Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

"Πράσινο Σημείο" δημιουργείται στο Δήμο Θερμαϊκού

Στη δημιουργία «Πράσινου Σημείου» προχωράει ο Δήμος Θερμαϊκού, μετά από απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ώστε να προστατεύονται πιο αποτελεσματικά το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. 

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 532.000,00 ευρώ, για την υλοποίηση του οποίου υποβάλλεται πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ, ενώ βασίζεται στις μελέτες υπ’ αριθμ. 13 και 14/2019 της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που αφορούν σε εργασίες κατασκευής των υποδομών και προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
Στο χώρο οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν ανακυκλώσιμα απορρίμματα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου να προωθούνται για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, προβλέπεται να δημιουργηθούν 10 "Γωνίες Ανακύκλωσης" και Κινητά Πράσινα Σημεία, που ως σημεία δικτύωσης, θα εξασφαλίζουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση των κατοίκων.
Με το «Πράσινο Σημείο», όπως αναφέρει ο Δήμος Θερμαϊκού σε ανακοίνωσή του, τίθενται οι βάσεις για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, σε εναρμόνιση με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) του Δήμου, που συντάχθηκε το 2015 και περιλαμβάνει σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις. Ενώ σημειώνει ότι σταθερός προσανατολισμός του Δήμου είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού μοντέλου κυκλικής οικονομίας, ικανού να καταστήσει την ανακύκλωση τρόπο ζωής, να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και να ενισχύσει τα οικονομικά του Δήμου.
Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν μια σειρά έργων, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
-Την ένταξη στο Interreg του New Environmental Bio-reality» (νέα περιβαλλοντική βιο-πραγματικότητα), «BIOREAL», προϋπολογισμού 419.400,00 ευρώ για το Δήμο Θερμαϊκού, που με την κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης σε χώρο στην περιοχή «Τριεθνές» – όρια μεταξύ Επανομής, Μηχανιώνας και Περαίας – αποβλέπει στη μείωση του όγκου των παραγόμενων οικιακών απορριμμάτων.
-Πιλοτικό πρόγραμμα ξεχωριστής ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών. 
-Ανακύκλωση και αξιοποίηση μεταχειρισμένων ενδυμάτων – υποδημάτων, με την εγκατάσταση 44 κάδων.
-Επέκταση της διαχείρισης αποβλήτων, πέρα των κλασικών ανακυκλώσιμων υλικών, σε ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μπαταρίες, ορυκτέλαια, μεταχειρισμένα ελαστικά.
-Αύξηση των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων συσκευασιών από τους 1.237 τόνους το 2014 στους 2.000 τόνους το 2018, με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. να χορηγεί δωρεάν ένα επιπλέον όχημα, επιβραβεύοντας την επίτευξη στόχου.
-Τακτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου