Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδριάζει την Τετάρτη με 11 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Έντεκα θέματα, περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 17:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στους Νέους Επιβάτες. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ανάθεσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ Δήμου Θερμαϊκού» σε ιδιώτη, (β) Έγκριση Υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 1/2018 Μελέτης προϋπολογισμού 204.848,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και (γ) έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ Δήμου Θερμαϊκού» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας κ.κ. Θ.Μπίρος – Θ.Παζαρόπουλος
ΘΕΜΑ 2ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου στο ισόγειο του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Ν. Κερασιάς στη Δημοτική Κοινωφελούς Επιχείρηση Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ).
Εισηγήτης: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Παναγιώτης Μήλιος

ΘΕΜΑ 3ο: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου στον 1ο όροφο του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Ν. Κερασιάς, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 6ο: 2η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση τμημάτων ΕΠΟ27 Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Θερμαϊκού – Ναυτική Σχολή»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 2016» .
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ του Δήμου Θερμαϊκού» (αρ. μελ. 97/2015),
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών» (αρ. μελ. 17/2015).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός νέων μελών στη Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπ/σης του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου