Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Ακυρώθηκε ως «φωτογραφικός» ο διαγωνισμός για τα LED του δήμου Αλεξανδρούπολης

«Φωτογραφικός», χαρακτηρίσθηκε ο διαγωνισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED. Μετά την καταγγελία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ως μη νόμιμους τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED. Σημειώνεται ότι από το ΣΑΤΕ,  χαρακτηρίστηκε ως  πανομοιότυπος με αυτόν της Αλεξανδρούπολης  και ο διαγωνισμός του δήμου Θερμαϊκού για τα LED.


Όπως γράφει το ενημερωτικό site του Έβρου  Alexandroupoli Online : 
Με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως μη νόμιμοι κρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED για τον δημοτικό φωτισμό, προϋπολογισμού 3.620.000 ευρώ. 

Να σημειωθεί ότι για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών με έγγραφό του στις 10/11/2017 είχε καταγγείλει τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για «φωτογραφικό» διαγωνισμό, ζητώντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την ακύρωσή του (βλ. εδώ).

Το θέμα αυτό είχε φέρει, με σχετικό της ερώτημα, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του 2018 η δημοτική παράταξη της Αλεξανδρούπολης "ΑΝΑ.Σ.Α.", η οποία σε ανακοίνωσή της,  αναφέρει τα ακόλουθα:

Με την πράξη 33/2018 το ΣΤ´ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον έλεγχο νομιμότητας, έκρινε ως μη νόμιμους τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED», προϋπολογισμού 3.630.000 € και ως εκ τούτου κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Στο σκεπτικό της απόφασης, γίνεται αναφορά για όρους οι οποίοι περιορίζουν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα την προβλεπόμενη ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού και είναι δυσανάλογοι με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Αντιστοίχως και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) με έγγραφό του στις 10/11/2017, είχε καταγγείλει τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για «φωτογραφικό» διαγωνισμό σε ότι αφορά την ανωτέρω προμήθεια, ζητώντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την ακύρωσή του.

Γινόταν μάλιστα αναφορά για «σκανδαλωδώς λεπτομερείς» όρους, για προϊόντα μη σοβαρών προδιαγραφών σε υψηλές τιμές, ενώ έθετε ζήτημα ασφάλειας αλλά και μη εναρμόνισης με τους διεθνείς κανονισμούς. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών καταλήγοντας, επεσήμανε πως όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη ανταγωνισμού και λειτουργούν σε βάρος των συμφερόντων των δημοτών.
Ακολούθησε νέα επιστολή στις 4/12/2017 και μια πρόσφατη στις 4/1/2018.

Στην τελευταία αυτή επιστολή γίνεται σαφής αναφορά πως ο Σύνδεσμος διαβίβασε την σχετική αλληλογραφία στην Γενική Επιθεωρήτρια της Δημόσιας Διοίκησης και στις Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η δημοτική παράταξη της ΑΝΑ.Σ.Α. με σχετικό της ερώτημα είχε φέρει το θέμα αυτό στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του 2018, για να εισπράξει την λεκτική επίθεση των κ.κ. Λαμπάκη και Φαλέκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό των 3.620.000 € εξασφαλίστηκε από δανεισμό του Δήμου με δεκαετή χρόνο αποπληρωμής, γεγονός που δείχνει και τα μεγέθη της οικονομικής διάστασης της υπόθεσης αυτής. Το «γυάλινο δημαρχείο» του κ. Λαμπάκη για ακόμη μια φορά βρίσκεται έκθετο και οι δημότες του Καλλικρατικού Δήμου της Αλεξανδρούπολης αναμένουν αυτή την φορά, την παραίτηση τουλάχιστον του Αντιδημάρχου Ενέργειας.

Πηγή: https://www.alexpolisonline.com/2018/02/led.html#ixzz57jtv0LwY 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου