Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Νέα ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη διάβρωση των ακτών του Θερμαϊκού

Με δεύτερη ερώτηση, οκτώ (8) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επανέρχονται για το σοβαρότατο θέμα διάβρωσης των ακτών του Θερμαϊκού, εκατέρωθεν του διαδρόμου προσαπογειώσεων του αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Μέχρι σήμερα, και ενώ έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία, το ΥΠΕΝ δεν έχει απαντήσει στην προηγούμενη ερώτηση για το ίδιο θέμα, ενώ η απάντηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δημιουργεί περαιτέρω ανησυχία.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την απάντησή του επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι τα έργα προστασίας των ακτών στην περιοχή του αεροδρομίου δεν υλοποιήθηκαν, παρότι είναι υποχρεωτικά, γιατί το χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας ολοκληρώθηκε (15.11.2019) και μέχρι τότε οι απαραίτητες εγκρίσεις δεν εκδόθηκαν!
Η ανησυχητική εξέλιξη της διάβρωσης στις ακτές του Δήμου Θερμαϊκού και η απουσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να τοποθετηθούν, άμεσα και εκ νέου, τα συναρμόδια Υπουργεία, το μεν, Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με την κατασκευή των έργων προστασίας των ακτών αλλά και το δε, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τις καθυστερήσεις των έργων και την μη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
Με δεδομένη πλέον την ελλιπή περιβαλλοντική προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου, αλλά και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για την μη υλοποίηση ενός τόσο σοβαρού έργου, το οποίο θα συνέβαλλε στην ανάσχεση ενός αποδεδειγμένα σοβαρού προβλήματος, ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς:
Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειές τους προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικά έργα προστασίας των ακτών και να προχωρήσει η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, για την προστασία των ακτών του Θερμαϊκού κόλπου, εκατέρωθεν του αεροδρομίου Μακεδονία;
Με δεδομένη την απειλή καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω κλιματικής αλλαγής, και του γεγονότος ότι το φαινόμενο έχει ήδη προχωρήσει αρκετά και εντός της ακτογραμμής, πότε δεσμεύονται να κατασκευαστούν τα έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση, λόγω της επέκτασης του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 και με ποια χρηματοδότηση θα υλοποιηθούν αυτά;
Τι έλεγχοι έχουν γίνει από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, για την τήρηση των Όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο του αεροδρομίου Μακεδονία, εάν διαπιστώθηκαν παραβάσεις και τι κυρώσεις έχουν επιβληθεί;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ: «Διάβρωση ακτών Δήμου Θερμαϊκού»
Στις 19.12.2019  υποβάλαμε γραπτή ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την διάβρωση των ακτών Θερμαϊκού. Μέχρι σήμερα και ενώ έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από τον κανονισμό της Βουλής προθεσμία δεν έχουμε λάβει απάντηση από το ΥΠΕΝ, ενώ από την απάντηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται περαιτέρω ανησυχία και για αυτό τον λόγο επανερχόμαστε στο σοβαρότατο αυτό θέμα.
Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με την απάντησή του επιβεβαιώνει ότι:
Η Κατασκευή συνοδών έργων προστασίας των ακτών αποτέλεσε όρο του έργου από την αρχική του αδειοδότηση από το 2000 (ΚΥΑ 105214/17.11.2000) και σε όλες τις μετέπειτα αναθεωρήσεις αυτής
Υπήρξε καθυστέρηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών και απαραίτητων έργων προστασίας των ακτών, μετά από την εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης, από το Δήμο Θερμαϊκού.
Λόγω αδυναμίας συντονισμού της ΥΠΑ με το Δήμο, και παρά την μεγάλη σημασία του έργου, τα έργα προστασίας των ακτών δεν υλοποιήθηκαν γιατί το χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας ολοκληρώθηκε (15.11.2019) και μέχρι τότε οι απαραίτητες εγκρίσεις δεν εκδόθηκαν!
Μετά και την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι επιτακτική ανάγκη να τοποθετηθούν άμεσα και εκ νέου τα συναρμόδια Υπουργεία: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την κατασκευή των έργων προστασίας των ακτών αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις καθυστερήσεις των έργων και την μη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και άρα την ελλιπή περιβαλλοντική προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου.
Επειδή το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν την πολιτική και θεσμική ευθύνη για την ανάσχεση ενός αποδεδειγμένα επικίνδυνου  φαινόμενου για την περιοχή.
Επειδή σήμερα στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού ήδη έχουν συντελεστεί καταστροφές υποδομών στην ακτή από το φαινόμενο της διάβρωσης, που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και από την λειτουργία του αεροδρομίου Μακεδονία, αλλά και από την κλιματική κρίση.
Επειδή η απειλή καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα και η περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής είναι και θα είναι διαρκής.
Επειδή δημιουργούνται θέματα δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της τοπικής ανάπτυξης, λόγω της ολιγωρίας και της μη αναγνώρισης της ευθύνης για άμεσες δράσεις που επιδεικνύουν τα αρμόδια υπουργεία
Επειδή η Ελληνική πολιτεία υποτιμά μία πολύ σοβαρή υποχρέωσή τους έναντι των πολιτών της Θεσσαλονίκης αλλά και του περιβάλλοντος, εφόσον έκλεισε η εργολαβία χωρίς να γίνουν τα έργα προστασίας της ακτής.
Επειδή υπάρχουν ήδη σοβαρά ζητήματα διάβρωσης και επίχωσης στις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου, στους δήμους Θέρμης και Θερμαϊκού, εκατέρωθεν του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειές τους προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικά έργα προστασίας των ακτών και να προχωρήσει η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, για την προστασία των ακτών του Θερμαϊκού κόλπου, εκατέρωθεν του αεροδρομίου Μακεδονία;
Με δεδομένη την απειλή καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω κλιματικής αλλαγής, και του γεγονότος ότι το φαινόμενο έχει ήδη προχωρήσει αρκετά και εντός της ακτογραμμής, πότε δεσμεύονται να κατασκευαστούν τα έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση, λόγω της επέκτασης του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 και με ποια χρηματοδότηση θα υλοποιηθούν αυτά;
Τι έλεγχοι έχουν γίνει από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, για την τήρηση των Όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο του αεροδρομίου Μακεδονία, εάν διαπιστώθηκαν παραβάσεις και τι κυρώσεις έχουν επιβληθεί;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Φάμελλος Σωκράτης
Βαρεμένος Γιώργος
Αυγέρη Θεοδώρα
Γιαννούλης Χρήστος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Καφαντάρη Χαρά
Νοτοπούλου Κατερίνα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

1 σχόλιο:

  1. Οι ερωτώντες βουλευτές δεν είχαν τα ίδια ερωτήματα, όταν ήταν κυβέρνηση;;;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.