήψεις και πρακτικές που διαφοροποιούν την νέα διοίκηση και την παλιά ως προς τον τρόπο διαχείρισης των αστικών συγκοινωνιών.
Η μία, όπως εξήγησε, πρότασσε το επιχειρηματικό κέρδος ως την βασική παράμετρο της λειτουργίας και η άλλη που προτάσσει το κοινωνικό  συμφέρον και θεωρεί τις αστικές συγκοινωνίες ως κοινωνικό αγαθό.
«Η πρώτη οδήγησε σε πλήρες αδιέξοδο τον ΟΑΣΘ και η δεύτερη επιχειρεί αρχικά να τον αναστηλώσει και στην συνέχεια να τον εκσυγχρονίσει, η πρώτη δίωκε τους ανέργους στο όνομα μιας αντικοινωνικής κανονικότητας και η δεύτερη που σήμερα βιώνουμε απάλλαξε από το άγος της περιφρόνησης και της επικρεμάμενης τιμωρίας τους ανέργους» δήλωσε.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ η πρώτη αντίληψη στα χρόνια 2015,2016 και 2017 μοίρασε μερίσματα   36 εκατ. στους μετόχους και  την ίδια στιγμή άφηνε απλήρωτο το ΙΚΑ και την Εφορία, πήρε στην ίδια περίοδο 209,6 εκατ. από το κράτος και είχε αφήσει τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές απλήρωτους και τις αποθήκες ανταλλακτικών άδειες.
Αντίθετα  με την δεύτερη πρακτική η νέα διοίκηση σε ένα τετράμηνο πήρε 25,8 εκατ. από το κράτος και  κατόρθωσε να εξοφλήσει τα καθυστερούμενα των εργαζομένων από την προηγούμενη περίοδο (13 εκατ.), να καταβάλει όλες τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και να αποκαταστήσει την κανονικότητα στην μισθοδοσία, δηλαδή οι εργαζόμενοι να πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους.
Στην ίδια περίοδο κατόρθωσε, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Παππάς, «να επαναφέρει ανταλλακτικά στις αποθήκες αποκαθιστώντας την απαιτούμενη επάρκεια σε πολύ μεγάλο βαθμό».
 Υπενθύμισε επίσης ότι η πρώην διοίκηση του ΟΑΣΘ κρατούσε τα λεωφορεία χωρίς αναγκαία προληπτική συντήρηση, με αποτέλεσμα ενώ δεν είναι πολύ παλιά να παρουσιάζουν πρόωρη γήρανση και πολλές ζημίες.
 Η διοίκηση στη κατάσταση που παρέλαβε, προσπαθεί να επαναφέρει τον στόλο των λεωφορείων σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. «Γνωρίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν απολαμβάνει τις συγκοινωνίες που της πρέπει.  Μαζί με το τεχνικό δυναμικό, το οποίο έχει αποδεκατιστεί από ειδικευμένους τεχνίτες, μαζί με την διεύθυνση κίνησης, με συνεργασίες με άλλους ειδικευμένους φορείς όπως η ΕΛΒΟ και με τον ΟΣΕΘ, επιχειρούμε αφ’ ενός να ενισχύσουμε τον αριθμό και την αξιοπιστία των λεωφορείων και αφ’ ετέρου να επανασχεδιάσουμε τις γραμμές ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινά διευρυνόμενες ανάγκες  της πόλης» σημείωσε σχετικά ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ .

Μετοχές πουλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές
Αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Οργανισμού για μετόχους που έχουν στείλει εξώδικα στον ΟΑΣΘ μετά την κρατικοποίησή του, διεκδικώντας την περιουσία τους. Σχετικά με τον «θόρυβο που δημιουργήθηκε για τη διανομή μερίσματος» αποδεικνύεται ότι τα ποσά που είχαν επενδύσει για την αγορά ποσοστού της τάξης των 10% ή 12,50% μιας άρτιας μετοχής ήταν κατά μέσο όρο 300 μέχρι 500 ευρώ. Αυτό που προκύπτει, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι οι μετοχές πωλούνταν σε πολύ χαμηλές τιμές εκτός «αν κάποιος έχει αγοράσει μετοχές μέσω άλλης διαδικασίας».
 «Η Θεσσαλονίκη βοά για το τι συνέβαινε, αλλά πόσο πωλούνταν εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω» δήλωσε o πρόεδρος του ΟΑΣΘ.
