Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με εννέα μόνο θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει αυτή την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, στις 4 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες. Σαν πρώτο θέμα, θα συζητηθεί η επιλογή στο Δήμο Θερμαϊκού Συμπαραστάτη του Δημότη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, στο Δήμο Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ Παλιούρα
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός εκπροσώπων του δήμου Θερμαϊκού για συγκρότηση επιτροπών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης για το έτος 2020.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών-κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 3ο : Ανάκληση της δωρεάν παραχώρηση χρήσης του υπ΄ αρ.12 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής στον «12ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Τ. Ε. Ανθεμούντος».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών-κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τους δικαιούχους  που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας, για το έτος 2020. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών-κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 5ο : Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της ΟΤΔ ΑΝΕΘ και του Δήμου Θερμαϊκού για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Νομού Θεσσαλονίκης.
Εισηγήτρια : Γενική Γραμματέας - κ. Κωνσταντίνα Αναστασία Κασάπη.
ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών-κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-κ. Χρήστος Βογιατζής
ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή ή μη της Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030705 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-κ. Χρήστος Βογιατζής.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση  ή μη  σχεδίου  Προγραμματικής σύμβασης για την Πράξη με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030705 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-κ. Χρήστος Βογιατζής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.