Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Με 51 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, ώρα 9 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς. Όπως σχολιάζει ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κϊνησης Καλαμαριάς (ΡΕΚΚ), Μανόλης Λαμτζίδης "στην ημερήσια διάταξη δεν υπάρχει καμία αναφορά ή ενημέρωση ούτε για το στρατόπεδο "Κόδρα"(έγινε νόμος από 3.2.2018), ούτε για το "REMEZZ0" και τη "Μαρίνα Αρετσούς", που μέσω ΤΑΙΠΕΔ πηγαίνουν μετά το Μάρτιο σε τρίτους με διαγωνισμό, ενώ ο Δήμαρχος έχει όπλα να παλέψει και να μειώσει τις επιπτώσεις, αν το θέλει βέβαια!

Αναλυτικά τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής: 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Καλαμαριάς με το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών ντοκιμαντέρ και στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στο πλαίσιο του 20ου «Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης». Έγκριση δαπάνης και δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 1.860,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  για την υλοποίησή της.
Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση μηχανήματος διαγράμμισης για τρεις ημέρες στο Δήμο Θερμαϊκού.
 Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την  Ιερά Μητρόπολη  Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς και τον  Μορφωτικό - Πολιτιστικό   Σύλλογο “Καλλίστη” στο Δημοτικό Θέατρο  Καλαμαριάς “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”.
Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών Παυλίδη Αντώνιο στο Δημοτικό Θέατρο  Καλαμαριάς “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”.            
 Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση  πίστωσης ποσού 176.860,00 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμαριάς  και κατανομή του στις δύο σχολικές επιτροπές α) Σ.Ε σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Σ.Ε σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . (A΄ ΔΟΣΗ  2018)
Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 477,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση του 8ου  Φεστιβάλ Παιδείας Καλαμαριάς.
 Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης 
ΘΕΜΑ 7ο: Δωρεά φορτηγού μικρού ανοιχτού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7639  στο Δήμο Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ. Πρασ. & Ανακύκλωσης- κ. Φωτόπουλος Στυλιανός
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε τρίτο, προϋπολογισμού 197.408,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) για την περίοδο 2018-2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ. Πρασ. & Ανακύκλωσης- κ. Φωτόπουλος Στυλιανός
 ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
 Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Φωτογραφίας – κ. Π. Καλεμκερής 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της με αριθμ. πρωτ.: 468/05-01-2018 αίτησης του κ. Γρένδα Θεολόγη για παραχώρηση χώρου επί του οδοστρώματος.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.  - κ. Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της με αριθμ. πρωτ.: 40213/30-10-2017 αίτησης του κ. Παπαδόπουλου Λάζαρου για χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
 Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.  - κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Γ. Γεννηματά & Σ. Σαράφη του Δήμου Καλαμαριάς στο πλαίσιο του έργου: «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας Vodafone στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης». Έγκριση μελέτης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.  - κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, για την οριοθέτηση της “Παιδικής Χαράς” και “Xώρου Πρασίνου” της Πλατείας Ύδρας, μεταξύ των οδών Ανδρούτσου και Κουντουριώτου, με τον καθορισμό ρυμοτομικών γραμμών- Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) και “Πεζόδρομων”»
Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.  - κ. Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 177/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2017
 Εισηγητής: Πρόεδρος της  Ο.Ε.- κ. Αικ. Τσαπικίδου 
 ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 176/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (3η).
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε.- κ. Αικ. Τσαπικίδου 
ΘΕΜΑ 16 ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κ. Ταουσιάνη Ζωής  του Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ.- κ. Στ. Ζαμπέτογλου 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κ. Προμογιάννη Κυριακής του Θεοδώρου».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ.- κ. Στ. Ζαμπέτογλου 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. Κουκίδη Γεώργιο του Αποστόλου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Ε.Φ.Δ.- κ. Στ. Ζαμπέτογλου 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της  εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΑ Ι.Κ.Ε.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ.- κ. Στ. Ζαμπέτογλου 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας ΡΑΛΛΑΚΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.  
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ.- κ. Στ. Ζαμπέτογλου 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της  εταιρίας ΠΙΝΙΑΤΑΡΟ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ.- κ. Στ. Ζαμπέτογλου 
 ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. Τσελούδη Αναστάσιου του Ευστρατίου.
 Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ.- κ. Στ. Ζαμπέτογλου 
 ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8Θ/2018 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
 Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Ε.Φ.Δ.- κ. Στ. Ζαμπέτογλου 
 ΘΕΜΑ 24ο: Αναδρομική ισχύς της  υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη, περί μη χρησιμοποίησης ακινήτου , στην  περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησής του , προκειμένου να τύχει απαλλαγής από τα ανταποδοτικά τέλη
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 25ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου κάλυψης εξόδων κηδείας αιρετών.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου 
 ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.904,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία  παραγωγής  εκτύπωσης και προμήθειας περιοδικού ΠΟΛΙΤΗΣ Καλαμαριάς, για ένα έτος.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στα δημοτικά ταμεία για είσπραξη οφειλών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 101,36 ευρώ για την επιστροφή χρημάτων στην OTE AKINHTA A.E. ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 36,00 ευρώ για την επιστροφή χρημάτων στον  κ. Αλεξίου Γεώργιο του Βασιλείου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 192,00 ευρώ για την επιστροφή χρημάτων στην εταιρία «ΚΟΥΡΑΓΙΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 31ο: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ ετών  2012-2014.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση διοργάνωσης της 14ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου Καλαμαριάς με παράλληλη δράση τη συλλογή φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 496,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των δαπανών της ανωτέρω δράσης.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ., Αλ., Δημ. Υγ. & Ισοτ. των δυο Φύλων - κ.  Παυλίδου-Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 33ο: Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης των διαμερισμάτων που θα προσφερθούν προκειμένου να μισθωθούν από τον Δήμο για το πρόγραμμα “REACT”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ., Αλ., Δημ. Υγ. & Ισοτ. των δυο Φύλων - κ.  Παυλίδου-Βασιλειάδου
 ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση ανεκτέλεστης συνεχιζόμενης δαπάνης ποσού 1.302,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση συναυλίας κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Καλαμαριάς.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ., Αλ., Δημ. Υγ. & Ισοτ. των δυο Φύλων - κ.  Παυλίδου-Βασιλειάδου
 ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της  γυναίκας. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 620,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,) για την κάλυψη των δαπανών της ανωτέρω εκδήλωσης.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ., Αλ., Δημ. Υγ. & Ισοτ. των δυο Φύλων - κ.  Παυλίδου-Βασιλειάδου
 ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες ενημέρωσης Κατασκευαστικής Νομοθεσίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων για το έτος 2018.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την ετήσια συνδρομή του Δήμου Καλαμαριάς στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες για την ετήσια συνδρομή για το έτος 2018, στην ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών LOGISOFT.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τις ενημερώσεις – αναβαθμίσεις του σχεδιαστικού & υπολογιστικού προγράμματος Fine/ADAPT και ΚΕΝΑΚ
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών καθαρισμού των Δημοτικών κτιρίων
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών καθαρισμού του Δημοτικού κολυμβητηρίου
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών διακίνησης της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου με ταχυμεταφορά.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών  διοργάνωσης ελληνικής συναυλίας κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Καλαμαριάς.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ., Αλ., Δημ. Υγ. & Ισοτ. των δυο Φύλων - κ.  Παυλίδου-Βασιλειάδου
 ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την εργασία ελέγχου, συντήρησης , επισκευής (και αντικατάστασης) κουφωμάτων αλουμινίου στα Δημοτικά κτίρια για την περίοδο 2017.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ., Ευτ. της πόλ.& Καθ. του Πολ. - κ. Στ. Μουράτης 
 ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την εργασία τακτικής συντήρησης, υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθαρισμού και απολύμανσης  Δημοτικού κολυμβητηρίου Καλαμαριάς για ένα έτος Περίοδος 2016-2017».
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ., Ευτ. της πόλ.& Καθ. του Πολ. - κ. Στ. Μουράτης
 ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη συντήρηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτηρίων και πιστοποίηση αυτών για ένα έτος. Περίοδος 2017-2018».
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολ. Πρ., Ευτ. της πόλ.& Καθ. του Πολ. - κ. Στ. Μουράτης
 ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών διαχείρισης ογκωδών και ΑΕΚΚ του Δήμου Καλαμαριάς από την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.».
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ. Πρασ. & Ανακύκλωσης- κ. Φωτόπουλος Στυλιανός
 ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την επισκευή Οχημάτων και Μηχ/των έργου μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά (Κατηγορία 6) Περίοδος 2016-2017 του Δήμου Καλαμαριάς από την εταιρεία «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ»
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ. Πρασ. & Ανακύκλωσης- κ. Φωτόπουλος Στυλιανός
 ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την επισκευή Οχημάτων και Μηχ/των έργου μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά (Κατηγορία 3) Περίοδος 2016-2017 του Δήμου Καλαμαριάς από την εταιρεία «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ»                      
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ. Πρασ. & Ανακύκλωσης- κ. Φωτόπουλος Στυλιανός
 ΘΕΜΑ 50ο: Διαγραφή κλήσεων έτους 2010 (ΑΒΚ 251/2017) λόγω ελλιπών στοιχείων
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. Διοίκ. Προγ.& Εξ. Πολιτών κ. Αικ. Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 51ο: Παραχώρηση απορριμματοφόρου στο Δήμο  Πύδνας – Κολινδρού
 Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου