Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσληψη 39 εργαζομένων από το δήμο Θερμαϊκού

Τριάντα εννέα εργαζόμενους, θα προσλάβει ο δήμος Θερμαϊκού, μετά την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρωση 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για αποφοίτους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.

Οι 39 προσκλήψεις στο δήμο Θερμαϊκού για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στις παρακάτω ειδικότητες:
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας       : 27 θέσεις
ΔΕ Οδηγών : 7 θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων : 3 θέσεις
ΔΕ Τεχνικών Αυτοκινήτων         : 1 θέση
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων       : 1 θέση
Οι υποψήφιοι καταθέτουν αιτήσεις συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σε προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη.
Στη συνέχεια υποχρεούνται να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται. Επισημαίνεται ότι τόσο η συμπλήρωση της αίτησης όσο και η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των υποψηφίων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο δήμος Θερμαϊκού θα μπορούσε να είχε ζητήσει την πλήρωση όχι μόνο 39 αλλά 80 θέσεων, προκειμένου, όπως είχαν ζητήσει το σωματείο των εργαζομένων αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου, να λειτουργεί η υπηρεσία καθαριότητας με δικό της προσωπικό και όχι από τους εργολάβους, αίτημα που δεν εισακούστηκε από τη δημοτική αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου