Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο ΘερμαΪκού

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄ μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. ΤΑ θέματα, σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος του Δ.Σ., έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση παραχώρησης του οικοπέδου του Ο.Τ. 123Τ της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Περαίας Δήμου Θερμαϊκού»
      Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-κ. Πάττη Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 2ο :Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 86/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
              
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 4ο:Απαλλαγή από τέλος πενταετούς ταφής  για τον Χρήστο Χασχασιάδη . 
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 5ο:Μείωση μισθώματος του υπ’ αριθ. 18 δημοτικού καταστήματος (νέα αρίθμηση) εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Νικόλαο Μπρέντα του Αντωνίου κατά 20 %.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 6ο:Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών από το Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Θ..
         Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ. - κ. Σπύρος Αδαμίδης .

ΘΕΜΑ 7ο : Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο και επιβολή προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση. 
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 142/2015 απόφασης του Δ.Σ με τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος 2015 για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης  του Δήμου Θερμαϊκού με την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση τμημάτων ΕΠΟ27 Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Θερμαϊκού -Ναυτική σχολή»
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2016.   
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Ανθέων από Βενιζέλου ως 25ης Μαρτίου.
            Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θερμαϊκού που αφορά στον : «Καθορισμός των θέσεων τοποθέτησης στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών γραμμών και  έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών αυτών».
            Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θερμαϊκού που αφορά : «Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων χώρων Δήμου  Θερμαϊκού».
       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 

ΘΕΜΑ 13ο: Υποβολή αιτήματος για θέσπιση : (α) κοινωνικού τιμολογίου Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης και (β) μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ & Εταιρείας Παροχής Αερίου για δημοτικά κτήρια και εγκαταστάσεις.
       Εισηγητής : Δήμαρχος - κ.Γιάννης Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 14ο : Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, των Δήμων Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την μελετητική, διοικητική και  τεχνική ωρίμανση του έργου «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
          Εισηγητής :Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 15ο : Απ’ ευθείας ανάθεση , μέσω διαπραγμάτευσης, της προμήθειας «Eιδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α’θμιας  και Β’θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου» λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού .
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 16ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού με την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και  ενίσχυση ποσού  υφιστάμενων  ενδείξεων
            Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 17ο :Διαγραφή ποσού και διόρθωση χρηματικών καταλόγων
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 18ο : Διαγραφή ποσού και διόρθωση χρηματικού καταλόγου.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
                                                                                                     
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση σύναψής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θερμαϊκού και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τεχνική υποστήριξη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
          Εισηγητής :Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.

ΘΕΜΑ 20ο : 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2015.

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.