Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Συμμετοχή σε πρόγραμμα προστασίας του Θερμαϊκού


Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης κατά την σημερινή 23η τακτική συνεδρίασή του, ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην υποβολή πρότασης έργου προς το κοινοτικό πρόγραμμα «BLACK SEA BASIN 2007-2013» που αφορά στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων των ακτών σε θαλάσσιες περιοχές και στους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Βασικό αντικείμενο του Προγράμματος θα είναι ο προσδιορισμός των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Τραπεζούντας (Trabozan) της Τουρκίας και του Tsibilisi της Γεωργίας, με στόχο να αναπτυχθούν εργαλεία διαχείρισης ικανά να επιλύσουν τα τοπικά προβλήματα και να χρησιμοποιήσουν τοπικά δεδομένα πεδίου στην δημιουργία περιφερειακής υπηρεσίας πληροφόρησης.
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης κ. Κώστας Ζέρβας
Το προτεινόμενο έργο προβλέπει συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 623.436,30 ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013” με θεματική «Κατανομή Πόρων και Δυνατότητα Περιβαλλοντικής Συντήρησης και Προστασίας», ανέφερε στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Ελεύθερων Χώρων Κωνσταντίνος Ζέρβας. Αναλυτικότερα προβλέπονται 362.601 ευρώ για το Δήμο Θεσσαλονίκης (ποσοστό συμμετοχής 52,35 %), 190.962,90 για τον εταίρο από Γεωργία   και 69.872,40 για τον Εταίρο από Αρμενία (ποσοστό συμμετοχής 10,09 %), ενώ η συγχρηματοδότηση από το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι 40.289 (ποσοστό συμμετοχής 5,82 %).
Θα έχει ως συντονιστή το Δήμο Θεσσαλονίκης και εταίρους το Τεχνικό Πανεπιστήμιο KTU, από την Τουρκία, το Πανεπιστήμιο Yerevan State University of Architecture and Construction της Αρμενίας και τον φορέα “Science and Energetics” από το Tsibilisi της Γεωργίας και θα περιλαμβάνει τέσσερα πακέτα εργασίας.
Το πρώτο πακέτο εργασίας θα αναφέρεται στη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων, τα οποία θα βασιστούν στο ερευνητικό πρόγραμμα του έβδομου πλαισίου “MyOcean” και θα συμβάλλουν στον ποιοτικό έλεγχο των ακτογραμμών και των θαλάσσιων υδάτων της περιοχής παρέμβασης.
Για την Ελλάδα, η περιοχή παρέμβασης θα είναι ο Θερμαϊκός Κόλπος (Όρμος Θεσσαλονίκης), για την Τουρκία η ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Τραπεζούντας, ενώ για την περίπτωση της Αρμενίας και Γεωργίας πρόκειται να εξεταστεί η ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Tsibilisi στη Γεωργία και ιδιαίτερα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των φερτών υλών που προέρχονται μέσω των ποταμών από τις ορεινές περιοχές της Αρμενίας. Οι δράσεις αναφορικά με το πρώτο πακέτο εργασίας θα είναι: Συλλογή δεδομένων, Ανάπτυξη Μαθηματικών Μοντέλων, Δημιουργία Υδροδυναμικών Μοντέλων, Μοντέλο Ποιότητας Νερών και αξιολόγησης φερτών υλών και Αξιολόγηση σεναρίων διαχείρισης.
Στο δεύτερο πακέτο εργασίας θα πραγματοποιηθούν οι βασικές εργασίες πεδίου, δηλαδή μετρήσεις που θα γίνουν στην περιοχή παρέμβασης και θα αφορούν την ποιότητα των νερών και την ποιότητα του πυθμένα, ενώ θα εξεταστούν οι ποσότητες και η ποιότητα των φερτών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό θα εγκατασταθούν μονάδες μετρήσεις στην περιοχή παρέμβασης σε διάφορα σημεία, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν και κινητά κλιμάκια που θα παίρνουν δείγματα από επιτόπιες μετρήσεις στο πεδίο. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα κέντρο ελέγχου, όπου θα συλλέγονται οι πληροφορίες δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να γνωρίζουν άμεσα την ποιότητα των υδάτων, αλλά και τις πιθανές αιτίες μόλυνσης.
Όσον αφορά το τρίτο και το τέταρτο πακέτο εργασίας θα αναφέρονται σε δράσεις δημοσιότητας και   διαχείρισης του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.