 Ο κ. Παππάς έδωσε στοιχεία για το διασφαλισμένο χωρίς κίνδυνο επιχειρηματικό κέρδος το οποίο για επιχειρηματικά δεδομένα κρίνεται προκλητικά υψηλό, π.χ. στην χρήση του 2016 ανήλθε στο ποσό των 16.450.00 ευρώ.
 Εφόσον, εξήγησε, οι ακέραιες μετοχές του ΟΑΣΘ ανέρχονται σε 424, το κέρδος κάθε ακέραιας μετοχής είναι 38.797,17 ευρώ.
 «Η διαχρονική σωρευτική αξία ακέραιας μετοχής των 47,2 χιλ. ευρώ απέδιδε περίπου 38,8 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, δηλαδή απόδοση σε ποσοστό ετησίως 82,2%» σχολίασε.
 Οι μέτοχοι, σύμφωνα με τη νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ, έλαβαν μερίσματα και καταβολή ΕΦΚΑ για τα έτη 2015.2016 και 2017 αντίστοιχα 14.775.734 ευρώ, 13.716.091 ευρώ και 7.605.990 ευρώ και για να καταβληθούν τα ποσά αυτά δεν πληρώθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και υποχρεώσεις προς την εφορία. Επίσης για την κάλυψη άλλων δαπανών εξαντλήθηκαν τα αποθεματικά που προορίζονταν για την ανανέωση του στόλου και για την ασφαλιστική κάλυψη των παγίων.

Εξοικονόμηση για το Δημόσιο μέσω μείωσης δαπανών
 Στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου αυτού ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ τόνισε ότι εξοικονόμησαν για το Δημόσιο έναντι των αντίστοιχων περιόδων 2015 και 2016,  4,5 εκατ.ευρώ  και σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι οικονομίες κλίμακος που πέτυχε η νέα διοίκηση  και που δημιουργούν για το τετράμηνο Αύγουστος -Νοέμβριος 2017, με βάση τα προσωρινά στοιχεία του Νοεμβρίου  2017, εξοικονόμηση για το δημόσιο της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ έναντι των αντιστοίχων του 2015 και 2016.
Στην διεξοδική ανάλυση των οικονομικών η νέα διοίκηση του ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση της συλλογικής σύμβασης προβλέπεται  μείωση της Δαπάνης για το προσωπικό περίπου 18-20 εκατ. σε ετήσια βάση.
Οι αμοιβές τρίτων παρουσιάζουν μείωση 48,70%, μείωση που προκύπτει, όπως ειπώθηκε . από τις αλλαγές συμβάσεων και διακανονισμό οφειλών έναντι τρίτων.   
Μείωση υπέστησαν οι αμοιβές του Διοικητικού συμβουλίου σε ποσοστό που ανήλθε στο 86,25%, κίνηση «που επιβεβαιώνει την πολιτική για λιτή και χρηστή Διοίκηση».
Τα διάφορα έξοδα παρουσιάζουν μείωση 29,45%.
Ο Στ. Παππάς ξεκαθάρισε ότι «το επιχειρηματικό κέρδος προφανώς δεν καταβάλλεται δεδομένου ότι ο ΟΑΣΘ βρίσκεται σε εκκαθάριση, άρα υπάρχει εξοικονόμηση πόρων υπέρ του Δημοσίου της τάξεως 1,2 εκατ. το μήνα».
Αύξηση παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο τα έξοδα καυσίμων της τάξης των 26,52% που προκύπτει από το γεγονός ότι το 2016 υπήρξε 12ημερη επίσχεση εργασίας.
Στο σύνολο των εξόδων παρουσιάζεται μείωση κατά 13,72%. Ωστόσο αν δεν περιληφθούν τα καύσιμα παρουσιάζουν το 2017 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος μείωση  5,24 εκατ. ή 18,82%.
Το σύνολο των εσόδων από το μεταφορικό έργο βρίσκεται το 2017 στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη χρονιά. Οι επιχορηγήσεις που εμφανίζονται αυξημένες έδωσαν την δυνατότητα στη νέα διοίκηση να ισοσκελίσει τον λογαριασμό εσόδων εξόδων και να πληρώσουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν Ιούνιο και Ιούλιο απλήρωτοι.
 Τέλος είναι αναγκαίο να σημειωθεί, σύμφωνα με την νέα διοίκηση, ότι στα δύο προηγούμενα χρόνια είχε παρουσιαστεί σημαντική διαφορά Εξόδων έναντι των Εσόδων της τάξεως των 8,4 εκατ. το 2016 και 9,4 εκατ. το 2015 η οποία σύμφωνα με το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς το οποίο καθιέρωνε «Λεόντιο Σχέση» σε βάρος του δημοσίου έπρεπε να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.