Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για την κεραία

Από τον δήμο Θερμαϊκού που ζητά ανάκληση άδειας και διακοπή τοποθέτησης
Έξι σοβαρούς λόγους που καθιστούν άκυρη την άδεια εγκατάστασης της γιγάντιας κεραίας της Cosmote στη Νέα Μηχανιώνα, επικαλείται ο δήμος Θερμαϊκού σε προσφυγή που κατέθεσε στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την προσφυγή ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθμό πρωτοκόλλου 13134/13-12-2010 απόφασης που είχε εκδοθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση περιβαλλοντολικών όρων του έργου εγκατάστασης της κεραίας της Cosmote στη Νέα Μηχανιώνα.
Ο σοβαρότερος λόγος που προβάλλεται στο έγγραφο του δήμου Θερμαϊκού, είναι ότι με την εγκατάσταση του σιδερένιου πύργου κεραιών της Cosmote, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες άλλες δύο αντίστοιχες κεραίες της Vodafone και της Wind, θα προκληθεί βλάβη ανεπανόρθωτη, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη. Και συγκεκριμένα:
H... ταυτότητα της κεραίας
1.    Με την τοποθέτηση της κεραίας της Cosmote, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δίπλα ακριβώς λειτουργούν ήδη κεραίες κινητής τηλεφωνίας της Vodafone  και της Wind, δημιουργείται πλέον πάρκο κεραιών.  Για κάτι τέτοιο όμως, απαιτείται ειδική διαδικασία που προϋποθέτει τη χωροθέτηση πάρκου κεραιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση και αξιολόγηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων που μπορούν να προκληθούν στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Στην πραγματικότητα όμως, γίνεται προσπάθεια με την τοποθέτηση εκεί και τρίτης κεραίας, να λειτουργήσει άτυπα και παράνομα ένα πάρκο κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
2.    Η επιχειρούμενη εγκατάσταση της «κεραίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας», όπως είναι η πλήρης ονομασία της, δίπλα στον οικισμό της Μηχανιώνας θα προκαλέσει αφενός επιδείνωση, υποβάθμιση και αλλοίωση του περιβάλλοντος και αφετέρου βλάβη στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, η οποία θα είναι ανεπανόρθωτη, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη.
3.    Η σημαντική και ανεπανόρθωτη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και η διακινδύνευση  της υγείας των δημοτών, που θα προκαλέσει η λειτουργία της επίμαχης κεραίας, είναι αυταπόδεικτες και αναμφισβήτητες, ενόψει ιδίως του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη περιοχή, είναι ήδη επιβαρυμένη, λόγω εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις δύο ήδη εγκατεστημένες βάσεις κινητής τηλεφωνίας των εταιριών Vodafone και Wind, με δέκα (10) κεραίες εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας η καθεμία, οι οποίες απέχουν αντίστοιχα δέκα (10) και διακόσια (200) περίπου μέτρα από την επίμαχη θέση.
4.    Επιπλέον, η επίμαχη θέση στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση αυτή, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων μέτρων από κατοικημένη περιοχή από τις κατοικίες του οικισμού της Μηχανιώνας. Ειδικότερα, σε απόσταση διακοσίων δέκα (210) μέτρων βρίσκονται οι πλησιέστερες κατοικίες του οικισμού της Μηχανιώνας, ενώ επιπλέον σε απόσταση πεντακοσίων εξήντα (560) μέτρων βρίσκονται και οι σχολικές εγκαταστάσεις του Λυκείου, που στεγάζουν περίπου χίλιους μαθητές.
5.    Η υγεία των κατοίκων, θα υποστεί επομένως σοβαρότατη και ανεπανόρθωτη βλάβη, εξαιτίας του γεγονότος ότι η κατασκευή του πύργου κεραιών στη συγκεκριμένη περιοχή, θα έχει ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη Νέα Μηχανιώνα και ευρύτερα.
6.    Είναι προφανές ότι οι βλάβες αυτές που θα υποστεί το περιβάλλον της περιοχής και η υγεία των δημοτών θα είναι ανεπανόρθωτες, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμες.  Ενώ η κατασκευή του επίμαχου πύργου κεραιών θα δημιουργήσει πραγματική κατάσταση, της οποίας θα είναι ιδιαιτέρως δυσχερής, αν όχι αδύνατη, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης της άδειας προς την Cosmote που υπέβαλε ο δήμος Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Κατόπιν όλων αυτών ο δήμος Θερμαϊκού ζητά από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης της κεραίας της Cosmote στη Ν.Μηχανιώνα, που χορηγήθηκε στις 13-12-2010 από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και επίσης να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των εργασιών ανέγερσης του πύργου κεραιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.