Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

«Χρυσά κλειδιά», μετάλλια, πλακέτες και… «καλλιτεχνικά διπλώματα» καθιερώνει η διοίκηση Μαυρομάτη στο Δήμο Θερμαϊκού

Τελευταίος «επίτιμος δημότης» ο Άκης Τσοχατζόπουλος
«Χρυσά κλειδιά», μετάλλια, πλακέτες και… «καλλιτεχνικά διπλώματα», προτίθεται να καθιερώσει η διοίκηση Μαυρομάτη στο δήμο Θερμαϊκού, παράλληλα με την ανακήρυξη  προσωπικοτήτων ως «επίτιμων δημοτών». Ο τελευταίος «επίτιμος» που είχε ανακηρυχθεί στο Θερμαϊκό, ήταν ο έγκλειστος σήμερα στις φυλακές Άκης Τσοχατζόπουλος με απόφαση του έτους 2000, που ανακλήθηκε άρον-άρον τον περασμένο Ιανουάριο.

Σε μία εποχή που ο δήμος Θερμαϊκού, όπως και οι υπόλοιποι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιμετωπίζει οξύτατα οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί, λόγω έλλειψης χρημάτων να προχωρήσει σε έργα ζωτικής σημασίας στις οκτώ δημοτικές ενότητες και κοινότητες του Θερμαϊκού ή να αναπτύξει μία ακόμη μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, θα ήταν ίσως περιττή πολυτέλεια η διάθεση κονδυλίων για παρόμοιες εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων.

Το θέμα για την θέσπιση τιμητικών διακρίσεων, πρόκειται να συζητηθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού την προσεχή Τετάρτη, με εισήγηση του προέδρου σώματος, Σπύρου Αδαμίδη, που θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο θα αναπτυχθεί «η προβολή του Δήμου, με δεδομένη τη σημασία της επικοινωνίας αυτού με τους δημότες, τους κυβερνητικούς, τους διεθνείς και άλλους φορείς, τους ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών κλπ».

Παράλληλα προτείνει για τη δημιουργία ενός κανονισμού απονομής τιμητικών διακρίσεων «προς τους πολίτες που έχουν επιφανή δράση και χαίρουν πανελλήνιας ή παγκόσμιας αναγνώρισης, καθώς και στους πολίτες έχουν προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Δήμο μας».

Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Αδαμίδη προς το δημοτικό συμβούλιο «σκοπός της εφαρμογής του παραπάνω κανονισμού, είναι η προώθηση της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου μας και η προβολή του σε όλα τα επίπεδα, μέσω της καλλιέργειας των δημοσίων μας σχέσεων».

Με βάση την πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, θα καθιερωθούν:
-Το κλειδί της πόλης που θα επιδίδεται σε προσωπικότητες «κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων στο Δήμο», όπως στον Οικουμενικό Πατριάρχη, σε Αρχηγούς Εκκλησιών, σε Αρχηγούς κρατών, σε Προέδρους κυβερνήσεων, σε Πρωθυπουργούς, σε Υπουργούς και σε Δημάρχους αδελφοποιημένων με το Δήμο πόλεων ή Δήμων. Το κλειδί της πόλης θα είναι επίχρυσο και «θα παραδίδεται σε πολυτελές (π.χ. βελούδινο κλπ.) κουτί με κορδέλα χρώματος γαλανόλευκου και θα συνοδεύεται από πολυτελές έγγραφο στο οποίο θα εμπεριέχεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
-Η πλακέτα του Δήμου Θερμαϊκού θα είναι επίχρυση και «θα παραδίδεται σε Κρατικές Αρχές, Δήμους, Οργανισμούς, Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων αντιπροσωπείες επισκέπτονται το Δήμο Θερμαϊκού στα πλαίσια επίσημων εκδηλώσεων».
-Το μετάλλιο της πόλης, «θα διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, δηλαδή χρυσό και αργυρό και θα απεικονίζεται στην εμπρόσθια πλευρά του το σήμα του Δήμου Θερμαϊκού, ενώ στην οπίσθια πλευρά του θα χαράσσεται το όνομα του τιμώμενου προσώπου και η αιτία της βράβευσης αυτού».
-Το χρυσό μετάλλιο του Δήμου Θερμαϊκού «θα απονέμεται σε επιφανείς προσωπικότητες που προσέφεραν προς την Ελλάδα ή και το Δήμο Θερμαϊκού εξαιρετικές υπηρεσίες και διακρίθηκαν σε οποιοδήποτε τομέα του Ελληνισμού, αλλά και σε σημαντικές προσωπικότητες από όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, της πολιτικής, των τεχνών και των γραμμάτων (π.χ. επιστήμονες, καλλιτέχνες, συγγραφείς και ακαδημαϊκούς, βουλευτές, Προέδρους ή μέλη Ανωτάτων Δικαστηρίων κλπ.) οι οποίοι χαίρουν παγκόσμιας ή και πανελλήνιας αναγνώρισης και εκτίμησης. Επίσης στους εκπροσώπους Νομικών Προσώπων (π.χ. Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Σωματείων κλπ.) που έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ή στην Ελλάδα για την προσφορά και τη δράση τους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Δημοκρατία, την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη, την Ειρήνη, την Προστασία του Περιβάλλοντος κλπ.)».
-Το αργυρό μετάλλιο της πόλης του Δήμου Θερμαϊκού θα απονέμεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Δήμο Θερμαϊκού ή στις επιστήμες ή στις τέχνες και στα γράμματα ή στον Αθλητισμό, καθώς και σε άλλες προσωπικότητες οι οποίοι με τη δράση τους συμβάλλουν στο να γίνει ο Δήμος Θερμαϊκού ευρύτερα γνωστός και να προβληθεί σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Επίσης, είναι δυνατό να απονέμεται σε πρώην Δημάρχους του Δήμου Θερμαϊκού καθώς και σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι έχουν διανύσει δύο (2) τουλάχιστον θητείες ως αιρετοί.
-Θα απονέμεται επίσης η τιμητική διάκριση του Επίτιμου Δημότη του Δήμου Θερμαϊκού σε μη δημότες του, Έλληνες ή ξένους που προσέφεραν ειδικές υπηρεσίες στο Δήμο Θερμαϊκού.
-Καλλιτεχνικό δίπλωμα: Η απονομή όλων των ανωτέρω τιμητικών διακρίσεων θα συνοδεύεται με το ανάλογο δίπλωμα, καλλιτεχνικά τυπωμένο σε πολυτελές χαρτί.
Τέλος στην εισήγηση αναφέρεται ότι η απονομή όλων αυτών των τιμητικών διακρίσεων, θα αποφασίζεται με ειδική αιτιολόγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου και της Ειδικής Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι όλες οι απονεμόμενες τιμητικές διακρίσεις θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (Μητρώο Τιμητικών διακρίσεων) και θα ευρετηριάζονται κατά το είδος και τη χρονολογία της διάκρισης. Τα κλειδιά, τα πλακίδια και τα μετάλλια, θα φυλάσσονται από ειδικό ταμία του Δήμου και θα παραδίδονται από αυτόν στο Δήμαρχο για απονομή με έγγραφη απόδειξη.Ο «επίτιμος δημότης» Άκης Τσοχατζόπουλος

Η τελευταία προηγούμενη φορά που ο δήμος Θερμαϊκού είχε ανακηρύξει «επίτιμο δημότη Θερμαϊκού», ήταν πριν 15 χρόνια, το έτος 2000, με τιμώμενο πρόσωπο τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλο. Το αιτιολογικό της βράβευσης σε ειδική τελετή, ήταν ότι «ύστερα από προσωπική του παρέμβαση, το Γενικό Επιτελείο Στρατού απέδωσε στο Δήμο μας το τμήμα της παραλιακής οδού μπροστά στα ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας για τη διαμόρφωσή του σε πεζόδρομο, γεγονός που επί σειρά ετών επεδίωκε η πρώην κοινότητα Αγίας Τριάδας».
Επρόκειτο στην ουσία για μία φάρσα και ένα κολοβό μέτρο, καθώς ελάχιστα ικανοποιούσε το αίτημα των κατοίκων της Αγίας Τριάδας και των Νέων Επιβατών για την πλήρη διάνοιξη του παραλιακού μετώπου.
Τη βράβευση εκείνη ακύρωσε τον περασμένο Ιανουάριο το σημερινό δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Χρειάστηκε, βλέπετε, να υπάρξει όλος αυτός ο θόρυβος σχετικά με τις «μίζες» του Άκη Τσοχατζόπουλου, τις εναντίον του δίκες και τον εγκλεισμό του στις φυλακές για να ανακληθεί η απόφαση και ο πρώην υπουργός και παρ’ ολίγον πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός να χάσει τον τίτλο του «επίτιμου δημότη Θερμαϊκού»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.