Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Για πρώτη φορά βράδυ η συνεδρίαση του Δ.Σ. Θερμαϊκού

Για πρώτη φορά βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, αυτή την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00, με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη, εκτός των ανακοινώσεων που θα κάνουν ο δήμαρχος και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων.

Σημειώνεται ότι για την ώρα που θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, είχαν γίνει «μάχες», στον ένα και πλέον χρόνο από την έναρξη της θητείας του από 1ης Σεπτεμβρίου 2014. Δεδομένου ότι η διοίκηση του δήμου και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες όλων των άλλων δημοτικών παρατάξεων, επέμεναν να γίνονται σε ακατάλληλες μεσημεριανές ώρες ( 2 μ.μ. ή 3 μ.μ.) με συνέπεια και οι δημοτικοί σύμβουλοι να ταλαιπωρούνται αφάνταστα, κυρίως οι εργαζόμενοι εξ αυτών, αλλά και οι πολίτες να μην μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις.
Η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται από το καλοκαίρι, όταν, και λόγω καύσωνα, η ώρα των συνεδριάσεων άρχισε να ορίζεται στις 4 μ.μ. με 5 μ.μ.

Τα θέματα
Τα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Διαγραφή ποσού από το τον Χ.Κ. 0054/2015
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής για την καταλληλόλητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων για στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου για τα έτη 2015 & 2016.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 3ο :Οικονομική ενίσχυση σε άπορη κάτοικο του Δήμου Θερμαϊκού.     
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος
ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Τουριστικής Επιχείρησης Θερμαϊκού Α.Ε. ΟΤΑ (ΤΕΘ Α.Ε.)
      Εισηγητής : Προέδρος της ΤΕΘ - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.
ΘΕΜΑ 5ο : Συνδιοργάνωση Εορταστικών Εκδηλώσεων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2015 και της Πρωτοχρονιάς 2016.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ψηφίσματος για τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων του Ο.Α.Ε.Δ.
     Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος
ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής των δικηγόρων : α) κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου και β) Φώτιου Ρομπότη του Βασιλείου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 210/2015 απόφασης της Ο.Ε.)
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής του δικηγόρου κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 502/2015 απόφασης της Ο.Ε.)
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
  ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής του δικηγόρου κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 503/2015 απόφασης της Ο.Ε.)
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 13ο : Υποβολή αιτήματος προς τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 10735/2008 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ., για την «Απόφαση παραχώρησης των υπ’ αριθ. 9 &10 διαθέσιμων οικοπέδων του Συνεταιρισμού  «Αγγελοχώρι» Δήμου Μηχανιώνας με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου» βάσει των διατάξεων του άρθρου 123 του Α.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 994/79».    
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 14ο : Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος με αριθ. 2 (νέα αρίθμηση), εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Δημήτριο Νάκο του Πασχάλη και τροποποίηση του συμφωνητικού με την προσθήκη σε αυτό του εμβαδού του καταστήματος.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 15ο : Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος με αριθ. 3 (νέα αρίθμηση), εντός της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Δημήτριο Νάκο του Μιλτιάδη και τροποποίηση του συμφωνητικού με την προσθήκη σε αυτό του εμβαδού του καταστήματος.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση Κανονισμού Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Θερμαϊκού.
      Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 17ο : Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Δήμου και την υποβολή προτάσεων για την απονομή τιμητικών διακρίσεων εκ μέρους του Δήμου προς πρόσωπα με επιφανή δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Κανονισμό.
      Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δημιουργίας Τουριστικού Εντύπου από την ΤΕΘ Α.Ε. ΟΤΑ.
      Εισηγητής : Προέδρος της ΤΕΘ - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.
ΘΕΜΑ 19ο : Συμμετοχή του δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2016.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων για ένα έτος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 359.986,56 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών επίσωστρων που αφορούν τα μεταφορικά μέσα, απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου του Δήμου Θερμαϊκού βάσει της υπ’ αριθ. 5/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση υψομετρικής μελέτης στο Ο.Τ. 72 Β της Δ.Κ. Περαίας.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 23ο : Παραλαβή Περιβαλλοντικής Μελέτης με τίτλο : «Έργα αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων στον Οικισμό Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού»
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 24ο : Παραλαβή της Μελέτης σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης με τίτλο : «Έργα αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων στον Οικισμό Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού»
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 25ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών και Κοινοτικών οδών Δ. Θερμαϊκού» (αριθ. Μελ. 30/2013).
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 26ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς» (αριθ. Μελ. 10/2013).
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 27ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού» (αριθ. Μελ. 33/2013).
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο βοηθητικό γήπεδο Ποσειδώνα» (αριθ. Μελ. 24/2011), με ανάδοχο την εταιρεία Τρικαλιώτη Ελένη Ε.Δ.Ε.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 29ο : Παραλαβή μελέτης με τίτλο : «Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Δήμου Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης».
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 30ο : Παραλαβή μελέτης με τίτλο : «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της μελέτης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Δ.Ε. Μηχανιώνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης».  
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 31ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού με την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων - προμηθειών - εργασιών και ενίσχυση ποσού υφιστάμενων ενδείξεων
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 97/2015 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 47.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΠΙΚΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 96/ 2015  μελέτης   προϋπολογισμού δαπάνης 73.774,66 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ».
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 91/2015 μελέτης, προϋπολογισμού 270.136,36€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
  ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας & εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας».
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
  ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του δήμου Θερμαϊκού
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 37ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής των δικηγόρων α) Ιωάννη Μακρή του Σταύρου και β) Φώτη Ρομπότη του Βασιλείου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 508/2015 απόφαση της Ο.Ε.)».
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 38ο : Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 2 μήνες). 
     Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης
ΘΕΜΑ 39ο : 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 40ο : Έκτακτη Επιχορήγηση Α/θμίας Σχολικής Επιτροπής για τη κάλυψη των αναγκών της. 
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 41ο : Έκτακτη Επιχορήγηση Β/θμίας Σχολικής Επιτροπής για τη κάλυψη των αναγκών της. 

     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.